A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 21 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi ri cˈacˈ caj xukujeˈ ri cˈacˈ uwächulew

21  Te cˈu riˈ xinwil jun cˈacˈ caj xukujeˈ jun cˈacˈ uwächulew, rumal chi ri nabe caj xukujeˈ ri nabe uwächulew xsach qui wäch, xukujeˈ ri mar man cˈo tä chic. In riˈ, ri Juan, xinwil ri lokˈalaj tinimit, ri cˈacˈ Jerusalén, tajin cäkaj lok chicaj rucˈ ri Dios. Banom cˈu u banic jeˈ jas jun ali ri u cojom chi ri ratzˈiak re cˈulanem rech cäcˈuli rucˈ ri ala ri coc che rachajil. Xinta cˈu jun ri co xchˈaw lok chicaj ri xubij: ¡Chawilampeˈ! Ri Dios u yacom chi ri rachoch cämic chquixol ri winak. Cäjeki na junam cucˈ, ri e areˈ cˈut queboc na che u winakil ri Areˈ. Tzare cˈu ri kas Dios cäcˈoji na cucˈ che qui Dios. Ri Dios cusuˈ na ri u waˈl qui wäch. Man cˈo tä chi cˈu cämical, man cˈo tä chi okˈej, man cäkˈaxow tä chi na ri canimaˈ, man cˈo tä chi cˈu kˈaxom. Je riˈ, rumal chi ronojel ri cˈo nabe ya man cˈo tä chic, xsach cˈu u wäch waˈ, ―xchaˈ.

Are cˈu ri Jun ri tˈuyul pa ri nimalaj tˈuyulibal xubij chwe: Chawilampeˈ, ri in quinban cˈacˈ che ronojel ri cˈolic, ―xcha chwe.

Xukujeˈ xubij: Chatzˈibaj waˈ rumal chi we tzij riˈ e kas tzij, cuyaˈ cˈut kas cäcuˈbi u cˈux jun chquij, ―xchaˈ.

Te cˈu riˈ xubij chi chwe: ¡Ya xbantajic! In riˈ ri chaplebal xukujeˈ ri qˈuisbal, jeˈ jas ri nabe letra xukujeˈ ri qˈuisbal letra rech ri alfabeto, ri “A” rucˈ ri “Z”. Jachin ri cächakiˈj u chiˈ quinya na che ri areˈ chi cutij re ri joron re ri u qˈuiyibal jaˈ ri cuya cˈaslemal, ri xak cäsipaxic. Jachin ri cächˈacanic cärechbej na ronojel waˈ. Ri in quinoc na che u Dios, ri areˈ cˈut coc na che walcˈual in. Are cˈu ri winak ri e xibrib, ri man quecojon taj, ri winak ri etzeltajinak qui cˈaslemal cho ri Dios, ri cämisanelab, ri winak ri jeˈ cäcaˈno jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, ri winak ri cäcaˈn itzinic, ri quequikˈijilaj tak tiox ri xa e banom cumal winak, xukujeˈ conojel ri banal tak tzij, conojel waˈ quebeˈ na pa ri nimalaj kˈakˈ ri jeˈ ta ne jun mar ri tajin cäcˈatic rucˈ azufre. Are cˈu waˈ ri ucab cämical, ―xcha ri Dios chwe.

Waral cäkil wi ri cˈacˈ tinimit Jerusalén

Te cˈu riˈ xpe jun chque ri wukub ángeles ri cucˈam ri wukub lak ri nojinak che ri qˈuisbal tak cˈäxcˈol, xubij chwe: Tasaˈj, quincˈut ri ali chawäch, ri rixokil ri Alaj Chij, ―xcha chwe.

10 Chupam ri xucˈut ri Lokˈalaj Espíritu chnuwäch xinwilo chi ri ángel xinucˈam bi puwiˈ jun nimalaj juyub ri sibalaj naj pakalinak, xucˈut cˈu ri nimalaj tinimit chnuwäch, ri lokˈalaj Jerusalén ri tajin cäkaj lok chicaj jawijeˈ xel wi lok chuwäch ri Dios. 11 Ri tinimit cäjuluw rumal ru jeˈlalaj u juluwem ri Dios, ru juluwem are junam rucˈ jun abaj ri sibalaj pakal rajil, junam rucˈ jun abaj re jaspe, ri cuyaˈ cäcaˈy jun chupam jas ri vidrio. 12 Ri tinimit sutim rij che jun nimalaj tapya ri naj pakalinak. E cˈo cablajuj uchibe che ri tapya, e cˈo cˈu jujun ángel chuchiˈ tak ri uchibe. Ri qui biˈ ri cablajuj tinimit re Israel e tzˈibtal cho ri jujun porta re ri uchibe. 13 Oxib uchibe e cˈo chrelbal kˈij, oxib chic e cˈo chuwiquiäkˈab ri relbal kˈij, e cˈo oxib chumoxkˈab ri relbal kˈij, e cˈo cˈu oxib chic chukajbal kˈij. 14 Ri tapya rech ri tinimit cojom cablajuj abaj che u tacˈalibal. Ri qui biˈ ri cablajuj apóstoles re ri Alaj Chij e tzˈibtal chquij tak ri abaj.

