A A A A A
Bible Book List

5 Mosebok 7 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Utplåna era fiender

När Herren nu snart leder er in i det utlovade landet, ska han förgöra sju folk, som alla är större och mäktigare än ni: hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebuseerna.

När Herren, er Gud, överlämnar dem åt er för att förgöras, måste ni göra det utan förbarmande. Gör inte några överenskommelser med dem och visa dem ingen barmhärtighet, utan utplåna dem fullständigt.

Gift er inte med dem. Låt inte era söner eller döttrar gifta sig med deras söner och döttrar.

Resultatet blir då att de unga bland er snart börjar tillbe deras gudar. Herrens vrede kommer då att upptändas mot er, så att han också utplånar er.

Ni ska riva deras hedniska altaren och slå sönder deras obelisker, hugga ner deras avbilder och bränna upp deras avgudar,

för ni är ett heligt folk, avskilda åt Herren, er Gud. Han har utvalt er bland alla andra folk på jordens yta till att vara hans eget folk.

Han utvalde inte er och slösade sin kärlek på er därför att ni var ett stort folk, för ni var ju verkligen inte många!

Men Herren älskade er, och han ville hålla sitt löfte till era förfäder. Det var därför han ledde er ut ur slaveriet i Egypten med sådan väldig makt och med sådana stora under.

Ni bör alltså förstå att Herren, er Gud, är en trofast Gud, som håller sina löften i tusen generationer och alltid älskar dem som älskar honom och lyder hans befallningar.

10 Men de som hatar honom ska bli straffade offentligt och utplånas. Han ska själv ta itu med dem.

11 Lyd därför alla de bud jag ger er i dag.

12 På grund av er lydnad ska Herren, er Gud, hålla sin del av det förbund, som han i sin stora kärlek upprättade med era förfäder.

13 Han ska älska och välsigna er och göra er till ett stort folk. Han ska göra både er och er boskap och era åkrar fruktsamma, så att ni kan få stora skördar av säd, druvor och oliver och stora boskapshjordar, när ni går in i landet som han lovade era förfäder att han skulle ge er.

14 Ni ska bli mer välsignade än alla andra folk på hela jorden. Ingen av er ska vara ofruktsam, vare sig man eller kvinna, och inte heller ska boskapen vara det.

15 Herren ska hålla er friska och inte låta er drabbas av någon av de sjukdomar som ni så väl kommer ihåg från Egypten. Han ska ge dem till era fiender!

16 Du måste förgöra alla folk som Herren, din Gud, ger dig makten över. Visa ingen barmhärtighet mot dem och tillbe inte deras gudar! Gå inte i den fällan!

17 Kanske du tänker för dig själv: 'Hur ska vi någonsin kunna besegra de här folken, som är så mycket mäktigare än vad vi är?'

18 Men var inte rädd för dem! Kom bara ihåg vad Herren, din Gud, gjorde med Farao och med hela Egypten.

19 Kommer du ihåg den förskräckelse Herren sände över dem, alla oerhörda under och tecken och den kraft som den Allsmäktige visade när han ledde er ut ur Egypten? Dina föräldrar såg allt detta med sina egna ögon. Ja, Herren, din Gud, kommer att använda samma styrka mot det folk du nu är rädd för.

20 Dessutom kommer Herren, din Gud, att sända getingar att driva ut dem som gömmer sig för dig!

21 Nej, var inte rädd för dessa folk, för Herren, din Gud, är ibland er, och han är en stor och fruktansvärd Gud.

22 Herren ska undan för undan jaga ut dessa folk. Du ska inte kunna förgöra dem med en gång, för att inte de vilda djuren ska föröka sig alltför snabbt och bli farliga för er.

23 Herren ska ge dem åt dig efterhand, och du ska anfalla dem och förgöra dem.

24 Han kommer att överlämna deras kungar i dina händer, och du ska utplåna deras namn så att ingen på hela jorden minns dem. Ingen ska kunna stå dig emot.

25 Bränn upp deras avgudabilder, och rör inte guldet och silvret som de är gjorda av! Ta det inte, för då kommer det att bli en fälla för er, för Herren, er Gud, ser med avsky på allt detta.

26 För inte in några avgudabilder i era hem för att tillbe dem, för då är domen fälld över er. Avsky allt detta, för det ska förstöras.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes