Add parallel Print Page Options

Gåvor till tältet

Den dag Mose var klar med boningen och hade smort och invigt varje särskild del av den inklusive altaret och dess tillbehör, kom Israels ledare från var och en av stammarna, samma män som hade organiserat folkräkningen, med sina offer. De kom med sina offergåvor inför Herren, sex täckta vagnar var och en dragen av två oxar. Varje ledare gav en oxe och två tillsammans gav en vagn med gåvor. Allt detta förde de fram inför boningen.

Herren sa till Mose: ”Ta emot dessa gåvor och använd dem för arbetet med uppenbarelsetältet. Ge dem till leviterna, efter deras uppgifter.”

Mose överlämnade vagnarna och oxarna till leviterna. Två vagnar och fyra oxar gavs till gershoniterna, efter behoven i deras tjänst, och fyra vagnar och åtta oxar gavs till merariterna, efter behoven i deras tjänst. De stod under ledning av Arons son Itamar. Men ingenting gavs till kehatiterna. De skulle bära de heliga föremålen i boningen på sina axlar.

10 Ledarna bar också fram invigningsgåvor den dag som altaret smordes och placerade dessa framför altaret. 11 Herren sa till Mose: ”Låt ledarna bära fram sina gåvor en i taget på olika dagar till altarets invigning!”

12 Nachshon, Amminadavs son och ledare för Judas stam, bar alltså fram sin gåva den första dagen.

13 Den bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer. 14 Han hade också med sig en guldskål med rökelse som vägde 120 gram. 15 Dessutom hade han med sig en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 16 och en bock till syndoffer. 17 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nachshons, Amminadavs sons, offergåva.

18 Följande dag kom Netanel, Suars son, ledare för Isaskars stam.

19 Han kom med sin offergåva som bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 20 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 21 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 22 och en bock till syndoffer. 23 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons offergåva.

24 På tredje dagen kom Eliav, Helons son, ledare för Sebulons stam.

25 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 26 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 27 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 28 och en bock till syndoffer. 29 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliavs, Helons sons, offergåva.

30 Den fjärde dagen lämnades offergåvan av Elisur, Shedeurs son, ledare för Rubens stam.

31 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 32 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 33 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 34 och en bock till syndoffer. 35 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Shedeurs sons, offergåva.

36 Den femte dagen kom Shelumiel, Surishaddajs son, ledaren för Simons stam, med sin offergåva.

37 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 38 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 39 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 40 och en bock till syndoffer. 41 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Shelumiels, Surishaddajs sons, offergåva.

42 Den sjätte dagen kom Eljasaf, son till Deguel och ledare för Gads stam.

43 Den offergåva som han kom med bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 44 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 45 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 46 och en bock till syndoffer. 47 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

48 Den sjunde dagen kom Ammihuds son Elishama. Han var ledare för Efraims stam.

49 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 50 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 51 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 52 och en bock till syndoffer. 53 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elishamas, Ammihuds sons, offergåva.

54 Gamliel, Pedasurs son, och ledare för Manasses stam, kom den åttonde dagen.

55 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 56 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 57 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 58 och en bock till syndoffer. 59 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels, Pedasurs sons, offergåva.

60 Den nionde dagen kom Avidan, Gidonis son, ledare för Benjamins stam.

61 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 62 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 63 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 64 och en bock till syndoffer. 65 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Avidans, Gidonis sons, offergåva.

66 Achieser, Ammishaddajs son och ledare för Dans stam, kom på den tionde dagen.

67 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 68 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 69 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 70 och en bock till syndoffer. 71 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Achiesers, Ammishaddajs sons, offergåva.

72 Pagiel, Okrans son, som var ledare för Ashers stam, kom på den elfte dagen.

73 Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 74 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 75 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 76 och en bock till syndoffer. 77 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

78 Den tolfte dagen kom Achira, Enans son, ledare för Naftalis stam.

79 Även hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 80 en guldskål som vägde 120 gram fylld med rökelse, 81 en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer 82 och en bock till syndoffer. 83 Till gemenskapsoffer hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Achiras, Enans sons, offergåva.

84 När altaret smordes, gav ledarna för Israels stammar som invigningsoffer tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar. 85 Varje silverfat vägde ett och ett halvt kilo, varje skål 800 gram. Allt detta silver vägde sammanlagt över 28 kilo.

86 Fyllda med rökelse och vardera på 120 gram, utgjorde den sammanlagda vikten på guldet av de tolv guldskålarna ett och ett halvt kilo. 87 Till brännoffer bar de fram tolv tjurar, tolv baggar, tolv årsgamla lamm tillsammans med matoffren. Till syndoffren bar de fram tolv bockar. 88 Till gemenskapsoffren hade de med sig 24 unga tjurar, 60 baggar, 60 bockar och 60 årsgamla lamm. Dessa var offergåvor till altarets invigning efter att det hade blivit smort.

89 När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med Gud, hörde han hans röst från försoningsstället över förbundstecknets ark mellan de båda keruberna. Där talade Gud till honom[a].

Footnotes

  1. 7:89 Ordagrant: Han talade till honom. Översättningen antar således att det var Gud som talade.