Add parallel Print Page Options

Man etzl awaj ri tielch li mar

13  Ajrucˈreˈ xwil xelch jun etzl awaj li mar ri wiˈ wukubˈ (7) jbˈa y wiˈ lajuj jcach y chibˈ jujun mak jcach li, wiˈ jujun coron y laˈ jujun jbˈa tzˈibˈal yoloj ri tiyokˈon chirij Kakaj Dios. Man etzl awaj li ri xwil, jilon rilic chapcaˈ jun bˈalam y mak rakan jilon rilic chapcaˈ rakan jun oso y jchiˈ jilon rilic chapcaˈ jchiˈ jun coj. Man dragón xyeˈ jcwinel laj jkˈabˈ man etzl awaj y xyeˈ jcubˈarbˈ re y xyeˈ kˈatbˈitzij ri wiˈ laj jkˈabˈ re chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈak cristian. Laˈ jun jbˈa man etzl awaj li wiˈ jun nimlaj soqueˈl rilic riˈ li ticamsan re, pero man soqueˈl li xtzibˈiˈn. Juntir cristian wich ulew xsaach jchˈolak chi rilic y xtakejtak man etzl awaj. Xnimirsajtak jkˈij man dragón jwiˈl xyeˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ man etzl awaj y xnimirsajtak jkˈij man etzl awaj, xijtak: Taˈ chiquiˈ ni jonok chapcaˈ re y taˈ nen ticwin chi chˈoˈj riqˈuil, xcheˈtak.

Y xyeˈsaj luwar re man etzl awaj pire tichˈaˈw y tijbˈij chi nimiˈ jkˈij y xyokˈ Kakaj Dios. Kakaj Dios xyeˈ luwar re pire titakon chibˈak cristian caˈwinak quibˈ (42) icˈ. Y jilonli man etzl awaj xchˈaˈwc, xyokˈ Kakaj Dios, xyokˈon chirij jbˈij Kakaj Dios, chirij richoch Kakaj Dios lecj y richoch Kakaj Dios li riˈtakaˈ yak ri wiˈtak lecj. Y xyeˈsaj luwar re xchˈoˈjin riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo asta xchˈecon chibˈak. Y xyeˈsaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak juntir jaljojtak cristian re jaljojtak rijajl, ri jaljoj jtzijbˈalak y jaljoj jtilmitak.

Y juntir mak cristian wich ulew ri taˈ tzˈibˈal jbˈijak li wuj re cˈaslemal ri jwuj Man Ra Carner ri xcamsajna, riˈ chiquiˈ xnimirsajtak jkˈij man etzl awaj. Y riˈtakaˈ mak cristian li ri taˈ tzˈibˈal jbˈijak li wuj re cˈaslemal cuando ajquiˈ chi ran caj pach ulew Kakaj Dios.

Nen titonc, jteˈ jcholajl. 10 Wi wiˈ jonok ticˈamsajbˈi prexil, tina bˈena prexil. Wi wiˈ jono ri tina camsajna chi espad, tina camsajna chi espad. Jwiˈliˈli yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo rajwaxiˈ mi jquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo y jcubˈaˈ mas jchˈolak chirij.

Man etzl awaj ri tielch lak ulew

11 Ajrucˈreˈ xwil xel chicch jun etzl awaj lak ulew, wiˈ quibˈ jcach chapcaˈ jcach jun kˈun carner. Jilon tichˈaˈw chapcaˈ tichˈaˈw jun dragón. 12 Man etzl awaj li wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chapcaˈ kˈatbˈitzij ri wiˈ laj jkˈabˈ man etzl awaj ri xelch li mar. Y man etzl awaj li ri xelch lak ulew xtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew chi jnimirsaj jkˈij man nabˈe etzl awaj ri xtzibˈ man jsoqueˈl ri wiˈ re, ri roj xcamsan re. 13 Y xanaˈ nimaktak cˈutbˈi jcwinel asta xtzakaˈch kˈakˈ lecj, xkej lak ulew chiwchak cristian.

14 Y juntir cristian wich ulew xsubˈsajtak jwiˈl man etzl awaj ri xelch lak ulew jwiˈl xyeˈsaj luwar re tran mak nimaktak cˈutbˈi jcwinel chiwch man nabˈe etzl awaj ri xelch li mar. Y xtak mak cristian chi jbˈanic jun richbˈal man nabˈe etzl awaj ri aj yoˈlna, ri raquitzchak maˈ xcam jwiˈl xsocmaj chi espad. 15 Xyeˈsaj luwar re man etzl awaj ri xelch lak ulew chi tijyeˈ ruxbˈ man richbˈal man nabˈe etzl awaj ri xelch li mar pire tichˈaˈwc y xij chi ticamsaj yak cristian ri taˈ ticojowtak jkˈij.

16 Y xan man etzl awaj ri xelch lak ulew chi juntir cristian, chi nimak jkˈijak, chi taˈ nimak jkˈijak, chi bˈiom, chi powr, chi wiˈ rajwak, chi taˈ rajwak, ticojsaj jun retalak laˈ jpaach jkˈabˈak o chiˈ jwichak. 17 Ni jonok tilokˈoman o ticˈayin wi mitaˈ man retal li chirij. Y man retal li, riˈ man jbˈij man etzl awaj o man jbˈij ri bˈanal laˈ número. 18 Man yoloj ri, rajwaxiˈ wiˈ jnoˈj jun cristian chi retemaj. Nen wiˈ jnoˈj ticwin chi rajlaj man jbˈij man etzl awaj ri bˈanal laˈ número jwiˈl ticwiniˈ chi retemaj ri jcholajl tielwiˈ, man rajlal ri tiel riˈ wakakibˈ cient riqˈui oxcˈal wakakibˈ (666).