A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Bálám harmadik próféciája

24 Bálám észrevette, hogy az Örökkévaló áldani akarja Izráel népét. Ezért nem folyamodott többé a szokásos varázslathoz, mint addig tette, hanem a puszta felé fordult. Látta a távolban Izráel sátrait, ahogy törzsenként, a megszabott rendben táboroztak. Akkor Isten Szelleme szállt rá, és megint prófétálni kezdett:

„Ezt mondja Bálám, Beór fia,
    a megnyílt szemű férfi,
aki hallja Isten szavát,
    aki látja a Mindenhatótól[a]
    kapott látomást,
arcára borulva,
    de nyitott szemmel:

Milyen szépek a sátraid,
    ó Jákób népe!
Mily gyönyörűek hajlékaid,
    Izráel!
Mint pálmafák hosszú sora,
    mint virágzó kertek
    a folyó mellett,
mint az Örökkévaló ültette
    illatozó aloék
    vagy patakparti cédrusok!
Izráel vedreiből ömlik a víz,
    vetéseit[b] bőségesen öntözi.
Királyuk hatalmasabb Agágnál is,
    és királyságuk felemelkedik.

A vad bivaly erejével hozta ki
    Isten Egyiptomból e népet,
amely legyőzi ellenségeit,
    nyilaival átveri a nemzeteket,
    s még csontjaikat is összetöri.
Mint oroszlán, olyan ez a nép!
    Leheveredik, nyugszik a helyén,
megpihen, mint nőstényoroszlán,
    ki merné felriasztani?
Bizony, áldott,
    aki téged áld, Izráel!
De átkozott,
    aki átkozni mer!”

10 Ennek hallatára Bálák király megharagudott Bálámra, és összecsapta kezét: „Hát ezért hívattalak ide, hogy megáldjad ellenségeimet? Azt kértem tőled, hogy átkozd meg őket, te pedig már háromszor is áldást mondtál átok helyett! 11 Takarodj a szemem elől, és sürgősen térj vissza földedre! Megígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de látod, az Örökkévaló megfosztott tőle!”

12 De Bálám így felelt: „Emlékezz, mit válaszoltam hozzám küldött követeidnek: 13 »Ha királyotok, Bálák, ezüsttel-arannyal színig töltve nekem adná palotáját, akkor sem tehetnék az Örökkévaló parancsa ellenére sem jót, sem rosszat. Azt kell mondanom, amit az Örökkévaló parancsol nekem.« 14 Most pedig visszatérek a saját népemhez, de előbb még feltárom előtted, mit fog Izráel tenni a te népeddel”.

Bálám negyedik próféciája

15 Ekkor Bálám ismét prófétált:

„Ezt mondja Bálám, Beór fia,
    a megnyílt szemű férfi,
16 aki hallja Isten szavát,
    aki tudását a Felségestől kapja,
aki látja a Mindenhatótól
    kapott látomást,
arcára borulva,
    de nyitott szemmel:

17 Látom jönni,
    de nem most,
nézem őt,
    de még nem hamar:
csillag származik Jákóbtól,
    királyi jogar emelkedik
    magasra Izráelből,
szétzúzza Moáb fejedelmeit,
    összetöri Sét[c] minden fiának fejét.
18 Bátran cselekszik Izráel:
    Edom földjét elfoglalja,
Széír[d] földjét
    ellenségeitől birtokba veszi.
19 Uralkodni fog,
    aki Jákóbtól származik,
és elpusztítja
    az Arból[e] menekülőket”.

20 Majd Bálám Amálek népére tekintett, és ezt prófétálta róla:

„Bár Amálek[f] a nemzetek eleje,
    mégis teljes pusztulás a vége!”

21 Majd a kéniek[g] népére nézett, és ezt prófétálta róluk:

„Magas sziklára raktad fészkedet,
    biztonságban érzed magad,
22 Asszíria mégis fogságba hurcolja népedet,
    és fészkedet fölégeti!”

23 Majd ismét prófétált:

„Jaj, ki marad életben,
    amikor Isten ezt megteszi?
24 Hajók jönnek Kittim[h] partjáról,
    s hódítók alázzák meg
    Asszíriát és Ébert[i],
majd maguk is elpusztulnak”.

25 Ezután Bálám hazatért, és Bálák király is elment a maga útján.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 24:4 Mindenható Szó szerint: „Él-Saddáj”. A 16. versben is.
  2. 4 Mózes 24:7 vetéseit Szó szerint: „magvát”, „utódait”, „leszármazottjait”. Valószínűleg egyszerre utal a gazdag termésre, és Izráel népének megszaporodására.
  3. 4 Mózes 24:17 Sét Ádám harmadik fia. Lásd 1Móz 5:3. A „Sét fiai” kifejezés jelentheti azt is: „minden ember”.
  4. 4 Mózes 24:18 Széír Edom országának másik neve.
  5. 4 Mózes 24:19 Arból Vagy: „a városból”. Ar moábi város volt, ahol Bálám és Bálák először találkozott.
  6. 4 Mózes 24:20 Amálek Izráel ellensége. Lásd 2Móz 17:14.
  7. 4 Mózes 24:21 kéniek Ez a nomád törzs egyike volt a 7 kánaáni nemzetnek, amelyeket az Örökkévaló pusztulásra ítélt, s földjüket Izráelnek adta. Lásd 1Móz 15:19.
  8. 4 Mózes 24:24 Kittim Jelentheti Ciprus vagy Kréta szigetét, de általában az Izráeltől nyugatra fekvő, tengeren túli területeket is.
  9. 4 Mózes 24:24 Éber Jelentheti az Eufrátesztől nyugatra lakó népeket, vagy általában Héber leszármazottjait. Lásd 1Móz 10:21.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes