Add parallel Print Page Options

Soldatinstruktion

20 När du drar ut i krig[a] och ser fiendens hästar och vagnar framför dig, en armé som är större än din, ska du inte bli förskräckt. Herren, din Gud, ska vara med dig, han som ledde dig ut ur Egypten. Innan du börjar striden ska du låta en präst tala till hela armén och säga: ”Hör, Israel! Var inte rädda och tappa inte modet när ni idag går ut för att kämpa mot era fiender! Fly inte och låt ingen panik drabba er! Herren, er Gud, går med er. Han ska strida för er mot era fiender och han kommer att ge er seger.”

Sedan ska folkets ledare[b] säga till soldaterna: ”Om någon av er alldeles nyligen byggt ett hus men inte hunnit flytta in i det, då ska han vända hem igen. Han kan ju stupa i striden och då blir det någon annan som får flytta in där. Om någon just har planterat en vingård men ännu inte hunnit äta av den första frukten från den, då ska han vända hem. Han kan ju dö i striden och någon annan får då äta frukten från hans vingård. Har någon nyligen förlovat sig men ännu inte gift sig, ska han återvända hem, för om han stupar i striden kommer någon annan att få hans fästmö.” Och till sist ska ledarna säga till hären: ”Om någon är rädd ska han vända hem, så att inte hans rädsla smittar av sig på andra.”

När ledarna har talat så till männen, ska de utse dem som ska vara befäl över hären och leda den.

10 När du kommer till en stad som du tänker anfalla, ska du först erbjuda fred. 11 Går man då med på detta och öppnar stadsportarna för dig, ska du göra alla invånare till tvångsarbetare i din tjänst. 12 Men om de inte går med på fred utan börjar strida, ska du belägra staden. 13 När sedan Herren, din Gud, överlämnar staden åt dig, ska du med svärd döda alla män som finns där, 14 men kvinnor, barn, boskap och allt övrigt byte får du behålla för egen del. Du får ta för dig det byte Herren, din Gud, ger dig från dina fiender. 15 På detta sätt ska du behandla avlägsna städer som tillhör folk långt härifrån.

16 I de folks städer som finns inom det område som Herren, din Gud, vill ge dig, ska du inte skona något levande. 17 Du ska viga hettiterna, amoréerna, kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jevuséerna åt förintelse. Detta är den befallning som Herren, din Gud, har gett dig 18 för att dessa folk inte ska kunna locka er att utföra alla de avskyvärda handlingar som de gör till sina gudars ära och därmed synda mot Herren, er Gud.

19 När du belägrar en stad under en lång tid för att anfalla och inta den, ska du inte fälla och förstöra dess fruktträd. Ät all den frukt du vill ha, men hugg inte ner träden. De är inte människor som du ska belägra. 20 Men du kan hugga ner de träd som du vet inte bär någon ätlig frukt. Dem kan du använda som material vid belägringen av den stad du är i krig med ända tills den faller.

Footnotes

  1. 20:1 Dessa regler gällde krig mot folk utanför det land Herren ville ge Israel.
  2. 20:5 Det hebreiska ordets innebörd är osäker.