Add parallel Print Page Options

Oj tjaw nimset tbi Dios

19  Tbajlenxitltzen lu, e xiˈ nbiˈna tkˈajkˈajel cyyol nimxsen cyajlal xjal tuj cyaˈj. Cyiwxix e xiˈ cykbaˈn:

―¡Jawnexxit Kman Dios! Nuk tuˈn Dios ma ko clet. Nimsxen tipemal. Nimjxit tbi, cuma jiquenxix bix tuj tumel jcastiwa ma txiˈ tkˈoˈn. Ma txiˈ tkˈoˈn tcastiwa jawnex aj paj e xiˈ tiiˈn kej xjal twitz txˈotxˈ tuj il tuˈnj tbinchben kaˈ. Bix ma tzaj tkˈoˈn Dios t‑xel te xuuj tuˈnj cycyamecy t‑akˈanal―tz̈i ke xjal tuj cyaˈj.

Bix e xiˈ cykbaˈntl:

―¡Jawnexxit Dios! cuma te junx maj njaw tsibel jkˈakˈ ncub tpaten tnom―tz̈ike.

Jax juˈx kej winakcyaja tij cyuyax cyaja jwik iˈtz e cub mutzkˈaj twitz Dios kˈukl tuj jawnex tkˈukbil tuˈn tjaw cynimsaˈn jaxin. E xiˈ cykbaˈn:

―Juˈxit ttena. Jawnexxit Dios―tz̈ike.

Bix e tzaj tkbaˈn jun nka tcub tkˈukbil Dios:

―Cykilca key t‑akˈanal Dios cyuyax key at cynimbil Dios cyuyax key chˈin bix key nintzaj, cynimsanx Kdios―tz̈i jun tcub nka ttxlaj Dios.

Bix e xiˈ nbiˈna cyyol jun nimxsen cyajlal aj tuj cyaˈj, tisen tkˈajkˈajel jun nimaˈ oj n‑etz wajtzˈaj twitz xak bix ka oj ntininin cyiw kˈancyok. E xiˈ cykbaˈn:

―¡Jawnexxit Dios! cuma at tuˈn tcawen Kman Dios tuya cykil tipemal. Ko tzalajxix bix ko tenx aleyre bix ko nimsal ja Dios, cuma ma pon tumel tuˈn tten Jtal Carnel, ja Jesús, cyuya t‑xjal. Ma bint cyten t‑xjal, tisen oj nbint tten jun xuuj tuˈn tmaje tuya tchmil. Ma tzaj kˈoˈn amleˈn cye t‑xjal tuˈn toc cyxbalen sak bix ntxakakan, te techel ka jiquenxix―tz̈i kej eteˈ tuj cyaˈj.

Mejoblenel te Tal Carnel

Bix e tzaj tkbaˈn ángel weya:

―Tzˈiˈbeqˈuey cyjulu: “At t‑xtalbil Dios cyibaj kej xjal txcoˈnke tuˈn cywaaˈn tuj mejoblenel tej Tal Carnel,”―tz̈i ángel.

Bix e tzaj tkbaˈntl weya:

―Kej yol lu jaxxix tyol Dioske―tz̈i weya.

10 Bix in cub majeya t‑xeeˈ tken ángel tuˈn nnimsana jaxin. Pero e tzaj tkbaˈn weya:

―Miˈn tbinchaya jlu, cuma nuk jun t‑akˈanal Dios kena tisen jay bix tisen ke niyˈtl ocslal nxiˈ cykˈumen yol tiˈj Jesús. Jyol tiˈj Jesús junx taˈ tuyaj yol e cykˈume tyolel Dios―tz̈i ángel.

Jun xjal tjax tibaj tz̈ej sak

11 Tbajlenxitltzen jlu, e wila tej tjket twitz cyaˈj. Bix e wila jun tz̈ej sak, bix tjax tibaj tz̈ej jxjal jaxxix bix njapan tyol tuˈn. Tuj tumelxix ncawen, bix jiquenxix tkˈoj cyiˈj aj kˈoj tiˈj. 12 Ke tbakˈ twitz tisen tken kˈakˈ, bix tjax nim corona tuj twiˈ. Bix tzˈiˈben jun biybaj tiˈj. Min‑al jun xjal n‑el tniyˈ tiˈj biybaj, nuk oˈcx jaxin. 13 Bix toc jun t‑xbalen otk cuˈx meˈt tuj tz̈iyˈ, bix Tyol Dios tbi. 14 Bix ncheˈx lpe nimxsen cyajlal kej eteˈ tuj cyaˈj tiˈj, tisen soldado. Toc cyxbalen sak, mintiiˈ tzˈil cyiˈj, bix eteˈwex cyibaj tz̈ej sak. 15 Bix n‑etz jun machet binne tten tuj ttzixin, tuˈntzen tajben texin tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈnxin castiwa cye tnom. Ccawelxin cyibaj tuya nim tipemalxin, tisenj jun cylel ncylen cyiˈ carnel tuya jun bardón cyiw. Cwel tkˈoˈnxin tcastiwa binne tuˈn Dios at cykilca tipemal, tisen oj nbaj waˈbet uva tuj ttemlel uva. 16 Bix tzˈiˈben tiˈj tcux‑xin bix tiˈj t‑xbalenxin, jatzen tbi jlu: Rey tibaj cykilca rey bix Cawel tibaj cykilca cawel.

17 Bix e wila jun tsanjel Dios tuj cyaˈj waˈlcˈa twitz kˈij. Bix tuya jun cyiw tyol e xiˈ tkbaˈn te cykilca chˈit nchi purpaj twitz cyaˈj:

―Cytzaja tzalu, bix cychmon cyiiba tuˈn cytena tuj jun nin waaˈn cxeˈl tkˈoˈn Dios. 18 Cxeˈl cychyoˈna cychuˈl cawel bix capitán bix jawnex xjal bix tz̈ej bix kej xjal otk chi jax cyibaj bix cykilca xjal, akˈanal‑le, yaaˈnle akˈanal, chˈinle, jawnexle―tz̈i ángel cye chˈit.

19 Yajcˈatltzen, bix e wila jjiljil ul jlet cyuyax ke cawel twitz txˈotxˈ cyuyax cysoldado. Otk baj cychmon cyiib tuˈn cykˈoj tiˈj xjal tjax tibaj tz̈ej bix cyiˈj ke nim xjal tuya. 20 Bix e tzyetjil jil tuyax tyolel ẍtakˈ otk yeecˈan tipemal twitzjil tuˈntzen tsbun cye xjal, ejeeˈj otk cyiikˈ techeljil tuj cyxumlal bix otk chi nimsan tsantjil. Cycaˈbel jlu e cuˈx xeˈtke iˈtzke tuj tnijabel kˈakˈ te azufre. 21 Jatzen ke mastl xjal eteˈ tuyajil jil, e cub byet tuˈn machet n‑etz tuj ttzi jxjal tjax tibaj tz̈ej, bix cykilca chˈit twitz cyaˈj e nojke tuˈn cychuˈl kej cyimne.