Add parallel Print Page Options

Oj tcub xitj jnintzaj tnom Babilonia

18  Tbajlenxitltzen jlu, e wila juntl tsanjel Dios ncuˈtz tuj cyaˈj. At nim tipemal, bix e cub spiˈyen twitz txˈotxˈ tuˈn tspiˈyenal. Bix e jaw ts̈iˈn tuya jun yol cyiw:

―Ma cub xitj, ma cub xitj jnintzaj tnom Babilonia. Ma tzˈoc nuk oˈcx te jun cynajbil biman bix tisen jun cynajbilkejil cykilca wik chˈit kaˈ. Tuya cykil cycˈuˈj ma chi oc lpe cykilca tnom tiˈj yaaˈn baˈn tuya, tisen oj n‑oc takˈ kˈeˈn te jun bolo. Ma chi oc lpe tiˈj kaˈ ke cawel twitz txˈotxˈ tuya, bix ke qˈueyel ma chi oc kˈina tuˈnj cycˈaˈs̈ tiˈj. Pero jaˈlewe ma cub xitj―tz̈i ángel.

Bix e xiˈ nbiˈna juntl tkˈajkˈajel yol e tzaj tuj cyaˈj. E tzaj tkbaˈn:

―Key nxjala, cyetza cyxol kej xjal te tnom lu, tuˈntzen miˈn cybinchana il junx cyuya, bix tuˈn miˈn cytena cyuya oj tcub cycastiwa. Ma chmet‑xix ke til ja tnom lu maa japan baj tuj cyaˈj, bix ma tzul tuj tcˈuˈj Dios tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn castiwa te t‑xel―tz̈i Dios cye ttanem.

Bix e xiˈ tkbaˈn Dios:

