Add parallel Print Page Options

Caˈba xinak kaˈxsen cycyeˈnc tisen jun jil ntzaj nim txobajil kiˈj

13  Yajcˈatltzen bix in cub weˈya tibaj ttxa tzˈaˈn ttziiˈ mar, bix e wila jun kaˈxsen jil njatz tuj mar. At laaj tcache bix wuuk twiˈ. Tjax juun corona twiˈ jaca juun tcache. Bix tzˈiˈbec yasbil te Dios tiˈ juun twiˈ. Tcyeˈncjil tisen jun tiire. Tkenjil tisen tken jun oso, bix ttzijil tisen ttzi jun león. Bix e xiˈ tkˈoˈn dragón nim tipemaljil bix tajwaleljil tuˈn tcawenjil. Bix e wila jun twiˈjil tisencˈa otk tiikˈ jun is̈jnin tuˈn tcyimjil. Pero e kˈanj twiˈjil. Juˈ tzunj, cykilca xjal twitz txˈotxˈ e jaw kleeˈke tiˈjjil, bix oc lpeke tiˈjjil. Bix a jaw cynimsaˈn ja dragón otk txiˈ tkˈoˈn tipemal tejil. Jax juˈx e jaw cynimsaˈn jajil. E xiˈ cykbaˈn:

―Min‑al tisen jil. Min‑al jacˈa bint t‑xcye tiˈjjil tuj jun kˈoj―tz̈i ke xjal.

Bix e kˈoj tejil jun tnaabljil tuˈn tjaw niman tiibjil bix tuˈn tyasenjil tiˈj Dios, bix tuˈn tcawenjil cyaˈwnak xjaw tuya caˈba. Bix oc tenjil yasel tiˈj Dios bix tiˈ tbi bix tiˈj tja bix cyiˈj kej najl tuj cyaˈj. E kˈoj tejil tuˈn tkˈojjil cyiˈj ocslal bix tuˈn tcub cyiˈj tuˈnjil. Bix e kˈoj toclenjil te tuˈn tcawenjil tibaj cykilca wik tiyˈjil xjal bix cykilca wik xeˈchel bix cykilca wik yol bix cykilca tnom. Bix cykilca xjal twitz txˈotxˈ cjawel cynimsaˈn jajil, kej yaaˈn tzˈiˈben cybi tuj uˈj te chunkˈlal jatxe tbintlen twitz txˈotxˈ, jatxetzen tcub ttzˈiˈben Dios cybi kej xjal at tuˈn cyclet tuˈnj tcyimlen Jtal Carnel. Cyjkom cyẍquina tuˈn tel cyniˈya tiˈj kej yol lu. 10 Alcyej ocslal ma kˈumj cyiˈj tuˈn cyocx tuj tzeeˈ, il tiˈj chi oquex tuj tzeeˈ. Bix alcyej ocslal ma kˈumj cyiˈj tuˈn cycub byet tuˈn espada, il tiˈj tuˈn cycub byet tuˈn espada. Juˈ tzunj, il tiˈj tuˈn cyten ocslal cyiw tuj cyocslabl bix tuˈn tten cypasensya.

11 Tbajlenxitltzen jlu, e wila juntl jil njatz twitz txˈotxˈ. At caˈba tcachejil tisen tcache jun tal carnel, pero e yolenjil tisen junjil dragón. 12 Junx taˈ tipemaljil tuyaj jil tneel, bix najbenjil te tyoleljil tneel. Taakˈenjil tcab tuˈn tbinchantejil tuˈn tjaw cynimsaˈn cykilca xjal najl twitz txˈotxˈ ja jil tneel e tiikˈ jun jawnex is̈jnin tuˈn tcyim pero e kˈanj. 13 Jax juˈx tzin tyeecˈanjil jawnex tipemaljil, hasta tuˈn tcuˈtz kˈakˈ twitz cyaˈj tuˈnjil cywitz xjal. 14 Cyuˈnj techel lu nkˈoj tejil tuˈn tbint tuˈnjil twitz jil tneel, nsbunjil cye xjal najl twitz txˈotxˈ. Nxiˈ tkbaˈnjil cye xjal tuˈn tcub cybinchaˈn jun tsant jil tneel e tiikˈ jun is̈jnin tuˈn tcyim tuˈn jun espada pero e cyaj itzˈj. 15 Bix e kˈoj tipemal jil tcab tuˈn tocx tkˈoˈn t‑xew tsant jil tneel, tuˈntzen tbint tyolen tsant. Bix e tkba tsant tuˈn tcub tbyet ejeeˈj xjal min e jaw cynimsaˈn tsant. 16 Bix e tkba jil tcab tuˈn toc jun techel tiˈj cymankˈab bix ka tiˈj tibaj cywitz cykil xjal. Ajnintzleke, jawnexleke, kˈinaleke, mebeleke, tzakpiˈnleke, akˈanal‑leke, cykilca il tiˈj cˈoquel jun techel cyiˈj. 17 E tkbajil tuˈn miˈn cylokˈon xjal bix tuˈn miˈn cyqˈueyen ka min ma tzˈoc techel jil tneel cyiˈj. Jatzen techel tbijil, jatzen tajlal tbijil.

18 Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj jlu. Alcyekej at cynaabl, chi ximanx tiˈj alcyej tajlal tzin techlaˈn jil. Jtajlal tzin techlaˈn jil, jatzenj tajlal tzin techlaˈn jun xjal, jatzen tajlal wukak syent tuya oxcˈal tuya wukak.