15 Ri ángel ri tajin cätzijon wucˈ rucˈam jun aj re kˈän puak che retaxic ri tinimit, xukujeˈ cˈu tak ri uchibe rucˈ ri tapya. 16 Ri tinimit xak junam retabalil ri pa tak u xcut. Ri rakan xak junam rucˈ ru wäch. Ri ángel xretaj ri tinimit rucˈ ri aj ri rucˈam. Quieb mil rucˈ quieb ciento kilómetros quetanic. Ri rakan, xukujeˈ ri u wäch ri pakalinak xak junam queetanic. 17 Te cˈu riˈ xretaj chi ri tapya, quetan cˈu oxcˈal rucˈ quiejeb metros ru pimal, jas ri etabal ri cäquicoj ri winak are waˈ ri tajin cucoj ri ángel.

18 Ri tapya are abaj re jaspe ri cojom che ri tapya. Are cˈu ri tinimit are kˈän puak ri man cˈo tä yujaˈm rucˈ cojom che, junam rucˈ ri vidrio ri chˈajchˈoj. 19 Ri abaj ri e cojom che ru tacˈalibal ri tapya e wiktal cucˈ ronojel qui wäch abaj ri pakal cajil. Ri nabe abaj re ri tacˈalibal, wiktal rucˈ jaspe, ri ucab abaj wiktal rucˈ zafiro, ri urox abaj wiktal rucˈ ágata, ri ucaj abaj cˈut, are wiktal rucˈ esmeralda. 20 Ri uroˈ abaj wiktal rucˈ ónice, ri uwak abaj wiktal rucˈ cornalina, ri uwuk abaj wiktal rucˈ crisólito, ri uwajxak abaj wiktal rucˈ berilo, ri ubelej abaj wiktal rucˈ topacio, ri ulajuj abaj wiktal rucˈ crisoprasa, ri ujulajuj abaj wiktal rucˈ jacinto, ri ucablajuj abaj cˈut, are wiktal rucˈ amatista. 21 Ri cablajuj porta re ri u chiˈ tak be e cablajuj perlas waˈ. Chquijujunal ri porta e jujun perlas. Ri be ri cocˈow pu niqˈuiajal ri tinimit are re kˈän puak ri man cˈo tä yujaˈm rucˈ, jeˈ jas ri vidrio ri cäcowinic cäcaˈy jun chupam.

22 Man xinwil tä jun Lokˈalaj Rachoch Dios pa ri tinimit riˈ, rumal chi ri Kajaw Dios ri cˈo ronojel u wäch chukˈab rucˈ, are ri Areˈ ri Lokˈalaj Rachoch Dios junam rucˈ ri Alaj Chij. 23 Ri tinimit man rajwaxic taj chi cäcaˈy ri kˈij puwiˈ, man rajwaxic tä cˈu ri icˈ rumal chi ri jeˈlalaj u juluwem ri Dios are cäcaˈy puwiˈ. Ri Alaj Chij cˈut Are u sakil. 24 Conojel qui wäch winak cho ruwächulew ri qui rikom ru tobanic ri Dios quebin na pa ru sakil ri tinimit riˈ. Are cˈu ri nimak tak takanelab re ri uwächulew cäquicˈam na bi ri jastak que ri nimak qui kˈij, ri nim queil wi, quequiya cˈu na can pa ri tinimit. 25 Ru chiˈ tak be re ri tinimit man quetzˈapix tä pakˈij. Chilaˈ cˈut man cˈo tä chakˈab. 26 Cäcˈam na bi jelaˈ ri kˈinomal ri sibalaj nimak qui kˈij, ri nim queil wi quech conojel qui wäch winak cho ruwächulew. 27 Man cˈo tä cˈu jas ri man chˈajchˈoj taj coc bi pa ri tinimit. Man coc tä cˈu bi jun winak ri etzeltajinak ru cˈaslemal cho ri Dios, o jun ri u banom subunic. Xak xuwi queboc na bi ri winak ri tzˈibtal ri qui biˈ pa ri wuj re cˈaslemal ri cˈo rucˈ ri Alaj Chij.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes