A A A A A
Bible Book List

A-mốt 5 New Vietnamese Bible (NVB)

Bài Ai Ca Về Dân Y-sơ-ra-ên

Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời này, lời ca ai oán ta cất tiếng hát về ngươi:

Trinh nữ Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống,
    Không hề trỗi dậy nữa!
Nàng nằm trơ trọi trên đất mình,
    Không ai nâng nàng dậy.

Vì đây là lời CHÚA phán về dân Y-sơ-ra-ên:

“Thành nào cho ra trận một ngàn quân,
    Chỉ còn một trăm người trở về.
Thành nào cho ra trận một trăm quân,
    Chỉ còn mười người trở về.”

Kêu Gọi Ăn Năn

Vì đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên;

“Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi sẽ sống!
    Chớ tìm kiếm Bê-tên,
Chớ xuống Ghinh-ganh,
    Chớ vượt biên xuống Bê-e-sê-ba,
Vì Ghinh-ganh sẽ bị lưu đầy,
    Và Bê-tên sẽ đổ nát.”
Hãy tìm kiếm CHÚA, thì các ngươi sẽ sống!
    Kẻo Ngài giáng xuống như lửa giữa nhà Giô-sép,
Thiêu nuốt Bê-tên.
    Không ai dập tắt nổi.
Các ngươi đổi công lý ra ngải cứu,
    Ném bỏ sự chính trực xuống đất.
Ngài dựng nên chòm sao Thất Tinh và sao Cày,
    Đổi bóng tối ra ban mai,
    Khiến ban ngày tối sầm thành đêm.
Ngài gọi nước biển lại,
    Trút xuống mặt đất,
    Danh Ngài là CHÚA!
Trong chớp nhoáng, Ngài hủy diệt những người cường bạo,
    Hủy diệt các chiến lũy kiên cố.
10 Các ngươi ghét người xét xử nơi cổng thành,
    Ghê tởm người trình bày chân thật.
11 Vì các ngươi chà đạp người nghèo,
    Bắt họ nộp lúa,
Cho nên, các ngươi xây nhà bằng đá đẽo,
    Nhưng các ngươi không được ở trong đó.
Các ngươi trồng vườn nho tươi tốt,
    Nhưng các ngươi không được uống rượu từ vườn mình.
12 Vì Ta biết vi phạm các ngươi nhiều vô vàn,
    Tội lỗi các ngươi nhiều vô số.
Các ngươi hiếp đáp người chính trực, nhận của hối lộ,
    Bẻ cong lý lẽ người khốn cùng nơi cổng thành.
13 Trong thời như vậy, người cẩn trọng im lặng,
    Vì là thời kỳ gian ác.
14 Hãy tìm kiếm điều thiện, chớ theo đuổi điều ác,
    Để các ngươi được sống.
Bấy giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
    Sẽ thật sự ở với các ngươi, như các ngươi thường nói.
15 Hãy ghét bỏ điều ác, yêu chuộng điều thiện,
    Xét xử công minh tại cổng thành.
Biết đâu CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
    Sẽ thương xót những người còn sống sót trong con cháu Giô-sép.

Bài Ai Ca Về Dân Y-sơ-ra-ên

16 Vì thế cho nên CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Chúa tôi, phán:

“Có tiếng khóc than ở mọi quảng trường,
    Ở mọi phố phường người người than vãn: ‘Than ôi! Than ôi!’
Chúng kêu gọi các nông dân khóc lóc,
    Kêu người khóc mướn đến khóc than.
17 Có tiếng khóc than trong mọi vườn nho nữa,
    Khi Ta đi ngang qua giữa các ngươi,”
CHÚA phán vậy.

Ngày Của CHÚA

18 “Khốn cho các ngươi là người mong đợi
    Ngày của CHÚA!
Ngày của CHÚA giúp ích gì cho các ngươi?
    Đó là ngày đen tối, chứ không phải tươi sáng!
19 Giống như người kia chạy thoát khỏi sư tử,
    Lại bị gấu tấn công!
Hoặc về đến nhà,
    Dựa tay lên vách,
    Lại bị rắn cắn!
20 Phải chăng ngày của CHÚA là ngày đen tối, chớ không tươi sáng,
    Ngày tối tăm mù mịt, không một tia sáng?

Kết Án Sự Thờ Phượng Bề Ngoài

21 Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi,
    Ta không đẹp lòng các buổi nhóm họp trọng thể.
22 Ngay khi các ngươi dâng cho Ta tế lễ thiêu và tế lễ chay,
    Ta cũng không nhận.
Ta chẳng màng đến
    Các sinh tế béo tốt.
23 Hãy cất xa khỏi Ta tiếng ca hát ồn ào,
    Ta chẳng muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi!
24 Nhưng hãy để cho công lý trào lên như nước,
    Sự công chính như dòng sông không hề cạn!
25 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi có dâng cho Ta sinh tế và ngũ cốc,
    Suốt bốn mươi năm trong sa mạc không?
26 Các ngươi đã khiêng theo mình Si-cút,
    Vua các ngươi,
    Và Ki-đôn là những hình tượng các ngươi làm theo các vì sao,
    Thần các ngươi.
27 Vì vậy Ta sẽ đày các ngươi ra mãi tận bên kia thành Đa-mách,”
    CHÚA phán. Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân!

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

A-mốt 5 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi!

Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy.

Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!

Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê -e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được.

Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!

Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rau và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va.

Aáy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.

10 Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng.

11 Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó.

12 Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.

13 Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy.

15 Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Của lễ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

16 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc.

17 Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

18 Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Aáy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng.

19 Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm.

20 Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?

21 Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.

22 Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.

23 Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi.

24 Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

25 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao?

26 Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình.

27 Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes