Add parallel Print Page Options

Jxuuj aj paj

17  Bix ul wuyena jun cyej wuuk ángel cyxol kej kˈiˈn wuuk lak cyuˈn, bix e tzaj tkbaˈn weya:

―Juˈ tzaja tzalu. Cxeˈl nyeecˈana tey jcastiwa cwel tibaj jxuuj aj paj, jxuuj kˈukl cyibaj nim aˈ. Tuya cykil cycˈuˈj, ke cawel twitz txˈotxˈ ma chi oc lpe tiˈj jyaaˈn baˈn e tkba ja xuuj lu, bix ke xjal najl twitz txˈotxˈ ma chi oc lpe tiˈj kaˈ, tisen oj n‑oc tzˈeyˈxix tcˈuˈj jun bolo tiˈj kˈeˈn―tz̈i ángel weya.

Bix e xiˈ tiiˈn ángel wanema tuj jun lugar min‑al xjal najl tuj. Bix e wila jun xuuj kˈukljawx tibaj jun jil cyak tilbiljil. Nimxsen yol kaˈ tiˈj Dios tzˈiˈben tiˈjjil, bix at wuuk twiˈjil tuyax laaj tcachejil. Toc t‑xbalen xuuj puro tbanelxix bix wiˈyelxix. E cyaj tbint tuya oro cyuyax nintzaj xak cyuyax perla. Tzyuˈn jun vaso te oro tuˈn. Nojnexsen tvaso tuyaj kaˈ bix jpajbaj e bint tuˈnxuj. Tzˈiˈben jun biybaj tibaj twitzxuj, pero jun biybaj mintiiˈ tumel ti japenina. Tz̈i cyjulu: “Jnintzaj tnom Babilonia, jaaˈ taˈ cytxu aj paj, bix jaaˈ n‑itzˈja kej kaˈ nbint twitz txˈotxˈ.” E wila otk tzˈoc xuuj tisencˈa jun bolo, cuma otk txiˈ tcˈaˈnxuj cytz̈qˈuel kej otk chi cyim tuˈnxuj tuˈn tlaj cyocslabl tiˈ Jesús. Tej nlontiya jaxuj, nim in jaw kleeˈya. Bix e tzaj tkbaˈn ángel weya:

―¿Tikentzen njaw kleeˈya? Cxeˈl nkbaˈna tey tiˈj ti japenina jxuj xuuj tuyax jil ikl texuj bix at wuuk twiˈxuj tuyax laaj tcachexuj. Jjil e tila, jatzenj jil e ten nejl pero mintiiˈtl jaˈlewe. Chˈixcˈa tpon tumel tuˈn tjatz tuj jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ bix tuˈn t‑xiˈjil tuj il te junx maj. Yaltzen kej xjal twitz txˈotxˈ, kej yaaˈn tzˈiˈben cybi jatxe tej tbint twitz txˈotxˈ tuj uˈj te chunkˈlal te junx maj, chi jawel kleeˈ oj toc cycyeˈyen jajil, cuma e tenjil pero min‑altljil bix tzuljil juntl maj. Alcyekej at cynaabl, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj jlu. Kej wuuk wiˈybaj, jatzen japeninaj kej wuuk witz cwel ke xuuj cyibaj. 10 Ejeeˈ tzunj lu tzin cyechlaˈn wuuk cawel. Jweˈ cawel ma chi el. Jun at‑x jaˈlewe. Jatzen juntl, minaˈx tul. Ojtzen tul, ilxix tiˈj tuˈn tten, pero yaaˈn nim kˈij. 11 Yaltzenj jil e ten nejl bix min‑altl jaˈlewe, ja tzunja twajxakan cawel. Jax jun cyxol kej wuuk, bix cxeˈl tuj il te junx maj. 12 Yaltzen kej laaj cache e tila, tzintzen cyechlaˈn laaj cawel. Minaˈx cyoc te cawel. Pero oj tul jletjil tzul, chi cawel tuyajil jun niˈ rato. 13 Junx cynaabl kej laaj cawel lu, jatzenj tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn cycawbil tej jil ul jlet. 14 Kej cawel lu chi kˈojlel tiˈj Tal Carnel. Pero cwel cyiˈj tuˈnj Tal Carnel, cuma jatzen Cawel cyibaj cykil cawel bix Rey cyibaj cykil rey. Bix tuyaj Tal Carnel oj tcub cyiˈj tuˈn, eteˈ kej t‑xjal Dios min e cyaj cykˈoˈn cyocslabl tiˈjxin―tz̈i ángel weya.

15 Bix e tzaj tkbaˈntl weya:

―Kej aˈ xtila jaaˈ ncuba kej xuuj aj paj, xjalke. Tzin cyechlaˈn aˈ nim xjal bix tnom bix cykilca wik yol. 16 Yaltzen kej laaj cache tuyax ja jil jil xtila, qˈuelel cyiiqˈuen ja xuuj aj paj, bix qˈuelel cyiiˈn tipemal bix t‑xbalen wiˈyelxix. Cxeˈl cychyoˈn tchuˈlxuj, bix cwel cypaten jaxuj tuya kˈakˈ. 17 Ma takˈ Dios tuj cyanem tuˈn cybinchante jtaj Dios tuˈn tbint cyuˈn, jatzenj tuˈn tten jun cynaabl junx bix tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn cycawbil tej jil kaˈ, ojxe tjapan baj cykilca tyol Dios. 18 Yaltzen jxuuj xtila, tzintzen techlaˈn jawnex tnom ncawen cyibaj cawel eteˈ twitz txˈotxˈ―tz̈i ángel weya.