Add parallel Print Page Options

Israeliterna tillber Baal

25 Medan Israel befann sig i Sittim började en del av männen att umgås med moabitiska flickor.

De låg med dem, och det ledde också till att flickorna inbjöd dem att delta i offrandet till deras avgudar. Snart var männen inte bara passiva åskådare, utan böjde sig också inför deras avgudar och tillbad dem.

Det dröjde inte länge förrän hela Israel var med om att tillbe Baal, Moabs avgud. Herren brann av vrede över sitt folk,

och han befallde Mose: Avrätta alla stamledare i Israel och låt deras döda kroppar synas inför allt folket så att Herrens vrede vänds bort från Israel.

Mose gav då domarna befallning om att låta avrätta alla dem som tillbett Baal.

Men en av de israelitiska männen var fräck nog att ta med sig en midjanitisk flicka in i lägret, mitt framför ögonen på Mose och folket, där de stod gråtande vid ingången till tabernaklet.

När Pinehas, Eleasars son och prästen Arons sonson, fick se detta tog han sitt spjut

och rusade efter mannen in i tältet dit han hade fört flickan. Han borrade spjutet rakt genom mannens kropp och in i flickan. Omedelbart upphörde den pest som drabbat Israel,

men dessförinnan hade 24.000 personer fått sätta livet till.

10-11 Då sa Herren till Mose: Eftersom Pinehas blev lika vred som jag har min vrede upphört, och jag ska inte utrota Israel, som jag hade planerat.

12-13 På grund av hans iver för sin Gud och för det rätta ska han och hans ättlingar vara präster för alltid.

14 Mannen som blev dödad tillsammans med den midjanitiska flickan hette Simri och var son till Salu, en av ledarna i Simeons stam.

15 Flickan hette Kosbi och var dotter till Sur, en av de midjanitiska furstarna.

16-17 Herren talade till Mose igen och sa: Midjaniterna är era fiender. Döda dem!

18 De betraktar er som fiender och lurar er genom sin listighet. De förleder er att tillbe Baal, de förför er, och ni har just sett följden av det genom Kosbis död.

Bible Gateway Sponsors