Add parallel Print Page Options

Mak wukubˈ (7) anjl ri cˈamal wukubˈ (7) qˈuisbˈitak cˈax jwiˈlak

15  Xwil chic jun retal lecj subˈlaj sachom chˈolal rilic. Ri xwil riˈ wukubˈ (7) anjl ri cˈamal mak wukubˈ (7) qˈuisbˈitak cˈax jwiˈlak. Jilonli titzˈakat jbˈanic juntir jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran jwiˈl retzal. Y xwil jun kelen chapcaˈ rilic jun mar y subˈlaj tijululun jwich yujul pach kˈakˈ. Y xwil yak ri xchˈecontak chibˈ man etzl awaj ri xelch li mar y chibˈ man richbˈal y chibˈ man rajlal jbˈij ri bˈanal laˈ número waˈltak chibˈ man mar ri subˈlaj tijululun jwich, cˈamal mak arp jwiˈlak ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Kakaj Dios.

Tijin tijbˈixajtak jbˈix Moisés ri rajchac Kakaj Dios y jbˈix Man Ra Carner ri tijbˈij:
    At Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ acwinel subˈlaj kus y sachom chˈolal rilic juntir ri bˈanal awiˈl.
    At Kakaj Dios pi jcholajliˈ juntir ri tabˈan.
    Y atiˈ rey re juntir tilmit y taˈ ni jun bˈwelt atel pire rey.
    Rajwaxiˈ ticojon cristian chawch at Kakaj Dios y rajwaxiˈ tijnimirsajtak jkˈij abˈj jwiˈl xike at, at Kakaj Dios ri Kajawl ri subˈlaj at tzi.
    Tina petakna juntir cristian re juntir tilmit tiyuk xucartak chawch chi jnimirsaj akˈij, jwiˈl xrilaˈtakaˈ chi pi jcholajliˈ xabˈan akˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian, ticheˈ.

Ajrucˈreˈ xinnaˈtun chic y xwil xter man luwar ri nim jkˈij re richoch Kakaj Dios lecj lamas cˈolan mak kelen ri ticˈutuwtak jchomorsaˈn Kakaj Dios. Y laj richoch Kakaj Dios li xeltakch yak wukubˈ (7) anjl cˈamal wukubˈ (7) cˈax jwiˈlak cojol itzˈik jwiˈlak ri jbˈij lino, ri taˈ tzˈil laˈ ri subˈlaj tijululunc y jpasak bˈanal laˈ oro y subˈlaj nimak jwich asta titaw chi jchˈolak.

Xpe jun rechak yak quejabˈ qˈuitzinoj, xyeˈ jujun nejbˈ ri bˈanal laˈ oro rechak chi jujunalak yak wukubˈ (7) anjl. Mak nejbˈ li nojsaliˈ laˈ jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran jwiˈl retzal, ri Kakaj Dios ri taˈ jcamic. Y laj richoch Kakaj Dios xnoj chi sibˈ ri tran jnimal jkˈij y jcwinel Kakaj Dios y taˈ ni jonok tioctak claˈ asta tina kˈaxna mak wukubˈ (7) cˈax ri cˈamalch jwiˈlak yak wukubˈ (7) anjl.