A A A A A
Bible Book List

A-mốt 1 New Vietnamese Bible (NVB)

Đây là những lời của A-mốt, một trong những chủ trại chăn nuôi bò và chiên[a] ở làng Thê-qua mà ông đã thấy về Y-sơ-ra-ên, vào đời vua Ô-xia nước Giu-đa, đồng thời với đời vua Giê-rô-bô-am nước Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

Ông tuyên bố:

CHÚA gầm lên từ núi Si-ôn,
    Từ thành Giê-ru-sa-lem Ngài gào thét.
Đồng cỏ những người chăn chiên khô héo,
    Đỉnh núi Cạt-mên úa tàn.”

Đức Chúa Trời phán xét tội của dân Y-sơ-ra-ên và dân các nước láng giềng. Dân Sy-ri

Đây là lời CHÚA phán:

“Vi phạm của dân thành Đa-mách đã lên đến tột cùng.
    Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó giày đạp dân xứ Ga-la-át,
    Như người ta đạp lúa với bàn đạp có mấu sắt!
Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống nhà của vua Ha-xa-ên,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của vua Bên-ha-đát.
Ta sẽ đập tan then gài cổng thành Đa-mách,
    Ta sẽ diệt vua tại Thung Lũng A-ven.
Ta sẽ diệt trừ vua ở thành Bết-ê-đen,
    Và Ta sẽ đày dân Sy-ri đến xứ Ki-rơ.”
CHÚA phán vậy.

Dân Phi-li-tin

Đây là lời CHÚA phán:

“Vi phạm dân thành Ga-xa đã lên đến tột cùng.
    Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng,
Vì chúng bắt dân cư trọn cả vùng
    Đem bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ.
Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ga-xa,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của nó.
Ta sẽ diệt trừ vua thành Ách-đốt.
    Ta sẽ diệt luôn vua thành Ách-ca-lôn.
Ta sẽ dang tay ra trừng trị thành Éc-rôn.
    Dân Phi-li-tin còn sót lại cũng sẽ bị diệt vong,”
CHÚA phán vậy.

Dân Phê-ni-xin

Đây là lời CHÚA phán:

“Vi phạm dân thành Ty-rơ đã lên đến tột cùng,
    Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng bán dân lưu đày trọn cả vùng cho Ê-đôm;
    Chúng chẳng màng đến giao ước giữa anh em.
10 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ty-rơ,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của nó.”

Dân Ê-đôm

11 Đây là lời CHÚA phán:

“Vi phạm dân Ê-đôm đã lên đến tột cùng,
    Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó dùng gươm săn đuổi anh em mình,
    Không chút xót thương.
Chúng nổi giận cắn xé không thôi,
    Căm hờn mãi mãi.
12 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống thành Thê-man,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của thành Bốt-ra.”

Dân Am-môn

13 Đây là lời CHÚA phán:

“Vi phạm dân Am-môn đã lên đến tột cùng,
    Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó mổ bụng đàn bà mang thai ở Ga-la-át
    Để mở rộng bờ cõi.
14 Vì thế Ta sẽ phóng hỏa đốt tường thành Ráp-ba,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của nó,
Giữa tiếng hò hét trong ngày chiến trận,
    Giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.
15 Vua chúng nó sẽ bị lưu đày
    Cùng với các quan chúng nó.”
CHÚA phán vậy.

Footnotes:

  1. 1:1 Các bản Kinh Thánh xưa thường dịch “chăn chiên.”
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes