A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 2 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi ri tzij ri xtzˈibax bi chque ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Éfeso

Te cˈu riˈ xubij: Chatzˈibaj bi waˈ we tzij riˈ che ri cˈamal qui be ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Éfeso: “Ri Jun ri rucˈam ri wukub chˈimil pa ru wiquiäkˈab, ri cäbin chquixol ri wukub u tacˈalibal cantela re kˈän puak, jeˈ cubij waˈ: Ri in wetam ronojel ri tajin cabano, wetam chi sibalaj tajin catchacunic, xukujeˈ chi cachajij paciencia pa ronojel. Wetam chi man cacochˈ tä a wäch chque ri itzel tak winak. Wetam chi kas awilom ri qui cˈaslemal ri winak ri cäcaˈn che quib chi e apóstoles, man kas e areˈ tä cˈut. Awilom cˈut chi xak e banal tak tzij. Pune a rikom cˈäx, a chajim paciencia. Pune nim ri chac a banom rumal wech in, man at cosinak taj. Cˈo cˈu ri tajin quinwil chawij, chi man jeˈ tä chi ri nu lokˈal chawäch jas ri nabe. Chnaˈtaj baˈ chawe jawijeˈ ri at kajinak wi, chaqˈuexa cˈu ra chomanic, chaqˈuexa rawanimaˈ. Chachaplej chi na ri tajin caban nabe. We ta man jeˈ caban waˈ, chanim quineˈ che awilic, quinwesaj na ru tacˈalibal a cantela pa ru cˈolibal we ta mat at tzelejinak rucˈ ri Dios. Pune je riˈ, utz quinwil ri tajin cabano chi tzel cawil wi ri cäcaˈn ri juleˈ winak nicolaítas. Ri in xukujeˈ quinwetzelaj u wäch ri tajin cäcaˈno. Apachin ri u jiquibam ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, chutatabej ri cubij ri Lokˈalaj Espíritu chque tak ri kachalal cojonelab: Jachin ri cächˈacan puwiˈ ri itzel, quinya na re ru wäch ri cheˈ re cˈaslemal ri cˈo pa ri jeˈlalaj cˈolibal jawijeˈ cˈo wi ri Dios ri cäbix “Paraíso” che,” ―cächa riˈ.

Waral cäkil wi ri tzij ri xtzˈibax bi chque ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Esmirna

Chatzˈibaj bi we tzij riˈ xukujeˈ che ri cˈamal qui be ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Esmirna: “Ri Jun ri cˈo nabe, ri xukujeˈ are ri qˈuisbal, ri xcäm na canok, te cˈu riˈ xcˈastaj chquixol ri cäminakib, jeˈ cubij waˈ: In wetam chi tajin carik cˈäx, wetam chi at mebaˈ, pune ta ne we ta cäbix ri kas tzij, at kˈinom. Wetam chi catyokˈ cumal ri winak ri cäquibij chi e aj Israel. Man e aj Israel tä cˈut, xane e jun comon winak ri e rech ri Satanás. 10 Maxej awib rumal ri cˈäx ri carik na. ¡Tampeˈ! Ri Itzel cuban na chi e cˈo jujun chiwe ri queboc pa cheˈ che rilic we kas tzij iwonojel ix, ix cojonelab. Lajuj kˈij cäban na cˈäx chiwe. Chatakej baˈ ri cojonic cˈä catcäm na. Ri in cˈut quinya na ri cˈaslemal chawe che tojbal awe jeˈ ta ne are jun corona ri cacoj chajolom. 11 Apachin ri u jiquibam ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, chutatabej ri cubij ri Lokˈalaj Espíritu chque tak ri kachalal cojonelab: Jachin ri cächˈacan na puwiˈ ri itzel man curik tä na cˈäx rumal ri ucab cämical,” ―cächa ri Areˈ.

Waral cäkil wi ri tzij ri xtzˈibax bi chque ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Pérgamo

