Add parallel Print Page Options

Aacˈ caj y aacˈ ulew

21  Y ajrucˈreˈ xwil jun aacˈ caj y jun aacˈ ulew, jwiˈl man nabˈe caj pach man nabˈe ulew xsaachtakaˈn y mar xsaachiˈ jwich. In xwil man tilmit ri tosol pire Kakaj Dios ri aacˈ Jerusalén ri xkejch lecj riqˈui Kakaj Dios. Y Jerusalén li subˈlaj tzi jwikic chapcaˈ jwikic ribˈ jun kˈapoj anm pire ticˈuliˈyc. Y xinta xaanch jun chˈaˈwem li man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon subˈlaj cow xchˈaˈwch, xijch: Tatak impuch, wiˈchak richoch Kakaj Dios chijxoˈlak yak cristian. Kakaj Dios tiwaˈxiˈ riqˈuilak y rechak jwinakakchak Kakaj Dios y riˈ Kakaj Dios tiwaˈx riqˈuilak pire jDiosak. Kakaj Dios tijchekersajiˈ juntir raˈl bˈakˈ jwichak jwiˈl taˈ chiquiˈ camic, ni taˈ chiquiˈ bˈis chijxoˈlak. Taˈ chiquiˈ cˈax tijtijtak, jwiˈl juntir ri xwaˈxch ojr xsaachiˈ jwichak, xcheˈch.

Xpe man ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, xij: In tambˈanaˈ aacˈ re juntir ri wiˈ, xcheˈ.

Y xij chwe: Tzˈibˈaj mak yoloj ri, jwiˈl tzˈetel tzˈetiˈn y tijnaˈ ticubˈaj chˈol chirij, xcheˈ.

Ajrucˈreˈ xij chic chwe: Xantajiˈn, in winchak cuando xcholmajch jwich kˈijsak y ajwiniˈ cuando tisaach jwich kˈijsak. Nen ticam jwiˈl chekej chiˈ, in tanyaˈ jaˈ re cˈaslemal re chi tijem ri wiˈ relexebˈ y tike insipaj re. Y nen tichˈecon chibˈ man jbˈabˈal etzl tijcˈulaˈ juntir li pire jtextament y in iniˈ jDios y re walcˈwaliˈn. Pero mak ri taˈ jcowil ranmak, mak ri taˈ ticojontak chinwch, mak ri tibˈanowtak etzltak noˈj, mak ajcamsanl, mak ri tibˈanowtak tzˈiˈal, mak ri tibˈanowtak itz, mak ri tijcojtak jkˈij mak tiox, mak ri tibˈintak joˈstaklaj tzij, juntir mak ri tibˈanowtak jilonli jiˈ tibˈetak laj nicˈajl jkˈakˈal jun nimlaj alagun chi kˈakˈ pach asufre. Y riˈ li jcaˈmul camic, xcheˈ.

Man aacˈ Jerusalén

Ajrucˈreˈ xpe chic jun rechak yak wukubˈ (7) anjl ri wiˈ mak wukubˈ (7) nejbˈ riqˈuilak nojsal laˈ mak wukubˈ (7) qˈuisbˈitak cˈax, xij chwe: Tzaj impuch, tancˈut man kˈapoj anm chawch ri ticˈuliˈy riqˈui Man Ra Carner, xcheˈ.

10 Y cuando xinwaˈx laj jkˈabˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xpe anjl li, xinjcˈambˈi bˈa jun nimlaj witz, subˈlaj naj rakˈanebˈ y xcˈutbˈi chinwch man tilmit ri tosol pire Kakaj Dios ri jbˈij Jerusalén ri tijin jkejicch lecj riqˈui Kakaj Dios. 11 Man tilmit li subˈlaj tikopopon jwiˈl jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios. Ri jkopopon jilon rilic chapcaˈ jun kuslaj abˈaj ri pakal rijil, chapcaˈ jun kuslaj abˈaj ri jbˈij jaspe ri kes tijululunc, tijnaˈ tiilsaj laˈ nen wiˈ chirij.

