Add parallel Print Page Options

Inga sexuella avarter

18 Herren talade till Mose: ”Säg till israeliterna: ’Jag är Herren, er Gud.

Gör inte som folket i Egypten där ni bodde och inte heller som folket i Kanaan dit jag leder er. Ta inte över deras seder. Lyd mina befallningar och mina bud noga för jag är Herren, er Gud. Den som håller buden ska leva genom dem. Jag är Herren.

Ingen får ha sexuellt umgänge med en nära släkting, för jag är Herren.

Ingen får vanära sin far genom att ligga med sin mor; hon är din mor och du får inte ha någon sexuell relation till henne.

Du får inte ha någon sexuell relation till din fars hustru för det skulle vanära honom.

Inte heller ska du ha en sexuell relation till din syster eller halvsyster vare sig hon är dotter till fadern eller modern och vare sig hon är född i samma hus eller inte.

10 Du ska inte ha sexuellt umgänge med din sondotter eller med din dotterdotter för det är en nära släkting och då vanärar du dig själv.

11 Du ska inte ha sexuellt umgänge med din fars hustrus dotter som din far är far till för hon är din syster, 12 inte heller med din faster för hon är nära släkt med din far.

13 Du ska inte ha sexuellt umgänge med en moster för hon är en nära släkting till din mor 14 och inte heller med din farbrors hustru som du inte får närma dig för hon är din faster.

15 Du ska inte ligga med din svärdotter, din sons hustru som du inte får ligga med, 16 inte heller med din brors hustru för det vanärar din bror.

17 Du får inte ha ett förhållande med både en kvinna och hennes dotter eller sondotter eller dotterdotter, för de är nära släktingar och det är ogudaktigt att göra så.

18 Du ska inte gifta dig med din hustrus syster så länge din hustru lever för de kommer att bli rivaler.

19 Det får inte förekomma att du ligger med en kvinna som har menstruation 20 eller ligger med en annan mans hustru, så att du orenar dig med henne.

21 Du får inte offra något av dina barn till Molok[a]. Du får inte vanhelga din Guds namn, för jag är Herren.

22 Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna för det är avskyvärt.

23 En man får inte ha sexuellt umgänge med något djur så att han därigenom orenar sig. Inte heller får en kvinna erbjuda sig själv åt ett djur för det är vidrigt.

24 Orena inte er själva genom något av allt detta för så orenar sig de folk som jag kommer att fördriva framför er. 25 Landet har blivit orent. Därför straffade jag dem som bodde där för deras synder och landet spydde ut dem. 26 Ni måste hålla alla mina lagar och förordningar och ni får inte göra er skyldiga till dessa avskyvärdheter, varken ni israeliter eller de utlänningar som bor hos er. 27 Alla dessa avskyvärdheter har folket som bott i landet före er fortsatt med och landet är orent. 28 Gör inte sådana saker för då kommer landet att spy ut er, precis som det spydde ut det folk som var där före er.

29 Var och en som gör sådana avskyvärdheter ska utrotas ur sitt folk. 30 Ni ska alltså lyda mina befallningar och inte ta efter de avskyvärda seder och bruk som fanns före er. Orena inte er själva med dem. Jag är Herren, er Gud.’ ”

Footnotes

  1. 18:21 Molok var en kanaaneisk gud man även offrade barnoffer till.