Add parallel Print Page Options

Kej caˈba tyolel Dios

11  Bix e tzaj kˈoˈn weya jun ptzˈunt te echquete, bix e tzaj kbet weya:

―Weyˈtza, bix mlonxa tja Dios tuyax altar, bix ajlanxa jteˈ xjal nchi naˈn Dios tuj. Pero miˈn cub tmloˈna twitz peˈn tiˈjxe tja Dios, cuma o txiˈ kˈoˈn cye jun wikxitl xjal yaaˈn judío. Nuk pjel cywaˈben jtnom xjan te cyaˈwnak tuya caˈba xjaw. Bix cxeˈl nkˈoˈna wipemala cyej caˈba nyolela, bix cxeˈl cykˈumen jnyola jun mil tuya caˈba syent tuya oxcˈal kˈij. Bix toc cyxbalen te bisbajil―tz̈i Dios.

Kej caˈba tyolel Dios lu, jatzen kej caˈba tzeeˈ olivo bix kej caˈba cantil waˈlke twitz Taaw twitz txˈotxˈ. Ka at jun xjal taj tzˈoc ipan cyiˈj, qˈueletz kˈakˈ tuj cytzi tuˈn tcub tzˈeyˈ. Alcye kej xjal cyaj tzˈoc ipan cyiˈj, il tiˈj chi cymel tuˈn kˈakˈ n‑etz tuj cytzi. At cyipemal caˈba tyolel Dios lu tibaj twitz cyaˈj tuˈn miˈn ttzaj jbal cyuj kˈij nchi kˈumen tyol Dios. Bix at cyipemal cyibaj nimaˈ bix mar tuˈn cyoc te tz̈iyˈ, bix tuˈn cyqˈuixbisante twitz txˈotxˈ, bix tibaj cykilca xitbil, nuk jteˈxja maj cyaj. Ojtzen tjapan baj cyaakˈenj xin kbalte tyol Dios, jawel tzunjjil jil tuj jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ. Kaˈ xsunjil. Bix kˈojleljil cyiˈjxin. Bix cwel cyiˈjxin tuˈnjil, bix cwel tbyoˈnjil ejeeˈxin. Yaltzen cyxumlal cyimnewe, txˈilchcˈa cywitz xjal tuj jnintzaj tnom yaaˈn baˈn. Cynaabl xjal te ja tnom lu tisen cynaabl xjal te Sodoma bix te Egipto nejl, bix e cub cybyoˈn Kaaw twitz cruz. Kej xjal te cykilca wik tiyˈjil bix te cykilca wik xeˈchel bix te cykilca wik yol bix te cykilca tnom, oc cycyeˈyen tiˈ cyxumlal kej e cyim oxe kˈij tuya niyˈjan. Min e cycuya tuˈn cycuˈx maket. 10 Kej xjal te twitz txˈotxˈ chi tzalajel tiˈj cycyamecyxin, bix chi iyˈsal jun ninkˈij tuˈnj otk chi cyimxin. Cxeˈl cykˈoˈn cotz cye cyuya te iyˈsal ninkˈij te cycyamecyxin, cuma kej caˈba tyolel Dios lu nim otk chi yolen tiˈj cyil xjal najl twitz txˈotxˈ. 11 Pero oj tbaj oxe kˈij tuya niyˈjan, ctzaal tkˈoˈn Dios cyxewxin, bix chi jawel itzˈjxin, bix nimxsen ctzaal cytz̈ixin cyiˈj xjal n‑oc cycyeˈyen ejeeˈxin. 12 Bix cxeˈl cybiˈn caˈba tyolel Dios jun cyiw tkˈajkˈajel ctzaal tuj cyaˈj:

―Cyjatza tzalu―tz̈i tbel Dios. Bix chi jawex tuj cyaˈj tuj jun muj, bix cˈoquel cycyeˈyen ke cyaj kˈoj oj cyjax. 13 Bix jaxj hora ctzaal jun nintzaj xcyaklajnab, bix tlajan tkiyˈ tnom cwel xitj. Wuuk mil xjal chi cymel tuˈnj xcyaklajnab. Jatzen kej niyˈtl xjal, chi jawel seyˈpaj, bix cxeˈl cykbaˈn at nim tipemal Dios tuj cyaˈj.

14 Tcab qˈuixbisabl ma tziyˈ. Pero at‑x toxen qˈuixbisabl tzul naj tibaj jlu.

Ti pjel oj tkˈajt xux tuˈn twuukan ángel

15 Tejtzen toc t‑xuxen twuukan ángel, e jaw jun cyiwxix tkˈajkˈajel cywiˈ kej eteˈ tuj cyaˈj. E xiˈ cykbaˈn:

―Ma pon tumel tuˈn cyoc kej tnom eteˈ twitz txˈotx tjakˈ tcawbil Kman Dios bix tcawbil Jscyˈoˈn tuˈnxin. Bix ccawel te junx maj―tz̈ike.

16 Kej winakcyaja tij kˈuklke tuj cykˈukbil twitz Dios, e cub mutzkˈajke twitz Dios, bix e jaw cynimsaˈn jaxin. 17 E xiˈ cykbaˈn:

―Cxeˈl kkˈoˈna chjonte tey, Kman Dios. At tipemala tuˈn tbint cykilca tuˈna. Ata jaˈlewe bix ma tena te junx maj. Cxeˈl kkˈoˈna chjonte tey cuma ma tzˈakˈa cawel tuya nim tipemala. 18 Nejl, e jaw cykˈoj xjal tiˈja, pero jaˈlewe, ma pon tumel tuˈn tjaw tkˈoja cyiˈj. Ma pon tumel tuˈn ttzaj tkˈoˈna cycastiwa kej xjal ma chi cyim, bix tuˈn ttzaj tkˈoˈna cotz cyej t‑akˈanala, bix kej tyolela, bix cykilca ocslal bix cykilca xjal nchi niman tbiy, jawnexleke, chˈinleke. Bix ma pon tumel tuˈna tuˈn cyxiˈ tuj il kej xjal e cybincha kaˈ tiˈj twitz txˈotxˈ―tz̈i ke tij.

19 Bix e jket ttzi tja Dios tuj cyaˈj, bix tuj tja Dios e chicˈajax jcaxa jaaˈ e cyjaˈ tkˈoˈn Dios tyol cyuya xjal. E tzaj tken kˈancyok tuyax nim s̈itz̈ˈ tuyax kˈancyok nrininin, tuyax jun xcyaklajnab tuya nim skbaken.