Add parallel Print Page Options

Silvertrumpeterna

10 Herren talade till Mose: ”Gör två trumpeter av hamrat silver. De ska användas när folket ska sammankallas eller för att ge signal när lägret ska brytas. När båda trumpeterna ljuder, ska folket samlas vid ingången till uppenbarelsetältet. Men om man enbart blåser i den ena, är det bara ledarna för stammarna i Israel som ska komma till dig.

Då första signalen för uppbrott ljuder, ska de som slagit läger på östra sidan om tältet ge sig av. Vid nästa signal är det dags för dem på södra sidan att gå. Vid tredje signalen ska lägren på västra sidan gå och vid fjärde lägren på norra sidan. Signalerna blåses alltså när lägren ska bryta upp. Men när församlingen sammankallas, ska ni blåsa på vanligt sätt, inte som signal.

Det är Arons söner, prästerna, som ska blåsa i trumpeterna och detta är en bestående stadga som ska följas från generation till generation. När ni i ert eget land drar ut i strid mot era fiender som angriper er, ska Herren tänka på er och rädda er från era fiender när ni blåser en larmsignal med dessa trumpeter. 10 Använd dem också under era fester och vid de årliga högtiderna och nymånadsfesterna. Ni ska blåsa i dem när ni kommer med era brännoffer och gemenskapsoffer och då ska Gud tänka på er. För jag är Herren, er Gud.”

Från Sinai till Kadesh

(10:11—20:13)

Folket klagar

11 Molnet lyfte från förbundstecknets tält den tjugonde dagen i andra månaden under det andra året. 12 Israeliterna lämnade då Sinai öken och följde molnet från plats till plats tills det stannade i öknen Paran. 13 Detta var deras första förflyttning sedan de tagit emot befallningarna som Herren gett Mose.

En bra början

14 Främst i ledet fanns Judas stam, ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Nachshon, Amminadavs son. 15 Därefter kom Isaskar-stammens häravdelning, anförd av Netanel, Suars son, 16 och Sebulon-stammens häravdelning, anförd av Eliav, Helons son.

17 Sedan kom männen från gershoniterna och merariterna som bar den nedmonterade boningen på sina axlar. 18 Rubens stam kom ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Elisur, Shedeurs son. 19 Därefter kom Simon-stammens häravdelning, anförd av Shelumiel, Surishaddajs son, 20 och Gad-stammens häravdelning, anförd av Eljasaf, Deguels son.

21 Därnäst kom kehatiterna som bar på de heliga föremålen. Boningen skulle redan vara på sin nya plats när de kom fram. 22 Efter dem kom Efraims stam ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Elishama, Ammihuds son; 23 Manasse-stammens häravdelning anförd av Gamliel, Pedasurs son, 24 och Benjamin-stammens häravdelning anförd av Avidan, Gidonis son. 25 Sist av alla, ordnad i häravdelningar och med sitt banér i spetsen, kom Dans stam anförd av Achieser, Ammishaddajs son, 26 Asher-stammens häravdelning anförd av Pagiel, Okrans son, 27 och Naftali-stammens häravdelning anförd av Achira, Enans son. 28 Det var i denna ordning Israels stammar avtågade, häravdelning för häravdelning.

29 En dag sa Mose till sin svärfar Hovav, midjaniten Reguels son[a]: ”Äntligen är vi på väg till det land Herren utlovat åt oss! Kom med oss så ska vi behandla dig väl för Herren har gett Israel underbara löften!”

30 Men han svarade: ”Nej, jag måste vända tillbaka hem till mitt eget land och min egen släkt.” 31 ”Stanna hos oss”, vädjade Mose. ”Du känner till lägerplatserna i öknen och kan visa oss vägen. 32 Om du följer med, ska du få vara med och dela på allt det goda som Herren ger oss.”

33 De bröt upp från Herrens berg och vandrade i tre dagar. Herrens ark gick före dem under de tre dagarna till nästa plats där de skulle stanna. 34 Herrens moln gick före dem på dagen när de lämnade sin lägerplats. 35 Varje gång arken bröt upp, utropade Mose:

”Stå upp, Herre,
    och förskingra dina fiender!
Låt dina motståndare fly för dig!”

36 Och när arken sattes ner, sa han:

”Vänd tillbaka, Herre,
    till Israels oräkneliga tusenden!”

Footnotes

  1. 10:29 Eller: Hovav, son till hans svärfar midjaniten Reguel. Olika namn uppges för Moses svärfar (jfr 2 Mos 2:18).