Add parallel Print Page Options

Gemenskapsoffret

När någon vill ge ett gemenskapsoffer och ta ett djur från nötboskapen, kan han offra antingen en tjur eller en ko till Herren, men djuret måste vara felfritt. Han ska lägga sin hand på dess huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Sedan ska Arons söner, prästerna, stänka blodet på altarets alla sidor. Från gemenskapsoffret ska han sedan ge som eldoffer åt Herren fettet som täcker kroppens inre delar och är i dem, de båda njurarna med det fett som sitter på låren, samt fettet runt levern som han tar ut tillsammans med njurarna. Aron och hans söner ska sedan bränna det på brännoffret på altaret på den brinnande veden som ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

Om ett djur från småboskapen används som gemenskapsoffer till Herren får det inte ha något fel och det kan antingen vara en hanne eller en hona.

Om det är ett får, ska den som bär fram det inför Herren lägga sin hand på dess huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner ska stänka blodet på altarets alla sidor. Av gemenskapsoffret ska han sedan ge som eldoffer åt Herren dess fett, hela svansen, avhuggen invid ryggraden, fettet som täcker de inre organen och är i dem, 10 de båda njurarna och fettet som sitter på låren samt på levern som han tar ut tillsammans med njurarna. 11 Prästen ska sedan bränna det på altaret som matoffer, som ett eldoffer åt Herren.

12 Om någon bär fram en get som offer till Herren, 13 ska han lägga sin hand på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner ska stänka dess blod på altarets alla sidor. 14 Sedan ska han av sitt offer ge som eldoffer till Herren fettet som täcker de inre organen och är i dem, 15 de båda njurarna och fettet som sitter på låren och runt levern som han tar ut tillsammans med njurarna. 16 Prästen bränner det på altaret som matoffer, som ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren. Allt fett tillhör Herren.

17 Det är en fastställd stadga för all framtid att ni inte ska äta vare sig fett eller blod.’ ”