A A A A A
Bible Book List

3 Mózes 27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A fogadalmak megváltása

27 Így szólt az Örökkévaló Mózeshez: „Add tudtára Izráel népének: Amikor valaki különleges fogadalmat tesz, és saját magát vagy valaki mást az Örökkévalónak szentel, akkor a következő árat kell fizesse, ha meg akarja váltani a fölajánlott személyt. Ezt az árat ezüstben kell megfizetnie a papnak a szent mérték szerinti sékelben,[a] a következők szerint:

20–60 éves férfi esetében: 50 sékel,

20–60 éves asszony: 30 sékel,

5–20 éves fiú: 20 sékel,

5–20 éves leány: 10 sékel,

1 hónapostól 5 éves korig a fiú: 5 sékel,

1 hónapostól 5 éves korig a leány: 3 sékel,

60 éves, vagy idősebb férfi: 15 sékel,

60 éves, vagy idősebb asszony esetében: 10 sékel.

Azonban ha valaki fogadalmat tesz, de a megfelelő árat szegénysége miatt nem tudja kifizetni, akkor állítsák a pap elé. A pap vegye figyelembe az illető anyagi teherbírását, és így állapítson meg számára alacsonyabb megváltási árat.

Fogadalmi ajándékok az Örökkévalónak

9-10 Ha valaki fogadalmi ajándékul ajánl föl az Örökkévalónak valamilyen áldozatra alkalmas tiszta állatot, akkor az az állat szentnek tekintendő, és nem helyettesíthető mással. Az ilyen állatot ne cseréljék ki, még jobbra vagy értékesebbre se. Ha mégis kicserélnék egy másik állatra, akkor mind a kettő szentnek számít.

11 Ha az Örökkévalónak fölajánlott fogadalmi állat nem alkalmas az áldozatra, vagyis tisztátalan, vigyék azt a paphoz, 12 aki becsülje meg az értékét. Akár sokra, akár kevésre becsülte, azon az értéken már nem lehet változtatni. 13 Ha az ilyen állatot akarják megváltani[b], a pap által becsült értékhez még adják hozzá az egyötödét — így kapják meg a megváltási árat.

14 Amikor valaki a saját házát ajánlja föl az Örökkévalónak fogadalmi ajándékul, a pap becsülje föl annak árát a ház minősége szerint, de akár sokra, akár kevésre becsülte, azon az értéken már nem lehet változtatni. 15 Ha az, aki fölajánlotta, meg akarja váltani, a pap által becsült értékhez még adja hozzá az egyötödét — ez lesz a megváltási ára. Ha ezt megfizeti, ismét az övé lesz a ház.

16 Ha valaki a saját örökségét képező földjéből szentel az Örökkévalónak egy részt, annak értékét annak megfelelően kell megállapítani, hogy mennyi vetőmag szükséges a bevetéséhez. Egy hómer[c] árpa vetőmaggal bevethető föld értéke 50 sékel legyen. 17 Ha a fogadalom ideje az ötvenedik év, akkor ezt a teljes összeget kell számítani. 18 Ha viszont később történik a felajánlás, akkor a pap számítsa ki a teljes érték arányosan kisebb részét, annak megfelelően, hogy a következő ötvenedik évig hány év van még hátra.

19 Aki a fogadalmat tette, visszaválthatja földjét, de ebben az esetben az esedékes megváltási árhoz még tegye hozzá annak egyötöd részét is. Így a földje ismét az övé lehet. 20 Ha nem váltja vissza az Örökkévalótól, vagy előzőleg már eladta a földet valaki másnak, akkor elveszti a jogát, hogy valaha még visszaválthassa. 21 Ilyen esetben ez a föld a következő ötvenedik évben véglegesen az Örökkévaló tulajdonává válik — vagyis a papok használatába kerül.

22 Ha valaki olyan földet ajánl föl az Örökkévalónak fogadalmi ajándékul, amely eredetileg nem volt a családja birtokában, hanem csak megvette[d] valakitől, 23 akkor a pap becsülje meg annak értékét — tekintettel a következő ötvenedik évig még hátra lévő időre — ez lesz annak megváltási ára. Aki a felajánlást tette, ezt kell megadja még azon a napon az Örökkévalónak. 24 A következő ötvenedik évben pedig térjen vissza az a föld az eredeti tulajdonosához.

25 Minden ilyen esetben a szent mértéket, a szent sékelt használjátok, amely 20 gérával[e] egyenlő.

26 A szarvasmarhák első borját, a juhok első bárányát vagy a kecskék első gidáját nem lehet az Örökkévalónak szentelni, mert azok egyébként is az Örökkévaló tulajdonát képezik. 27 Ha valaki áldozatra alkalmatlan állatot szentel az Örökkévalónak, azt megválthatja, de a pap becslése szerinti árhoz még tegye hozzá az egyötödét. Ha pedig nem váltja meg, akkor a pap adja el azt a becsült áron.

28 Ha valaki különleges esküvel szentel valamit vagy valakit az Örökkévalónak, azt »kherem«-nek kell tekinteni, vagyis az Örökkévaló különleges és örökös tulajdonának. A »kherem« nem adható el, és nem váltható meg, akár személyről, akár állatról vagy örökölt földtulajdonról van szó. 29 Ha valakit »kherem«-nek nyilvánítanak, az a személy sem váltható meg: feltétlenül meg kell halnia.[f]

30 A föld termésének tizedrésze az Örökkévaló tulajdona, akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó. A tized az ő szent része. 31 Ha valaki meg akar váltani valamit a tizedből, amellyel az Örökkévalónak tartozik, adja meg annak értékét, de tegye még hozzá annak ötödrészét is.

32 A föld terméséhez hasonlóan a háziállatok tizedrésze is őt illeti. Amikor állataidat áthajtod a pásztorbot alatt, hogy megszámold őket, minden tizediket jelöld meg: az az állat az Örökkévalónak legyen szentelve. 33 De ne vizsgáld, hogy milyen az az állat, sovány-e vagy kövér. Minden tizedik legyen az Örökkévalóé. Ne váltsd meg ezeket. Ne cseréld ki ezeket az állatokat, ha pedig mégis megteszed, mindkét állat legyen az övé.”

34 Ezeket parancsolta az Örökkévaló Izráel népének Mózes által a Sínai-hegyen.

Footnotes:

  1. 3 Mózes 27:3 sékel Mai mértékkel kb. 12 g.
  2. 3 Mózes 27:13 megváltani Lásd 2Móz 13:1–16.
  3. 3 Mózes 27:16 hómer Ókori űrmérték, kb. 220 liter.
  4. 3 Mózes 27:22 megvette Izráelben a földtulajdon a családé és a törzsé volt, nem csak a személyé. A tulajdonos eladhatta földjét, de azt az 50. esztendőben a vevő vissza kellett adja az eredeti tulajdonos családjának.
  5. 3 Mózes 27:25 géra A sékel 1/20-ad része, kb. 0,6 g ezüst.
  6. 3 Mózes 27:29 A 28–29 versekben szereplő „kherem” általában a teljes hadizsákmány vagy annak egy része volt. Ez teljesen és véglegesen az Örökkévaló tulajdona volt, s nem lehetett semmilyen más célra használni, sem megváltani vagy elcserélni.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes