Add parallel Print Page Options

19  Cuando xantaj juntir li, ajrucˈreˈ xinta chic xaanch jun cowlaj chˈaˈwem lecj chapcaˈ xchˈejejtakch subˈlaj cristian, xijtak:
    ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios!
    Kakaj Dios ri ojcolow laj jkˈabˈ kamac y subˈlaj nim jkˈij y wiˈ jcwinel,
    jwiˈl jkˈatbˈitzij Kakaj Dios tzˈetel tzˈetiˈn y pi jcholajliˈn.
    Xanaˈ jkˈatbˈitzij chibˈ man tzˈiˈlaj anm jwiˈl xqˈuex jnoˈjak juntir cristian wich ulew laˈ jtzˈiˈal y xqˈuixelajiˈ re subˈlaj cˈax ri bˈanal jwiˈl, jwiˈl xcamsaj yak rajchac Kakaj Dios, xcheˈtak. Subˈlaj cow xchˈejejtak chicch, xijtak:
    ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios!
    ¡Tike tijin tibˈukuk jsibˈel man anm li ri tijin jcˈatic y man jsibˈel li taˈ jqˈuisic! xcheˈtak.

Yak junwinak quejabˈ (24) chi winak ri wiˈ rekleˈnak riqˈui Kakaj Dios pach mak quejabˈ qˈuitzinoj xxucbˈaˈ ribˈak asta xtaw chiˈ jwichak lak ulew, xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri cubˈul chibˈ man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, xijtak:
    ¡Jiloniˈn! ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios! xcheˈtak.

Y xtasaj jun chˈaˈwem xaanch li man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon, xij:
    Bˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios atak rajchac Kakaj Dios y ri atcojowtak jkˈij, atak ri nimak akˈijak y atak ri taˈ nimak akˈijak, xcheˈ.

Nimakˈij re jcˈulniquil Man Ra Carner

Y xinta jun chˈaˈwem xaanch lecj jilon jtaic chapcaˈ jyoljak subˈlaj qˈui cristian y chapcaˈ jtaic nimi jaˈ tipojinc y chapcaˈ jtaic subˈlaj quiekuljaw ri tijumumc, xijtak:
    ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios, jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel, xoquiˈ chi takonc!
    Waˈxok jun nimlaj quiˈcotemal laj kanm y kanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl xtawiˈ or tibˈan nimakˈij re jcˈulniquil Man Ra Carner y man kˈapoj anm ri ticˈuliˈy riqˈuil, xwikaˈ ribˈ.
    Xyeˈsaj re tijcoj mak chˈuchˈjtaklaj itzˈik ri jbˈij lino sak y tikopoponc, xcheˈtak.

Ri jcholajl tielwiˈ mak chˈuchˈjlaj itzˈik ri jbˈij lino, riˈ mak utzil ri bˈanal jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Xpe anjl, xij chic chwe: Tzˈibˈaj jilonri: Tzi rechak yak ri siqˈuiltak pire tiwaˈxtak li man nimakˈij re jcˈulniquil Man Ra Carner, xcheˈ.

Y xij chic: Riˈ ri kes tzˈetel Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ chwe.

10 In xinxucbˈaˈ wibˈ chiwch anjl asta xtaw chiˈ inwch lak ulew chi jnimirsaj jkˈij, pero re xij chwe: Ma bˈan jilonli, riˈ nimirsaj jkˈij Kakaj Dios, in iniˈ rajchac Kakaj Dios chapcaˈ at y chapcaˈ yak awechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri taˈ tijquibˈaj ranmak chirij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xcheˈ chwe.

Riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tiyeˈw jcowil ranmak yak ri tibˈintak lawiˈ raj Kakaj Dios tijbˈijtak.

Man ajquejal re man sak rij cwaˈy

11 Etke xwil xter caj. Y xwil xcˈutunch jun sak rij cwaˈy y man ri quejawinak re jilonri jbˈij, Ajbˈanal Juntir Pi Jcholajl y Ajbˈil Tzˈetel Tzij. Re pi jcholajliˈ tran jkˈatbˈitzij y tichˈoˈjinc.

12 Bˈakˈ jwich subˈlaj tikopopon chapcaˈ jxak kˈakˈ y subˈlaj qˈui coron wiˈ laj jbˈa y tzˈibˈal jun bˈij chiˈ jwich ri taˈ ni jonok tieteman jcholajl, xike re retam. 13 Cojol jun itzˈik nim rakan jwiˈl qˈuisil li quicˈ y Jyolj Kakaj Dios jbˈij. 14 Y tixam yak soldad re lecj chirij quejal sak rij cwaˈy jwiˈlak y cojol kustaklaj itzˈik chirij jwiˈlak ri jbˈij lino ri taˈ tzˈil laˈ. 15 Y laj jchiˈ tielch jun espad wiˈ subˈlaj ree y laˈ man espad li tijsoc juntir cristian re juntir tilmit re wich ulew. Re titakon chibˈak laˈ jun bˈar ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ y tran jkˈatbˈitzij chibˈak cristian chapcaˈ jpuchˈic mak uva chi akan, jwiˈl retzal Kakaj Dios ri wiˈ subˈlaj jcwinel. 16 Laˈ ritzˈik y wich raˈ tzˈibˈal jun bˈij ri tijbˈij jilonri: Rey chibˈak mak rey y Rajw juntir ajw, ticheˈ.

17 Y ajrucˈreˈ xwil chic jun anjl waˈl chibˈ kˈij, subˈlaj cow xchˈejej chi jsiqˈuijcak juntir mak tzˈiquin ri tirupuptak nicˈaj caj ri titijiwtak tiˈnic, xij rechak: Tzajtak li comon wicˈ ri tijyeˈ Kakaj Dios chawechak. 18 Y ri tijyeˈ Kakaj Dios chawechak chi tijem riˈ jcamnaklak mak rey re wich ulew, jcamnaklak mak jbˈabˈalak mak soldad y jcamnaklak cristian ri wiˈ jcwinelak. Y tatijtak camnaktak cwaˈy pach jcamnaklak mak ri quejawinaktak rechak. Y tatijtak jcamnaklak mak ri wiˈ rajwak y mak ri taˈ rajwak. Y tatijtak jcamnaklak mak cristian ri nimak jkˈijak pach mak ri taˈ nimak jkˈijak, xcheˈ.

19 Y xwil man etzl awaj ri xelch li mar pach mak rey re wich ulew pach mak jsoldadak, xmulbˈaˈ ribˈak pire tichˈoˈjintak riqˈui man ri quejawinak re man cwaˈy y riqˈuilak mak jsoldad. 20 Pero xchapsajiˈ man etzl awaj li ri xelch li mar pach man etzl awaj ri xcoj ribˈ pi ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri xanow mak cˈutbˈi jcwinel ri sachom chˈolal rilic laj jbˈij man etzl awaj. Jwiˈl mak retal li ri xan, xsubˈ mak cristian pire xyeˈtak luwar xcojsaj retal man etzl awaj chiˈ jwichak y pire xcojtak jkˈij man richbˈal. Mak quibˈ etzl awaj li ri xelch li mar pach man etzl awaj ri xcoj ribˈ pi ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios xtˈojsajtak pi yoˈl laj nicˈajl jkˈakˈal jun nimlaj alagun chi kˈakˈ pach asufre. 21 Y mak nicˈj jsoldadak chic xcamsajtak laˈ man espad ri tielch laj jchiˈ man ri quejawinak re man cwaˈy y juntir mak tzˈiquin ri titijowtak tiˈnic xnojsaj ribˈak chibˈwen laˈ jcamnaklak mak cristian li.