A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Bálám első próféciája

23 Akkor Bálám ezt mondta Bálák királynak: „Építtess itt 7 oltárt, és készíts elő 7 bikát és 7 kost áldozatul”. A király mindezt előkészítette, majd Bálámmal együtt föláldoztak mindegyik oltáron egy bikát és egy kost.

Ezután Bálám azt mondta a királynak: „Maradj itt az oltár mellett, amelyen az égőáldozat van, én pedig távolabb megyek. Hátha megjelenik nekem az Örökkévaló, és ad valamilyen kijelentést. Akkor majd elmondom neked.” Ezután Bálám fölment egy kopár hegyoromra.

Isten megjelent Bálámnak, aki így szólt hozzá: „Megépítettem a 7 oltárt, és föláldoztam neked 7 bikát és 7 kost”.

Az Örökkévaló pedig Báláknak szóló üzenetet adott Bálám szájába, és ezt mondta neki: „Menj vissza Bálákhoz, és ezt mondd neki!”

Bálák vissza is ment a királyhoz, aki még mindig ott állt az oltár mellett, Moáb vezetőivel együtt.

Akkor Bálám ezt a próféciát mondta:

„Arám földjéről hívott ide Bálák,
    Moáb királya hozott
    kelet hegyei közül.
»Jöjj, átkozd meg nekem
    Jákób népét,
jöjj, rontsd meg Izráel
    nemzetét!« — kérte.
De hogyan átkozhatnám,
    akit Isten nem átkoz?
Nem szólhatok az ellen,
    aki ellen nem szól az Örökkévaló!
A sziklák csúcsairól nézem Izráelt,
    a hegyek tetejéről látom őket:
olyan nép ez, amely egyedül lakik,
    nem tartozik[a] a nemzetek közé!
10 Ki tudná megszámlálni
    Jákób utódait?
    Hiszen Izráelben annyian vannak,
    mint a porszemek![b]
Bár úgy halnék meg,
    mint ezek az igazak!
Bárcsak úgy végezném,
    mint ez a nép!”

11 Bálák király fölháborodott: „Mit tettél? Ide hozattalak, hogy átkozd meg ellenségeimet, és te megáldottad őket!”

12 De Bálám ezt felelte: „Csak azt mondhatom, amit az Örökkévaló a számba ad!”

13 „Jöjj velem egy másik helyre, ahonnan Izráel táborának csak egy részét láthatod, nem az egészet! Majd onnan átkozd meg őket!” 14 Elvezette hát a király Bálámot az őrszemek helyére,[c] a Piszgá-hegy tetejére, majd ott is építtetett 7 oltárt, és égőáldozatul föláldozott rajtuk 7 bikát és 7 kost.

15 Ezután Bálám azt mondta a királynak: „Maradj itt, az égőáldozat mellett, én pedig távolabb megyek, hogy az Örökkévalóval találkozzam”.

16 Az Örökkévaló ismét elébe jött Bálámnak, igét adott a szájába, és ezt mondta neki: „Menj vissza Bálákhoz, és ezt mondd neki”.

17 Bálám vissza is ment a királyhoz, aki még mindig ott állt az oltár mellett, Moáb vezetőivel együtt. „Mit mondott az Örökkévaló?” — kérdezte a király.

Bálám második próféciája

18 Akkor Bálám ismét prófétált:

„Figyelj most, Bálák!
    Hallgass rám, Cippór fia!
19 Nem ember az Isten,
    hogy hazudjon,
nem halandó teremtmény ő,
    hogy meggondolja magát!
Amit mond, azt meg is teszi,
    amit ígér, beteljesíti.
20 Áldjam Izráelt,
    azt parancsolta nekem,
mert népét ő már megáldotta.
    Ezt én meg nem fordíthatom!
21 Nem tervezett az Örökkévaló
    rosszat Jákób ellen,
    nem akar ártani Izráel népének.
Velük van az Örökkévaló,
    Izráel Istene,
    ezért ujjonganak Királyuknak.
22 A vad bivaly erejével
    hozta ki Isten e népet Egyiptomból.
23 Jákób ellen
    nem ér semmit a varázslás,
    nem fog az átok Izráelen.
De népének idejében
    tudtára adja Isten,
Izráelnek megmondja,
    hogy mit tervezett!
24 Micsoda nemzet ez!
Ha fölkel, olyan mint
    a fiatal oroszlán,
ha zsákmányra indul,
    mint a hímoroszlán,
le nem nyugszik,
    míg prédát nem ejt,
    és annak vérét nem issza”.

25 Akkor Bálák király fölkiáltott: „Ha már nem átkozod, legalább ne áldd meg őket!”

26 „Nem megmondtam neked, hogy azt fogom tenni, amit az Örökkévaló parancsol nekem?”

27 Ezután Bálák király még egyszer próbálkozott: „Jöjj velem Bálám még egy másik helyre, hátha ott megengedi neked Isten, hogy onnan megátkozd azt a népet a kedvemért”. 28 Elvezette hát Bálámot a Peór-hegy tetejére, ahonnan az egész környező pusztaságot jól lehetett látni.

29 Ott Bálám ismét ezt mondta: „Építs nekem itt 7 oltárt, és készíts elő 7 bikát és 7 kost az áldozathoz”. 30 A király mindent elkészíttetett, majd föláldozták az állatokat égőáldozatul az oltárokon.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 23:9 nem tartozik Vagy: „nem számítják”, vagy: „nem számítja magát”. Vagyis, különbözik a többi nemzetektől, és meg is különbözteti magát tőlük.
  2. 4 Mózes 23:10 Hisz… porszemek Az eredeti héber szövegben: „… vagy Izráel negyedrészét”.
  3. 4 Mózes 23:14 őrszemek helyére Szó szerint: „Cófim hegyére”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes