Add parallel Print Page Options

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Sardis

Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Sardis ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri wiˈ wukubˈ (7) jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios riqˈuil y ri wiˈ wukubˈ (7) chˈumil laj jkˈabˈ.

In wetamiˈ juntir nen tijin tabˈantak. Onque tibˈijsaj chawijak chi aj yoˈlcatakaˈn, pero nicˈ riqˈuil atakaˈ camnak. Cˈastaj awchak y coj jcowil awanmak chi jtakej jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak chapcaˈ ri bˈanalch awiˈlak ojr pire maˈ tisaach jwich, jwiˈl wetamiˈ chi chiwch Kakaj Dios wiˈ nen ri taˈ chiquiˈ tzi tijin tabˈantak.

Cuxtaj awiˈlak mak cˈutuˈn ri tal awiˈlak, riˈ li takejtak jbˈanic y qˈuex anoˈjak. Wi mitaˈ cˈastasal awchak, taˈ awicˈabˈak intaw jwiˈl jilon intawic chapcaˈ jtawic jun alkˈom ri taˈ etemal nen chi or titawc.

Claˈ li tilmit Sardis, wiˈ jujun ajtakeltak we ri taˈ tzˈilibˈsal ranmak li mac jwiˈlak y rechak tiwoˈcottakaˈ pi impach, cojol saktaklaj itzˈik jwiˈlak jwiˈl ticˈulariˈ pi rechak.

Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl ticojsajiˈ saklaj itzˈik chirij y taˈ tanchup jbˈij li wuj re cˈaslemal y tankˈasajiˈ jbˈij chiwch Inkaj y chiwchak yak ranjl.

Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Filadelfia

Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Filadelfia ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri tosol pire Kakaj Dios y ri saklaj tzij, ri wiˈ jlaw David laj jkˈabˈ, ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ tijtebˈaˈ pwert y taˈ ni jun titzˈapin re y ri titzˈapin pwert y taˈ ni jun titebˈan re.

In wetamiˈ juntir nen tijin tabˈantak. Iltak impuch, chawchak yeˈliˈ jun pwert tel inwiˈl y taˈ ni jonok titzˈapin re. Onque taˈ mas jcowil awanmak, pero cojoliˈ inyolj awiˈlak ri ximbˈij chawechak y taˈ bˈil awiˈlak chi taˈ inatakejtak.

Iltak impuch, man kˈat ri tibˈanowtak lawiˈ raj man jbˈabˈal etzl trantak y tijbˈijtak chi rijajltakaˈ Israel, pero taˈ tzˈet. Tina imbˈanna rechak chi tibˈe xucartak chawchak pire tretemajtak chi atinlokˈajtakaˈn.

10 Y jwiˈl taˈ xaquibˈaj awanmak chi jtijic cˈax jwiˈl tacojtak inyolj, jwiˈliˈli in atincolaˈtakaˈ laˈ mak kˈij cuando tipe cˈax chibˈak juntir cristian wich ulew pire ticˈutun chi sakil wi tzi o taˈ tzi tijin trantak. 11 Laj orke impetc. Coj jcowil awanmak chi jtakej jbˈanic lawiˈ rajwax tabˈantak pire maˈ wiˈ jonok timajow atojbˈlak chawechak.

12 Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl tancojaˈ pire rakan richoch inDios y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tielch claˈ. Chirij tantzˈibˈaj jbˈij inDios y jbˈij ri aacˈlaj Jerusalén ri jtilmit inDios ri tikejch lecj riqˈui inDios y tantzˈibˈaj ri aacˈ imbˈj chirij.

13 Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Jtaquil ri tiyeˈsaj re man kˈat aj Laodicea

14 Kakaj Jesucristo xij chwe: Tzˈibˈajbˈi jilonri pire man kˈat ajtakeltak we pach man ajcˈamal jbˈeak ri wiˈtak Laodicea ri jun tilmit re Asia. Jilonri tijbˈij man ri tibˈijsaj Jiloniˈ re, ri taˈ tijquibˈaj ranm chi resaj chi sakil juntir ri tran Kakaj Dios. Y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij ri quiek jwiˈl xwaˈx juntir ri wiˈtak wich kˈijsak.

15 In wetamiˈ juntir ri tijin tabˈantak, wetamiˈ chi taˈ atak joron ni taˈ atak cˈatan. In riˈ chwaj chi atakteneˈ joron o cˈatan. 16 Pero jwiˈl atake sakliˈl, maˈ atak taˈ joron ni atak taˈ cˈatan, atinxabˈajtakbˈi laj ínchiˈ.

17 Atak tabˈijtak chi atakaˈ bˈiom y subˈlaj kus wattakwiˈ y taˈ chiquiˈ jono kelen rajwax chawechak. Pero taˈ awetamak chi cˈaxiˈ lamas wattakwiˈ y subˈlaj cˈur awchak, atakaˈ powr, atakaˈ moy y chˈanalcatakaˈn. 18 Jwiˈliˈli tanyeˈ anoˈjak chi talokˈtak oro wiqˈuil ri bˈanal jwaˈx li kˈakˈ pire atrantak bˈiom. Talokˈtak saktaklaj itzˈik wiqˈuil pire tacoj chawijak jwiˈl mas qˈuixibˈal awilicak chˈanalcatak y lokˈtak jun acumbˈlak pire tacoj laˈ bˈakˈ awchak pire atnaˈtuntak chic.

19 In tankˈelaˈ y tampixibˈajiˈ juntir yak ri tanlokˈajtak jwiˈliˈli qˈuex anoˈjak y bˈantak riqˈui nojel awanmak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. 20 Iltak impuch, in inchˈaˈwbˈi chiˈ pwert, wi wiˈ nen titaw inyolj y tijtebˈaˈ jpwert chinwch, inoquiˈ laj richoch y ojwiˈniˈ nicˈ riqˈuil.

21 Nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl, in tanyaˈ luwar re ticubˈar wiqˈuil, jilon chapcaˈ in xinchˈeconiˈ chibˈ man jbˈabˈal etzl y xincubˈariˈ li man luwar lamas cubˈulwiˈ Inkaj.

22 Nen titonc, jteˈ jcholajl nen tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak yak kˈat ajtakeltak we, xcheˈ Kakaj Jesucristo.