A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 15 Cakchiquel Occidental (CKW)

Ri ángeles ri xqueyaˈo ri wukuˈ ruqˈuisbel tak rucˈayewal pa ruwiˈ re ruwachˈulef

15  Y cˈacˈariˈ riyin ri Juan can xintzˈet cˈa chi cˈo chic jun nimalaj retal ri xbanatej chilaˈ chicaj, ri majun bey tzˈeton ta. Yecˈo cˈa wukuˈ ángeles ri xekˈalajin y ri wukuˈ cˈa ángeles riˈ chiquijujunal jachon pa quikˈaˈ jojun chique ri wukuˈ ruqˈuisbel tak rucˈayewal. Y riqˈui ri wukuˈ rucˈayewal riˈ, xtzˈaket ri royowal ri Dios ri nuyaˈ pa quiwiˈ ri winek.

Y riyin xintzˈet cˈa chukaˈ chi cˈo jun achiˈel mar ri achiˈel vidrio nitzuˈun, xolon cˈa riqˈui kˈakˈ. Y yecˈo cˈa ri ye paˈel pa ruwiˈ. Quinojel riˈ yecˈa ri ma xeka ta pa rukˈaˈ ri nabey chicop y ri ma xquiyaˈ ta rukˈij ri ruwachbel, ni ma xcajoˈ ta chi xyaˈox (xyaˈ) quetal chi ye riche (rixin) ri chicop riˈ ni ma xcajoˈ ta chukaˈ ri número riche (rixin) ri rubiˈ. Quinojel riˈ ye paˈel cˈa pa ruwiˈ ri mar riˈ, y ye quicˈualon arpa ri ye riche (rixin) ri Dios. Y niquibixaj cˈa ri rubix ri Moisés ri rusamajel ri Dios y ri rubix ri Jesucristo ri achiˈel Alaj Carneˈl. Y ri bix quecˈareˈ ri niquibij: Ajaf Dios, riyit ri can cˈo ronojel uchukˈaˈ pan akˈaˈ, y can ya cˈa ri nimaˈk tak samaj ri yacowin nabanalaˈ, can kitzij y choj ri abey, y yit cˈa riyit ri Rey quiche (quixin) quinojel ri lokˈolaj tak awalcˈual. ¿Achique ta cˈa jun ri man ta xtuxibij riˈ chawech? ¿Y achique ta cˈa jun ri man ta xtuyaˈ akˈij, riyit Ajaf? Ruma xaxu (xaxe) wi cˈa riyit ri can yit lokˈolaj wi. Y rumariˈ ronojel ri ruwachˈulef xquepe chuyaˈic akˈij, ruma xkˈalajin yan chi can choj wi ri kˈatoj tzij xaben. Queriˈ niquibij ri bix riˈ.

Y tek riyin ri Juan ye ntzˈeton chic ka ronojel riˈ, xintzˈet chi xjakatej ri lokˈolaj lugar ri kas kitzij chi rachoch ri Dios ri cˈo chilaˈ chicaj, ri acuchi (achique) yaquel wi ri nikˈalajsan ri rutrato ri Dios ri xuben quiqˈui ri winek. Y chiriˈ xebeˈel wi pe ri wukuˈ ángeles ri jachon jojun rucˈayewal pa quikˈaˈ. Y ri quitziak ri ye quicusalon, ya cˈa ri tziek ri nibix lino chare, jun tziek ri sek sek y can nitzˈitzˈan cˈa chukaˈ. Y ri chuwaquicˈuˈx kˈaxnek cˈa chukaˈ ximibel ri banon riqˈui kˈanapuek. Y can yacˈariˈ tek jun chique ri ye cajiˈ ri sibilaj qˈuiy runakˈ tak quiwech cˈo, xuyalaˈ cˈa el jojun vaso pa quikˈaˈ chiquijujunal ri wukuˈ ángeles, vasos ri ye banon riqˈui kˈanapuek, y ye nojnek riqˈui ronojel ri royowal ri Dios, Dios ri can qˈues riche (rixin) xtibe kˈij xtibe sek. Ri rachoch cˈa ri Dios ri cˈo chicaj xnoj cˈa riqˈui jun achiˈel sib ruma ri rukˈij rucˈojlen y ri ruchukˈaˈ ri Dios. Y can majun cˈa ri nicowin ta ntoc apo ri chiriˈ. Xa can cˈa ya tek yatajnek chic ca ri wukuˈ rucˈayewal cuma ri ángeles; cˈacˈariˈ tek utz chic niban apo oquen.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes