Add parallel Print Page Options

Man anm pach man dragón

12  Y xcˈutun jun nimlaj retal lecj ri subˈlaj sachom chˈolal rilic, xcˈutun jun anm ri cojol kˈij jwiˈl pire ritzˈik y wiˈ icˈ ralaj rakan y wiˈ jun coron laj jbˈa ri wiˈ cabˈlajuj (12) chˈumil laˈ. Man anm li yaj anmiˈn, subˈlaj tichˈejej jwiˈl jcˈaxcˈol jyaj, subˈlaj cˈax tijtij jwiˈl tawem tran or tijyeˈ Dios re. Y etke xcˈutun chic jun nimlaj retal lecj, xcˈutunch jun dragón quiek rij. Wiˈ wukubˈ (7) jbˈa, lajuj jcach y wiˈ jujun tra jcoron chibˈ mak jbˈa. Y laˈ jje xjurajch raquitz mitaˈ pajnicˈj re juntir mak chˈumil ri wiˈtak lecj y xtˈojch wich ulew. Man dragón li xwaˈr chiwch anm ri tawem tran or tijyeˈ Dios re, chajal jwiˈl tiqˈuisiˈy ra ricˈlal pire tijbˈikˈbˈic.

Y anm li xqˈuisiˈy ra ricˈlal winak y riˈ re li tiwaˈx nimlaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak juntir cristian laˈ jun bˈar ri bˈanal la chˈiˈchˈ. Pero xcˈamsajbˈi ricˈlal anm li riqˈui Kakaj Dios ri cubˈul bˈa man cubˈarbˈ lamas tibˈan takon. Y anm xelmajbˈic, xeˈ li jun luwar lamas taˈ cristian, ri jun luwar ri tosol jwiˈl Kakaj Dios pire titzuksaj claˈ jun mil riqˈui quibˈ cient riqˈui oxcˈal (1,260) kˈij.

Y xaan jun chˈoˈj lecj. Miguel ri jbˈabˈal anjl pach yak anjl ri jtakoˈn xchˈoˈjintak riqˈui man dragón pach mak etzltak anjl ri jtakoˈn. Pero man dragón li pach mak jpach taˈ xcwintak chirij Miguel pach yak anjl y taˈ chiquiˈ luwar pi rechak lecj. Jilonli xesajch lecj man dragón ri man ojr cumatz. Tibˈijsaj jbˈabˈal etzl re y tibˈijsaj Satanás re, ri tisubˈuw rechak juntir cristian wich ulew pire maˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios. Man dragón pach mak etzltak anjl ri jtakoˈn, xtˈojsajtakch wich ulew.

10 Ajrucˈreˈ xinta xaanch chic jun chˈaˈwem lecj subˈlaj cow xchˈejejch, xij:
    Xtawiˈ kˈij re colbˈi ibˈ laj jkˈabˈ mac.
    Y xtawiˈ kˈij tran Kakaj Dios lawiˈ raj tran laˈ jcwinel.
    Xtawiˈ kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios y jkˈatbˈitzij Kakaj Jesucristo ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.
    Y jwiˈl xesajiˈch lecj man ajcojol tzij ri ticojow tzij chirijak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chiwch Kakaj Dios chi lakˈj chi lakˈabˈ.
11     Yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo xchˈecontakaˈ jwiˈl jquiqˈuel Man Ra Carner, jwiˈl rechak taˈ xquibˈaj ranmak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios, onque xcamsajtak.
12     Jwiˈliˈli quiˈcotentak caj y atak ri watak claˈ.
    Pero mas cˈur awchak atak yak ri watak wich ulew y ri watak li mar jwiˈl man jbˈabˈal etzl xkejiˈbˈi aacˈlak, subˈlaj petzal retzal jwiˈl retamchak chi quibˈ uxibˈ kˈijchak canal chirij pire tisachsaj jwich, xcheˈch man chˈaˈwem ri xaanch lecj.

13 Man dragón, cuando xril chi xtˈojsajbˈi wich ulew, xchol jtakej anm ri xqˈuisiˈy ra ricˈlal winak raj roj tran cˈax re. 14 Pero anm li xyeˈsaj quibˈ jxicˈ subˈlaj nimak chapcaˈ jxicˈ jun nimlaj xicˈ pire tijnaˈ tirupupbˈic, tibˈe li man jluwr ri tosol pire lamas taˈ cristian pire tielmajbˈi chiwch man ojr cumatz ri lamas xtzuksaj jwiˈl Kakaj Dios uxibˈ junabˈ riqˈui pajnicˈj. 15 Man ojr cumatz li xxabˈaj jaˈ laj jchiˈ pire xan chapcaˈ jun nimi jaˈ, riˈ raj roj xjikˈsaj anm li laˈ man jaˈ. 16 Pero xpe ulew xtˈoˈ anm, xtebˈaˈ jchiˈ, xbˈikˈbˈi juntir man nimi jaˈ ri xelch laj chiˈ man dragón pire maˈ tijikˈsaj anm li.

17 Jwiˈliˈli xpe chic subˈlaj retzal man nimlaj etzl cumatz chirij anm li, xeˈ chˈoˈjinok riqˈuilak yak nicˈj rijajl anm li, ri ticojowtak Jpixbˈ Kakaj Dios y yak ri taˈ xquibˈaj ranmak chirij jtaquil Kakaj Jesucristo. Y man dragón li xeˈ waˈrok chiˈ mar.