―Cykˈonxa t‑xel te ja tnom lu tisenx ma tzaj tkˈoˈn kaˈ cyey. Cykˈonxa caˈba maj t‑xel cybinchben kaˈ. Tuj jvaso jaaˈ e cuˈxa tkˈoˈn jcˈaˈbj jkaˈ, cybinchama cab maj t‑xel, bix cykˈonxa te tcˈa. Cykˈonxa qˈuixcˈaj bix bisbajil te tiˈ nimbil tiib bix tiˈ tachbil. Tzin tkbaˈn tuj tanem: “Jawnex cawel kena, yaaˈn jun mebe viuda kena. Mlay chin jaw ookˈa, cuma mintiiˈ bis wiˈja,” tz̈i. Cuma juˈtzen ncub tbisen juˈwa, juˈ tzunj, cpol jkˈij oj tcub castiwa tibaj. Tzul cyamecy. Tzul bisbajil. Tzul weyaj. Bix cˈoquex patet tuj kˈakˈ, cuma at nim tipemal Dios kˈolte castiwa. Bix chi ookˈel ke cawel twitz txˈotxˈ oj cylonte otk cub xitj ja tnom lu. El cyiiqˈuen ja Dios tuyax Babilonia bix ocke te kˈina tuˈnj cycˈaˈs̈ te. Juˈ tzunj, oj cylonte njaw tsibel jkˈakˈ ncub tpaten ja, nimxsen chi bisel. 10 Chi tzaal weˈ cyeyˈlte nakch tiˈj, tuˈn miˈn cub tcastiwa cyibaj, bix cxeˈl cykbaˈn: “¡Lastim jawnex tnom! ¡Lastim Babilonia nim tipemal nejl! Te junx hora ma cub tcastiwa,” tz̈i cybel. 11 Jax juˈx kej qˈueyel twitz txˈotxˈ nim chi ookˈel tiˈj, cuma min‑altl tuˈn tlokˈonte cycˈaˈs̈. 12 Min‑altl tuˈn tlokˈonte cycˈaˈs̈ oro bix plata bix xak wiˈyelxix bix perla bix xbalen sakxix bix jawnex, bix xbalen te seda, bix xbalen cyak, bix tzeeˈ tzin tkˈoˈn cˈocˈsbil, bix cotz nbint te twitz cye nmak jil, bix tzeeˈ tbanelxix, bix bronce, bix xcbil, bix xak mármol, 13 bix canela, bix cˈocˈsbil, bix s̈boˈs̈, bix remeda, bix juntl wik cˈocˈsbil incienso tbi, bix vino, bix aseyt te olivo, bix harina, bix triwa, bix wacẍ, bix carnel, bix tz̈ej, bix carwaj, bix akˈanal, bix te kˈopaj. 14 Yaltzen key xjal aj Babilonia, cykilcaj baˈn cyaja ma tzˈel kˈiˈn cyey. Cykilcaj at tajbil cyey bix cykˈinemala ma cub naj. Mlayx chi cnet juntl maj cyuˈna. 15 Kej xjal e qˈueyen kej cˈas̈jel lu, kej oc kˈina tuˈnj cyqˈueyen cyej aj Babilonia, chi tzaal weˈ nakch tiˈj tnom, tuˈntzen miˈn cub tcastiwa cyibaj. Ookˈke bix at nim cybis. 16 Cxeˈl cykbaˈn: “Lastim, lastim, jawnex tnom. Toc t‑xbalen sakxix bix jawnex bix cyak, bix e bajxse bint tuya oro tuyax xak wiˈyelxix tuyax perla tiˈj. 17 Te junx hora ma cub naj cykilca tkˈinemal.” Ke capitán te barc, cyuyax ke onel tiˈj, cyuyax ke cykilca nchi akˈanan tuj mar, el lkˈeke tiˈj. 18 Tej cylonte tej tjaw tsibel jkˈakˈ ncub tpaten tnom, e jaw cys̈iˈn: “Mintiiˈtl jun tnom jawnex tisen ja tnom lu,” tz̈ike. 19 Bix e jax kuk tuj cywiˈ, bix e jaw s̈iˈnke, bix ookˈke, bix e xiˈ cykbaˈn: “Lastim, lastim, jawnex tnom. Cykilca taaw barc tuj mar ocke kˈina tuˈnj tkˈinemal ja tnom lu. Lastim, cuma te junx hora ma cub naj tnom,” tz̈ike. 20 Key najl tuj cyaˈj, bix key ocslal cyuyax t‑xel Jesús cyuyax tyolel Dios, chi tzalaja, cuma ma txiˈ tkˈoˈn Dios castiwa tibaj ja tnom lu, cuma nim ma yasen cyiˈja―tz̈itzen yol e tzaj tuj cyaˈj.

21 Bix at jun tsanjel Dios tuj cyaˈj nim tipemal e xiˈ ttzyuˈn jun ma tij xak tisen jun cyaaˈ, bix e cub t‑xooˈn tuj mar. Bix e xiˈ tkbaˈn:

―Tisenj e cuˈx xak tjakˈ mar, juˈtzen pjel te Babilonia. Cwel xitj tuj jun rato bix cyiw t‑xiˈlen, bix mlayx cnet juntl maj. 22 Miˈntl tzˈoc arpa bix xux bix trompeta cyuˈn xjal, bix miˈn chi bitzetl. Miˈn chi akˈanantl xjal, bix miˈn chi tz̈eeˈntl xuuj tiˈ cyaaˈ. 23 Miˈn tentl tken luz tuˈn tkˈon spiˈyen, bix mintiiˈtl mejoblenel cˈoquel tuj. Cwel xitj, cuma kej xin at cycˈaˈs̈ najl tuj, e cawenkexin cyibaj cykilcatl xjal, bix cuma e sbun ke aj Babilonia cykilcatl tnom. 24 Tuj ja tnom lu ma cnet cytz̈qˈuel ke tyolel Dios bix ke ocslal bix cykilca xjal o cub cybyet twitz txˈotxˈ―tz̈i ángel.