A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 16 Uspanteco (USP)

Mak wukubˈ (7) nejbˈ ri nojsal laˈ cˈax

16  Ajrucˈreˈ etke xinta jun cowlaj chˈaˈwem xaanch laj richoch Kakaj Dios, xij rechak yak wukubˈ (7) anjl: Jattak y jamijtakbˈi wich ulew mak wukubˈ (7) nejbˈ ri nojsal laˈ cˈaxlaj jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak juntir cristian wich ulew jwiˈl retzal, xcheˈch.

Xpe nabˈe anjl, xeˈ jamij jpam man jnejbˈ wich ulew y juntir mak cristian ri cojol retal jtioˈjlak laˈ jbˈij man etzl awaj ri xelch li mar y ri xcojowtak jkˈij man richbˈal, xelch nimak chˈaˈcˈ chirijak subˈlaj cˈax y xibˈichˈol rilic.

Xpe jcabˈ anjl, xjamij jpam man jnejbˈ li mar y mar xwux chapcaˈ jquiqˈuel jun cristian ri xcamsaj y xcamtak juntir jwich caˈn ri yoˈltak li mar.

Xpe jrox anjl, xjamij jpam man jnejbˈ lak nimaktak jaˈ, lak relexebˈtak jaˈ y juntir mak jaˈ li xwuxtak pi quicˈ.

Ajrucˈreˈ xinta xchˈaˈwch anjl ri titakon chibˈ jaˈ, xijch:
    Pi jcholajliˈ xabˈan akˈatbˈitzij, at Kakaj Dios ri Kajawl, ni jun bˈwelt xatmacunc, ri watch ojrtaktzij y ri wat lajori.
    Jwiˈl rechak xcamsajtakaˈ yak ajcojoltak Ayolj pach yak ajkˈasaltak Ayolj y lajori at xayaˈ quicˈ chi tijem rechak y pi jcholajliˈ xabˈan rechak, xcheˈ.

Y xinta chic xaanch jun chˈaˈwem lamas wiˈ man altar, xij: Tzˈetiˈn, Kaj Dios ri Kajawl, ri atcwin chi jbˈanic juntir y kes tzˈetel tzˈet pi jcholajliˈ tabˈan akˈatbˈitzij, xcheˈch.

Xpe jcaj anjl, xjamij jpam man jnejbˈ chibˈ kˈij y xyeˈsaj subˈlaj jchokˈbˈ kˈij pire tijcˈat cristian laˈ jkˈakˈal. Y juntir cristian xcˈaattak jwiˈl subˈlaj jkˈakˈal kˈij. Onque jilonli xansaj rechak, taˈ xqˈuex jnoˈjak chiwch Kakaj Dios, ni taˈ xcojtak jkˈij. Xoctak chi jyokˈic Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel chi jbˈanic juntir mak cˈax li.

10 Xpe jjoˈ anjl, xjamij jpam man jnejbˈ chibˈ jcubˈarbˈ man etzl awaj ri xelch li mar y juntir mak cristian ri titakon man etzl awaj chibˈak xcantak li ukuˈmal. Mak cristian li tichak jtiˈ rakˈak jwiˈl jcˈaxcˈol ri xansaj rechak, 11 pero taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj ri tijin trantak, rechak xoctak chi yokˈon chirij Kakaj Dios lecj jwiˈl jcˈaxcˈol ri tijin tijtijtak y jwiˈl jcˈaxcˈol mak chˈiˈbˈ ri xtaksajch chibˈak.

12 Xpe jwak anjl, xjamij jpam man jnejbˈ li man nimi jaˈ Éufrates y man nimi jaˈ li xchekej pire tijnaˈ tikˈaxtakch mak rey ri tipetak laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij.

13 Ajrucˈreˈ xwil xel jun etzl santil laj jchiˈ man dragón y xelch jun etzl santil chic laj jchiˈ man etzl awaj ri xelch li mar y xelch jun etzl santil chic laj jchiˈ man ri xcoj ribˈ chapcaˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, mak uxibˈ etzl santil li, jilon rilicak chapcaˈ ixtutzˈ. 14 Riˈtakaˈ mak etzltak santil li ri jtakoˈn man jbˈabˈal etzl ri tibˈanowtak mak nimaktak cˈutbˈi cwinel y xeˈtak riqˈuilak mak rey re juntir wich ulew pire tijmulbˈaˈ ribˈak chi chˈoˈj laˈ man kˈij ri subˈlaj nim jkˈij chiwch Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel.

15 Kakaj Jesucristo xij: Tatak jcholajl, in taˈ etemal nen or intaw chapcaˈ jun alkˈom ri taˈ etemal titaw, tzi rechak yak ri inrulbˈejtak nen or intaw y tijcoj ritzˈikak pire maˈ tichˈanartak y pire maˈ tresaj jqˈuixbˈak chiwch cristian, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

16 Xpetak mak etzltak santil, xmulbˈaˈtak mak rey li jun luwar ri tibˈijsaj Armagedón re li tzijbˈal hebreo.

17 Xpe jwuk anjl, xjamij jpam man jnejbˈ li tew, xelch jun chˈaˈwem li man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon ri wiˈ laj richoch Kakaj Dios lecj. Subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Xantajiˈn, xcheˈ.

18 Ajrucˈreˈ xan coyop, subˈlaj quiekuljaw y xan jun nimlaj cabˈrakn subˈlaj jchokˈbˈ chiwch juntir cabˈrakn ri bˈanal jwiˈl asta cuando xticarch jcˈaslemalak cristian wich ulew. 19 Man tilmit Babilonia ri subˈlaj cojol jkˈij xpakˈmajiˈn, uxibˈ xelwiˈ y mak tilmit re wich ulew xmulaj ribˈak. Kakaj Dios xcuxtaj Babilonia jwiˈl ri subˈlaj cojol jkˈij y xan jkˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl retzal chapcaˈ xyeˈ jun nejbˈ vin re chi tijem. 20 Juntir mak luwar ri wiˈtak li mar xeltakbˈic y mak witz ri naj rakˈanebˈak taˈ chiquiˈ xtaˈmajtak.

21 Y xpe subˈlaj nimak sakbˈach lecj xkej chibˈak cristian raj tipajon jun quintal ralalak jujun bˈakˈ jwich. Y mak cristian xyokˈontak chirij Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj cˈax tijin tijtijtak jwiˈlak mak sakbˈach.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes