Add parallel Print Page Options

I-sơ-ra-ên Bị Tiêu Diệt

Tôi thấy Chúa đứng bên cạnh bàn thờ, và Ngài phán,
“Hãy đánh vào các đầu trụ cột để các ngạch cửa lung lay;
Hãy đập phá tan tành để chúng rơi xuống đầu mọi người bên dưới;
Những kẻ còn sót lại sẽ bị giết bằng gươm;
Không một người nào sẽ chạy thoát;
Không một ai sẽ trốn khỏi.
Dù cho chúng đào hầm sâu đến âm phủ để trốn,
Ta sẽ đưa tay xuống đó để lôi cổ chúng lên.
Dù cho chúng trèo lên tận trời cao để núp,
Ta sẽ lôi cổ chúng từ trên đó đem xuống.
Dù cho chúng lên đỉnh Núi Cạt-mên để tránh,
Tại đó Ta sẽ tìm và mang chúng trở về.
Dù cho chúng chui vào tận đáy biển để lánh mặt Ta,
Tại đó Ta sẽ truyền cho rắn biển cắn chúng chết.
Dù cho chúng bị quân thù bắt đem lưu đày biệt xứ,
Tại những nơi ấy, Ta sẽ truyền cho gươm đao theo giết chúng.
Ta sẽ để mắt Ta theo dõi chúng hầu giáng họa chứ không ban phước.”

Vì Chúa, Chúa các đạo quân, đụng vào đất, đất liền tan chảy, và mọi người sống trên đất đều than khóc;
Cả xứ sẽ trồi lên như nước Sông Nin dâng lên, rồi trụt xuống như nước Sông Nin ở Ai-cập rút xuống.
Ðấng xây các cung điện của Ngài trên trời cao vời vợi,
Và đặt nền cho vòm của nó bên trên trái đất,
Ngài gọi nước biển và đổ chúng ra trên mặt đất.
Danh Ngài là Chúa.

“Hỡi dân I-sơ-ra-ên, đối với Ta, các ngươi chẳng phải như dân Ê-thi-ô-pi sao?”
Chúa phán.
“Chẳng phải Ta đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, dân Phi-li-tin ra khỏi Ðảo Cáp-tô,[a] và dân A-ram[b] ra khỏi Ki-rơ sao?

Này, mắt của Chúa Hằng Hữu đang nhìn vào vương quốc tội lỗi.
Ta sẽ tiêu diệt nó khỏi mặt đất,
Nhưng Ta sẽ không tiêu diệt hoàn toàn nhà Gia-cốp,”
Chúa phán.

“Vì này, Ta sẽ truyền lịnh,
Ta sẽ sàng sảy nhà I-sơ-ra-ên giữa các dân như người ta sàng gạo trong cái sàng,
Và không hạt nào bị rơi xuống đất.
10 Tất cả những kẻ tội lỗi trong dân Ta sẽ bị giết bằng gươm,
Những kẻ đã nói rằng, ‘Tai họa sẽ không bao giờ đuổi kịp chúng ta và chúng ta sẽ không phải đối diện với tai họa.’”

Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập Vương Quốc của Ða-vít

11 “Trong ngày ấy Ta sẽ dựng lại trại của Ða-vít, trại đã bị sụp đổ.
Ta sẽ xây lại những chỗ đổ vỡ ở tường thành,
Ta sẽ dựng lại những gì đã đổ nát,
Ta sẽ xây nó lại giống như ngày trước.
12 Ðể nó chiếm hữu những gì còn lại của Ê-đôm và tất cả các dân được gọi bằng danh Ta,”
Chúa, Ðấng sẽ thực hiện những điều đó, phán.

13 “Này, những ngày tới,”
Chúa phán,
“Người cày ruộng sẽ nối gót thợ gặt lúa;
Người đạp nho sẽ tiếp nối người gieo giống;
Các núi rừng sẽ nhỏ ra rượu ngọt;
Mọi ngọn đồi sẽ chảy ra rượu ngon.
14 Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của dân I-sơ-ra-ên Ta trở về;
Chúng sẽ xây dựng lại những thành bị hoang phế, rồi cư ngụ trong các thành ấy;
Chúng sẽ trồng các vườn nho và uống rượu do nho các vườn ấy sản xuất;
Chúng sẽ canh tác ruộng vườn và ăn hoa quả do ruộng vườn của chúng sinh ra.
15 Ta sẽ trồng chúng xuống trong đất của chúng,
Chúng sẽ không bao giờ bị nhổ lên khỏi đất Ta đã ban cho chúng nữa,”
Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.

Footnotes

  1. A-mốt 9:7 Tức Ðảo Cơ-rết
  2. A-mốt 9:7 Tức dân Syria