12 Y rij man tilmit li wiˈ jun tzˈak subˈlaj naj akˈansalwiˈ. Wiˈ cabˈlajuj (12) pwert re y wiˈ jujun anjl laˈ jujun pwert. Laˈ mak pwert tzˈibˈal jbˈijak yak cabˈlajuj (12) kˈat rechak yak rijajl Israel. 13 Wiˈ uxibˈ pwert laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij, wiˈ uxibˈ chic li norte, wiˈ uxibˈ chic li sur y wiˈ uxibˈ chic laj jsucˈlal lamas tikej kˈij. 14 Laˈ man tzˈaak li ri cojol chirij man tilmit li wiˈ cabˈlajuj (12) abˈaj cojol pire jcowil man tzˈaak y laˈ jujun abˈaj li cojol jujun bˈij chiwch y riˈ jbˈijak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Man Ra Carner.

15 Anjl ri xyolow wiqˈuil, wiˈ jun bˈar laj jkˈabˈ ri bˈanal laˈ oro pire tijpaj man tilmit nen jnimal. Tijpaj man tzˈaak chirij y tijpaj mak pwert.

16 Man tilmit li niqˈuiˈ jnimal chi quejabˈ lad, ri jnimal rakan nicˈke jnimal chapcaˈ jnimal jwich. Xpe anjl, xpaj nen jnimal man tilmit li laˈ man bˈar ri wiˈ laj jkˈabˈ. Y raj wiˈ quibˈ mil pach quibˈ cient (2,200) kilometro rakan y jwich y jilon rakˈanebˈ. 17 Y ajrucˈreˈ xpaj chic rakˈanebˈ man tzˈaak, oxcˈal jobˈ (65) metro rakˈanebˈ y anjl jilon man metro xcoj chapcaˈ tijcoj cristian.

18 Y man tzˈaak bˈanal laˈ kustaklaj abˈaj ri jbˈij jaspe. Man tilmit bˈanal laˈ oro ricˈan y kes tijululun jwich chapcaˈ jun kelen ri tijnaˈ tiilsaj nen wiˈ chirij. 19 Mak abˈaj ri cojol pire jcowil man tzˈaak bˈanal ritzˈabˈl laˈ jaljojtak jwich abˈaj ri subˈlaj kus rilic y subˈlaj pakal rijil. Man nabˈe bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij jaspe, man jcabˈ bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij zafiro, man jrox bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij ágata, man jcaj bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij esmeralda, 20 man jjoˈ bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij ónice, man jwak bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij cornalina, man jwuk bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij crisólito, man jwaxak bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij berilo, man jbˈelej bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij topacio, man jlájuj bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij crisoprasa, man junlájuj bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij jacinto y man jcabˈlájuj bˈanal ritzˈabˈl laˈ mak abˈaj ri jbˈij amatista. 21 Mak cabˈlajuj (12) pwert bˈanal laˈ kustaklaj abˈaj ri jbˈij perla y chi jujunal mak pwert laˈke jujun perla bˈanal. Man nimi bˈe re man tilmit bˈanal laˈ oro ricˈan, tijululun jwich chapcaˈ jun kelen ri tijnaˈ tiilsaj nen wiˈ chirij.

22 Taˈ xwil ni jun richoch Kakaj Dios li man tilmit li, jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel pach Man Ra Carner riˈtakaˈ richoch Kakaj Dios li man tilmit. 23 Man tilmit li taˈ rajwax kˈij ni icˈ ri tisakabˈsan re, jwiˈl riˈ jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios tisakabˈsan re y Man Ra Carner riˈ jun candil ri wiˈ jkˈakˈal.

24 Juntir cristian ri xcolmajtak laj jkˈabˈ jmacak ri tipetak juntir wich ulew, tiwoˈcottakaˈ chi sak jwiˈl jsakil man tilmit li y mak rey re wich ulew tina jachtakna kustaklaj jbˈiomilak re man tilmit li.

25 Mak pwert re man tilmit li taˈ titzˈapij nojel kˈij jwiˈl claˈ taˈ chiquiˈ tioc ukuˈm. 26 Juntir cristian re wich ulew tijjach jbˈiomilak y kustaklaj kelen rechak re man tilmit li. 27 Y claˈ taˈ tioc jun cristian ri taˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios. Claˈ taˈ tioc ni jono ajbˈil joˈslaj tzij. Claˈ xike tioctak yak cristian ri tzˈibˈal jbˈijak laj jwuj Man Ra Carner re cˈaslemal.