12 Chatzˈibaj bi we tzij riˈ xukujeˈ che ri cˈamal qui be ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Pérgamo: “Ri Jun ri rucˈam ri machete tˈistˈic u wiˈ, ri quieb u pu chiˈ, jeˈ cubij waˈ: 13 Ri in wetam ronojel ri tajin cabano, xukujeˈ wetam chi at cˈo chilaˈ jawijeˈ ri cätakan wi ri Satanás. Pune je riˈ tajin catakej nu patänixic, at cojoninak chwe, man xaya tä cˈu can ri a cojonic aretak xcämisax ri Antipas ri patänil we ri jicom ranimaˈ chilaˈ pa ri tinimit jawijeˈ cätakan wi ri Satanás. 14 Cˈo cˈu ri man utz taj ri tajin quinwil chawij, chi e cˈo jujun winak awucˈ ri man cäcaj taj cäquiya can ru tijonic ri tat Balaam ri xucoj u cˈux ri tat Balac rech queutakchiˈj ri winak aj Israel che mac chutijic ri yoˈm chquiwäch tak tiox ri xa e banom cumal winak, xukujeˈ chubanic que jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab. 15 Xukujeˈ e cˈo jujun winak awucˈ ri man cäcaj taj cäquiya can ri qui tijonic ri juleˈ winak nicolaítas, ri tzel quinwil wi. 16 Rumal riˈ chaqˈuexa ri awanimaˈ, chaqˈuexa ri a chomanic. We ta mat jeˈ caban waˈ, chanim quinopan na iwucˈ, quinchˈojin na cucˈ ri winak riˈ rucˈ ri machete ri quel pa nu chiˈ. 17 Apachin ri u jiquibam ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, chutatabej ri cubij ri Lokˈalaj Espíritu chque tak ri kachalal cojonelab: Jachin ri cächˈacan puwiˈ ri itzel quinya na re ri maná ri cˈuˈtalic, xukujeˈ quinya na che ri areˈ jun alaj sak abaj ri tzˈibtal wi jun cˈacˈ biˈaj, ri man cˈo tä jun etamaninak, xane xak xuwi ri cäcˈamowic,” ―cächa riˈ.

Waral cäkil wi ri tzij ri xtzˈibax bi chque ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Tiatira

18 Chatzˈibaj bi we tzij riˈ xukujeˈ che ri cˈamal qui be ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Tiatira: “Ru Cˈojol ri Dios, ri cänicow ru wakˈäch jeˈ jas ri u xak kˈakˈ, ri xukujeˈ quejuluw ri rakan junam rucˈ ri chˈichˈ bronce ri chˈajchˈobisam, jeˈ cubij waˈ: 19 Ri in wetam ronojel ri tajin cabano, wetam ri rutzil awanimaˈ, wetam cˈut chi cˈo a cojonic, chi cachajij paciencia, xukujeˈ chi tajin quinapatänij. Wetam cˈut chi ri tajin caban cämic nim na chuwäch ri xaban can nabe. 20 Cˈo cˈu ri man utz taj ri tajin quinwil chawij: chi xak utz cawil wi cˈo ri ixok Jezabel awucˈ, ri cubij chi cukˈalajisaj tzij ri yoˈm che rumal ri Dios, ri queusub cˈu ri patänil tak we rucˈ ri tijonic ri cuya chque rech cäcaˈn que jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab. Ri areˈ cubij chque chi cuyaˈ cäquitij que ri wa ri yoˈm chquiwäch tak tiox ri xa e banom cumal winak. 21 Ri in xak weyeˈm chi cuqˈuex u chomanic, cuqˈuex cˈu ranimaˈ we ixok riˈ. Man craj tä cˈut cuya can u banic ri nimalaj mac ri tajin cubano. 22 Ri in quintak na bi jun cˈäxalaj yabil chrij we ixok riˈ, xukujeˈ quinban na chi sibalaj cäquirik na cˈäx ri tajin cäcaˈn ri nimalaj mac rucˈ we ixok riˈ we ri e areˈ man cäquiya tä can u banic ri mac ri tajin cuban ri ixok. 23 Ri ral ri ixok queincämisaj na, je riˈ conojel ri kachalal cojonelab cäquetamaj na chi in wetam ri qui chomanic ri winak xukujeˈ ri cˈo pa canimaˈ. Quinya cˈu na chiwe chijujunal ri tojbal re ronojel ri i banom. 24 Are cˈu ri niqˈuiaj iwachalal chic ri e cˈo pa Tiatira, ri ix ri man quitakej tä we tijonic riˈ, ri man cˈo tä iwetamam chrij ru tijonic ri Satanás ri man etamtal taj ri cäquibij ri niqˈuiaj chi sibalaj cˈäx u chˈobic waˈ, quinbij chiwe chi man cˈo tä chi na jas jun ekaˈn chic quinya na chiwij. 25 Kas utz baˈ chibana chucˈolic ri cˈo iwucˈ cˈä quinopan na iwucˈ. 26 Jachin tak ri quechˈacan na puwiˈ ri itzel, ri xukujeˈ cäquitakej u banic jachique ri cwaj chi cäbanic cˈä chuqˈuisbal ronojel, quinya na takanic pa qui kˈab pa qui wiˈ conojel qui wäch winak ri e cˈo cho ruwächulew. 27 Jeˈ jas ri in yoˈm takanic pa nu kˈab rumal ri nu Tat, quetakan cˈu na pa qui wiˈ conojel qui wäch winak rucˈ jun vara re chˈichˈ, quequipaxij cˈu na jeˈ ta ne chi e tˈuy re ulew. 28 Xukujeˈ quinya na ri chˈimil re ri u sakiribal chque. 29 Apachin ri u jiquibam ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, chutatabej ri cubij ri Lokˈalaj Espíritu chque tak ri kachalal cojonelab,” ―cächa ri Areˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes