A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A második népszámlálás

26 Miután a csapás elmúlt, ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek, és Eleázár főpapnak, Áron fiának: „Számoljátok össze Izráel egész közösségét házuk népe szerint! Vegyetek számba minden hadköteles férfit, vagyis akik már elmúltak 20 évesek!”

Ebben az időben Izráel a Jordán mellett, Moáb síkságán táborozott, Jerikóval átellenben. Tehát Mózes és Eleázár főpap kihirdette a népnek: „Népszámlálást kell tartanunk. Számba fogunk venni minden 20 évesnél idősebb férfit, ahogy[a] az Örökkévaló parancsolta Mózesnek és azoknak, akik kijöttek Egyiptomból”.

Rúben törzse

5-6 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Az ő leszármazottjai a következők: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. Ezek Rúben törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 43 730 férfit vettek számba.

Pallú fia Eliáb, akinek fiai: Nemúél, Dátán és Abirám. A két utóbbi a közösség választott vezetője volt, és lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával együtt. Valójában az Örökkévaló ellen lázadtak föl, 10 ezért a föld megnyílt a lábuk alatt, és elnyelte valamennyiüket. Ugyanakkor 250 férfit tűz emésztett meg. Mindez figyelmeztető jel lett Izráel számára.

11 De Kórah gyermekei nem haltak meg ebben a csapásban.

Simeon törzse

12-13 Simeon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Nemuél, Jámin, Jákin, Zerah és Saul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 14 Ezek Simeon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 22 200 férfit vettek számba.

Gád törzse

15-17 Gád leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Cefón, Haggi, Súni, Ozni, Éri, Aród és Aréli. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 18 Ezek Gád törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 40 500 férfit vettek számba.

Júda törzse

19-20 Júda leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sélá, Pérec és Zerah. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. (Júda két fia, Ér és Ónán még sok évvel korábban Kánaán földjén meghalt.)

21 Pérec fiai Hecrón és Hámul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

22 Ezek Júda törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 76 500 férfit vettek számba.

Issakár törzse

23-24 Issakár leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Tólá, Púva, Jásúb és Simrón. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 25 Ezek Issakár törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 64 300 férfit vettek számba.

Zebulon törzse

26 Zebulon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Szered, Élón és Jahleél. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 27 Ezek Zebulon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 60 500 férfit vettek számba.

Manassé törzse

28 Józsefnek két fia volt: Manassé és Efraim. Mindkettőtől egy-egy törzs származott, a maga nemzetségeivel.

29 Manassé leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Mákír, és a fia Gileád. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

30 Gileád fiai: Íezer, Hélek, 31 Aszriél, Sikem, 32 Semidá és Héfer. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

33 Célofhád Héfer fia volt, de neki csak leányai voltak: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.

34 Ezek Manassé törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 52 700 férfit vettek számba.

Efraim törzse

35 Efraim leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sútelah, Beker és Tahan. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 36 Sútelah leszármazottja Érán, akitől egy nemzetség származott. 37 Ezek Efraim törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 32 500 férfit vettek számba.

Ezek József leszármazottjai, nemzetségeik szerint.

Benjámin törzse

38-39 Benjámin leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Bela, Asbél, Ahirám, Súfám, és Húfám. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 40 Bela leszármazottjai: Ard és Naámán. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 41 Ezek Benjámin törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 600 férfit vettek számba.

Dán törzse

42 Dán leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Súhám, és a tőle származó nemzetség. Ez Dán törzsének egyetlen nemzetsége, 43 amelyből azonban igen sok család származott. Ezekben összesen 64 400 férfit vettek számba.

Ásér törzse

44 Ásér leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jimná, Jisvi és Berija. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 45 Berija leszármazottjai: Héber és Malkiél, akiktől egy-egy nemzetség származott. 46 Ásér leányát Szerahnak hívták. 47 Ezek Ásér törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 53 400 férfit vettek számba.

Naftáli törzse

48 Naftáli leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jahceél, Gúni, 49 Jécer és Sillém. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 50 Ezek Naftáli törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 400 férfit vettek számba.

A népszámlálás eredménye

51 Izráel népéből tehát összesen 601 730 férfit vettek számba.

52 Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: 53 „A földet az összeírás névjegyzéke szerint osszátok szét azok között, akiket most számba vettetek. 54 Minden törzs kapjon annyi földet, amennyi a hozzájuk tartozók számára szükséges. A nagyobb létszámú törzsnek arányosan nagyobb földterület, a kisebbnek arányosan kisebb jusson. 55 Azonban, hogy melyik terület melyik törzsé legyen, azt szent sorsolással állapítsátok meg. Az egyes családok pedig a saját törzsük területén belül kapjanak örökséget. 56 Mind a népesebb törzsek, mind a kisebbek szent sorsvetéssel kapják meg az örökségüket, vagyis a saját törzsi területüket”.

Lévi törzse

57 Lévi leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Gérsón, Kehát és Merári. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 58 Rajtuk kívül a Libni, Hebroni, Mahli, Músi és a Kórah nemzetségek is Lévi törzsébe tartoztak.

Amrám Kórah fia. 59 Amrám felesége Jókebed, aki Egyiptomban született, és szintén Lévi törzsébe tartozott. Amrám és Jókebed gyermekei: Áron, Mózes és a nővérük, Mirjám. 60 Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. 61 Nádáb és Abihú meghaltak, mert nem az Örökkévaló rendelése szerinti áldozatot mutattak be az Örökkévalónak. 62 Lévi törzsében a megszámolt egy hónaposnál idősebb fiúk és férfiak száma összesen 23 000 volt. Őket nem számolták a többi Izráeli férfi közé, mert nem kaptak állandó családi földbirtokot, mint a többiek.

63 Ez tehát annak a népszámlálásnak az eredménye, amelyet Mózes és Eleázár főpap tartottak Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 64-65 Sok évvel korábban, a Sínai-pusztában Mózes és Áron főpap már egyszer tartott hasonló népszámlálást. De akiket az első alkalommal számba vettek, azok közül már csak Káleb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia volt életben, mire a második népszámlálásra sor került. A többiek mind meghaltak a két népszámlálás között, mert az Örökkévaló előre megmondta, hogy a pusztában fognak meghalni, a vándorlás ideje alatt.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 26:4 ahogy Vagyis: „az első népszámláláshoz hasonlóan”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes