Add parallel Print Page Options

RI XCˈUTSAJ CHIWCH JUAN

Ri tijcˈut Kakaj Jesucristo

Riˈ ri, ri xyeˈsaj re Kakaj Jesucristo jwiˈl Kakaj Dios pire tijcˈut chiwchak yak rajchac ri tawem tran chiwch ri tijbˈij laˈ man wuj ri y Kakaj Jesucristo xtakch ranjl chi jcˈutic chiwch Juan ri rajchac. Y Juan xtzˈibˈaj chi tzˈetel tzˈetiˈ ri xril y tzˈetel tzˈetiˈ Jyolj Kakaj Dios ri xij pach ri xcˈutsaj chiwch jwiˈl Kakaj Jesucristo.

Tzi re nen tiiliw jwich man wuj ri chiwchak cristian ri lamas tzˈibˈal Jyolj Kakaj Dios ri xkˈasaj Kakaj Jesucristo y tzi rechak yak ri tijtatak y tijcojtak ri tzˈibˈal li man wuj ri, jwiˈl tawem tran chiwch.

Jun wuj pi rechak yak wukubˈ (7) kˈat ri wiˈtak Asia

In Juan, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak, ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak lak wukubˈ (7) tilmit re Asia.

Chwaj chi Kakaj Dios ri wiˈ ojrtaktzij y ri wiˈ lajori y tina pena nen or, pach yak wukubˈ (7) jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈtak chiwch jcubˈarbˈ Kakaj Dios ri lamas titakonwiˈ, tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak. Y chwaj chi Kakaj Jesucristo tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak. Y riˈ Kakaj Jesucristo ri taˈ tijquibˈaj ranm chi jbˈij chi tzˈetiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios y riˈ re nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ y riˈ re nimlaj rey chibˈak juntir mak rey re wich ulew.

Kakaj Jesucristo subˈlaj ojjlokˈaj, jwiˈliˈli xojjcol laj jkˈabˈ kamac laˈ jquiqˈuel. Re xan jun kˈat chike pire titakon chikabˈ y xojjcoj pi ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui jDios ri jKaj.

¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Jesucristo y xike re wiˈ jcwinel ri taˈ jqˈuisic! Jiloniˈn.

Tatak impuch, ¡Kakaj Jesucristo li sutzˈ tipetc y juntir cristian tiiliwtak re cuando tipetc! Y tiilsajiˈ jwiˈlak yak cristian ri xanowtak cˈax re. Juntir cristian wich ulew ri taˈ xtakejtak Kakaj Jesucristo subˈlaj tina cˈaxcˈobˈna laj ranmak chi rilic. Jiloniˈn.

Kakaj Dios ri Kajawl xij: Winchak cuando xcholmajch jwich kˈijsak y ajwiniˈ cuando tisaach jwich kˈijsak, xcheˈ.

Kakaj Dios ri wiˈ subˈlaj jcwinel y ri wiˈ ojrtaktzij y ri wiˈ lajori y tina pena nen or.

Juan tril jwich Kakaj Jesucristo pi cristianil

In Juan, ri awechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri nicˈ tijin tantij cˈax aacˈlak jwiˈl wojtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios, nicˈ titakon Kakaj Dios laj kanm y taˈ tikaquibˈaj kanm chi jtijic cˈax jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. In win li man luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Patmos lamas win prexil jwiˈl ximbˈij Jyolj Kakaj Dios y jwiˈl ximbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri ilan y tal inwiˈl chirij Kakaj Jesucristo.

10 Li man kˈij re Kajawl, xinwaˈx laj jkˈabˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y xinta xaanch jun chˈaˈwem chwij subˈlaj cow xchˈaˈwch chapcaˈ jtaic rokˈebˈ jun trompet, 11 xij chwe: Tzˈibˈaj li jun wuj ri tawil y tatakbˈi riqˈuilak yak wukubˈ (7) kˈat ajtakeltak we ri wiˈtak li mak wukubˈ (7) tilmit re Asia. Mak tilmit li, riˈtakaˈ Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, xcheˈ Kakaj Jesucristo chwe.

12 In xinsolcopij wibˈ chi rilic nen tichˈaˈw chwij, pero cuando xinsolcopij wibˈ chi rilic, etke xwil wukubˈ (7) candil pach rakan ri bˈanal laˈ oro. 13 Y laj jxoˈl mak wukubˈ (7) candil li pach rakan, xwil jun ri chapcaˈ rilic jun cristian waˈl, cojol jun itzˈik chirij jwiˈl subˈlaj nim rakan asta titaw chi jkul rakan y cojol jun pas jwiˈl ri bˈanal laˈ oro y subˈlaj nim jwich titaw asta chiˈ jchˈol. 14 Jbˈa pach rusumal jbˈa pur sak bˈot chapcaˈ jsakil jun saklaj itzˈik o chapcaˈ jsakil chun tew y bˈakˈ jwich jilon rilic chapcaˈ jxak kˈakˈ. 15 Y rakan subˈlaj tikopopon chapcaˈ rilic jun chˈiˈchˈ brons ri bˈanal jwaˈx li kˈakˈ y suˈul rij pire tikopoponc y subˈlaj cow tichˈaˈwch chapcaˈ jtaic jun nimi jaˈ tipojoj cuando tikejch wichak abˈaj. 16 Y laj jpaach jkˈabˈ wiˈ wukubˈ (7) chˈumil y laj jchiˈ tielch jun espad subˈlaj chˈut jtzam y wiˈ quibˈ lad ree y jcaybˈal subˈlaj tikopopon jilon chapcaˈ rilic jkˈakˈal kˈij cuando subˈlaj kus sakˈj.

17 Cuando ximbˈan rilic, xintzaak laj rakan chapcaˈ inchak camnak, pero re xyeˈ jpaach jkˈabˈ laj imbˈ y xij chwe: Mi tzaak achˈol, iniˈ ri winchak cuando xcholmaj jwich kˈijsak y ajwiniˈ cuando tisaach jwich kˈijsak. 18 Y iniˈ ri yoˈlquin, xincamna, pero lajori yoˈlquiniˈn y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt incamc y wiˈ laj inkˈbˈ man law re man camic y man law re man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ. 19 Lajori tzˈibˈaj li wuj juntir ri xawil, ri tijin tibˈan lajori y ri tina bˈanna nen or. 20 Riˈ ri, ri jcholajl tielwiˈ mak wukubˈ (7) chˈumil ri xawil ri wiˈtak laj jpaach inkˈbˈ y mak wukubˈ (7) candil pach rakan ri bˈanaltak laˈ oro. Mak wukubˈ (7) chˈumil ri xawil, riˈtakaˈ mak wukubˈ (7) ajcˈamaltak jbˈeak yak wukubˈ (7) kˈat ajtakeltak we y mak wukubˈ (7) candil pach rakan ri xawil, riˈtakaˈ mak wukubˈ (7) kˈat ajtakeltak we, xcheˈ Kakaj Jesucristo chwe.