Add parallel Print Page Options

Kej mil jnabkˈi

20  Tbajlenxitltzen jlu, e wila juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj. E cuˈtz tuj cyaˈj, bix kˈiˈn tal jaaˈ tuˈn te tej ttzi jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ, bix tuyax jun ma tij cadena tzyuˈn tuˈn tuj tkˈab. Bix e cub ttzyuˈn ja dragón, jatzenj lbaj te ootxa, jatzenj taaw il, jatzenj Satanás. Bix e xiˈ tẍpoˈn ja taaw il, tuˈn tten ẍpoˈn jun mil jnabkˈi. Bix e cuˈx t‑xooˈn tuj jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ, bix e cyaj tlomoˈn ttzi jul. Bix e cub tkˈoˈn jun tlemel ttzi jul, tuˈntzen miˈn jatz taaw il tuˈn tsbuntl cyiˈ xjal. Pero oj tbaj mil jnabkˈi, il tiˈj ctzakpetel, pero yaaˈn nimtl kˈij.

Bix e wila nim kˈukbil jawnex. Bix kˈuklke tuj kˈukbil ke ocslal at tuˈn cycawen. Cyxoltzen ke ocslal eteˈ kej otk tzˈel txˈomet cywiˈ tuˈn tlaj cyocslabl tiˈ Jesús bix tuˈn tyol Dios, bix eteˈ kej min otk chi cub maje twitz jil jil bix twitz tsantjil, bix min otk tzˈoc techeljil tibaj cywitz bix ka tiˈ cykˈab. Otk chi jaw itzˈj tuj cyamecy juntl maj, bix oc chi cawel tuya Cristo jun mil jnabkˈi. Yaltzen ke niyˈtl xjal yaaˈn ocslal, min e jatz itzˈj juntl maj ojxe tbaj mil jnabkˈi. Min e jatz itzˈj tuj tneel maj tej cyjatz itzˈj ocslal tuj cyamecy. At t‑xtalbil Dios tibaj kej xjal nchi jatz itzˈj tneel maj, cuma t‑xjal Dioske. Oj cycyim xjal te junx maj, ja tcab cyamecy lu. Mintiiˈ tipemal cyibaj ke t‑xjal Dios lu. Nuk oˈcx chi oquel te pala tuˈn cyajben te Dios bix te Cristo, bix chi cawel tuya Cristo jun mil jnabkˈi.

Ojtzen tbaj mil jnabkˈi, cjawetztzen tzakpet taaw il, ja Satanás, tuj jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ. Qˈuelextzen sbul cykilca tnom eteˈ twitz txˈotxˈ, jtnom te Gog tuyax Magog. Chi oquel tchmon cyiib tuˈn cykˈoj tiˈj Cristo. Nimxsen cybaj aj kˈoj tiˈj Cristo, tisentzen ttxa tzˈaˈn ttziiˈ mar mlay bint cyajlaj. Bix e baj tzaj tuj cykilca twitz txˈotxˈ, bix e baj cytxolban cyiib tiˈjxe cynajbil ocslal bix tiˈjxe jtnom n‑oc takˈ te Dios. Pero e cuˈtz kˈakˈ tuj cyaˈj tuˈn Dios, biˈx e cub tzˈeyˈ cykilca tuˈn. 10 Bix taaw il, j‑e sbun cye, e cuˈx xooˈn tuj tnijabel kˈakˈ bix azufre, jatztzen eteˈjil jil tuyax tyolel ẍtakˈ. Bix chi tel tuj qˈuixcˈaj te kˈij bix te koniyan cykilca tyem te junx maj.

Jun castiwa twitz nintzaj kˈukbil sak

11 Bix e wila jun nintzaj kˈukbil sak. Bix e wila jkˈukl tuj. El ok twitz txˈotxˈ tuyax twitz cyaˈj twitzxin. E cub najke. 12 Bix e wila ke cyimne, kej jawnex bix kej chˈin. Waˈlke twitz Cristo. Bix e jket ke uˈj. Bix at juntl uˈj e jket, j‑uˈj jatztzen tzˈiˈben cybi xjal at cychunkˈlal te junx maj. Bix e cykba uˈj cybinchben xjal. Bix e kˈoj castiwa cye xjal, teeyle juun laˈ alcye otk bint tuˈn. 13 E takˈ mar kej cyimne e cyim tuj. Jax juˈx e takˈ cykilca camposant bix cynajbil cyimne ke xjal otk chi cyim. Bix e takˈ Dios castiwa te cykilca, teeyle juun laˈ alcye otk bint tuˈn. 14 Bix cyamecy tuyax cynajbil cyimne e cuˈx xooˈn tuj tnijabel kˈakˈ. Ja tnijabel kˈakˈ lu, jatzenj tcab cyamecy lu. 15 Alcye kej xjal min e cnet cybi tuj ja uˈj jaaˈ tzˈiˈbena cybi kej xjal at cychunkˈlal te junx maj, e cuˈx xeˈtke tuj tnijabel kˈakˈ.

Bible Gateway Sponsors