A A A A A
Bible Book List

A-mốt 4 New Vietnamese Bible (NVB)

Kết Án Các Phụ Nữ Sống Xa Hoa Hưởng Thụ Trên Xương Máu Người Nghèo

Hãy lắng nghe lời này, Hỡi các bò cái Ba-san trên đồi Sa-ma-ri!
    Các ngươi áp bức người nghèo, giày xéo người cùng khốn,
    Các ngươi bảo chồng mình: “Hãy mang đến. Chúng ta hãy uống!”
CHÚA lấy chính sự thánh khiết Ngài mà thề:
    “Này, trong những ngày đến,
Các ngươi sẽ bị giải đi bằng móc sắt,
    Và con cháu các ngươi bằng móc câu,
    Ai nấy trong các ngươi
Đều sẽ đi thẳng trước mặt mình
    Qua những chỗ bị phá vỡ trên tường thành,
    Và bị ném đến Hạt-môn,”
CHÚA phán vậy.

Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố

“Hãy đến Bê-tên mà phạm tội,
    Hãy xuống Ghinh-ganh mà phạm tội nhiều thêm.
Hãy dâng sinh tế mỗi buổi sáng,
    Dâng phần mười cứ mỗi ba ngày.
Hãy đốt bánh có men dâng lễ cảm tạ,
    Hãy rao to, hãy công bố các lễ vật tự nguyện.
Vì, hỡi dân Y-sơ-ra-ên,
    Các ngươi vẫn ưa thích làm như vậy.”
CHÚA phán vậy.
“Ta đã giáng nạn đói
    Xuống khắp các thành của các ngươi,
Làm cho mọi nơi các ngươi ở đều thiếu bánh;
    Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta.”
CHÚA phán vậy.
“Chính Ta đã giữ mưa lại, không cho mưa xuống,
    Trong khi còn ba tháng mới đến mùa gặt,
Và Ta đã cho mưa xuống thành này,
    Nhưng không mưa xuống thành kia.
Ruộng này được mưa,
    Còn ruộng kia không mưa lại khô héo.
Dân chúng từ hai ba thành đi lảo đảo đến thành kia tìm nước uống,
    Nhưng không đã khát;
    Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
“Ta khiến gió nóng và sâu bọ
    Phá hại mùa màng các ngươi.
Châu chấu thường xuyên ăn sạch
    Vườn ăn trái, vườn nho,
Cây vả, và cây ô-liu của các ngươi;
    Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
10 “Ta sai dịch lệ hành hạ các ngươi
    Như đã từng hành hạ Ai-cập.
Ta dùng gươm giết chết thanh niên các ngươi.
    Ngựa chiến các ngươi bị bắt đi.
Ta khiến mùi hôi tanh từ đội quân các ngươi xông vào mũi các ngươi;
    Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
11 “Ta hủy diệt một số người trong các ngươi
    Như Ta đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
Các ngươi khác nào que củi cháy lấy ra khỏi lửa;
    Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
12 “Vì thế, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ trừng phạt ngươi như vầy,
    Vì Ta sẽ trừng phạt ngươi như vậy,
    Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi!”
13 Kìa, Đấng dựng nên núi
    Và tạo ra gió,
    Đấng tỏ cho loài người biết ý định Ngài,
Đấng biến rạng đông thành bóng tối,
    Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên đất,
    Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân!

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes