A A A A A
Bible Book List

3 Mózes 16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Engesztelő Áldozat

16 Áron fiai közül ketten[a] meghaltak, amikor áldozatot mutattak be az Örökkévalónak. Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy nem léphet be akármikor a Szentek Szentjébe, a függönyön túlra, ahol a Szövetségláda fedele fölött megjelenek a felhőben. Ha nem a megfelelő módon és időben lép be oda, meg fog halni.

Amikor Áronnak be kell jönnie a Szentek Szentjébe, akkor előbb fel kell áldoznia az Örökkévalónak egy fiatal bikát bűnért való áldozatul és egy kost égőáldozatul. Áron először mossa meg egész testét, majd vegye föl a szent öltözetet: nadrágja, köntöse, öve és süvege is lenvászonból legyen.

Izráel egész közössége hozzon az Örökkévalónak két kecskebakot vétekáldozatnak és egy kost égőáldozatnak, s ezeket adják Áronnak.

Azután mutassa be Áron a bűnért való áldozatra szánt bikát saját magáért az Örökkévalónak. Így szerezzen engesztelést[b] önmagáért és családjáért.

Azután pedig vigye a két bakot az Örökkévaló elé, a Találkozás Sátorának bejáratához, és sorshúzással jelölje ki az egyiket az Örökkévalónak, a másikat Ázázélnek.[c]

Amelyik bak az Örökkévalónak jutott, azt áldozza föl Áron az Örökkévalónak bűnért való áldozatul. 10 A másik bakot pedig, amely Ázázélnek jutott, Áron állítsa elevenen az Örökkévaló elé, majd űzze el a pusztába, Ázázél számára — így szerezzen engesztelést vele.

11 Áron tehát a következők szerint készítse el a bikát bűnért való áldozatul az Örökkévalónak saját magáért, hogy engesztelést szerezzen önmagáért és családjáért: először vágja le a bikát, és fogja fel a vért. 12 Azután töltse meg a szenes-serpenyőt izzó parázzsal az Örökkévaló előtti oltárról, és vegyen két tele maroknyi porrá tört illatos füstölőszert, majd vigye be a függönyön túl, a Szentek Szentjébe. 13 Ott, az Örökkévaló jelenlétében szórja rá a füstölőszert a parázsra, hogy annak füstje borítsa be a Szövetségláda fedelét. Ezt tegye Áron, hogy ott, helyben meg ne haljon. 14 Azután vegye a bika vérét, az ujját mártsa bele, és hintsen abból hétszer az ujjával a Szövetségláda fedelének elejére és a Szövetségláda előtt, a földre is.

15 Ezután Áron vágja le a nép bűnéért való áldozati bakot, amely a népért van, és annak vérét is vigye be a függönyön túl, a Szentek Szentjébe. Majd ebből is hintsen a Szövetségláda fedelére és a láda elé — ugyanúgy, mint a bika vérével tette. 16 Így tisztítsa meg Áron a Szentek Szentjét Izráel népének tisztátalanságaitól, szándékos törvényszegéseitől és összes egyéb vétkeitől. Hasonlóképpen tisztítsa meg a Találkozás Sátorának többi részét is, hiszen az egész sátor a tábor közepén áll, körülvéve a nép tisztátalanságaival.

17 Amikor Áron bemegy a Találkozás Sátorába, hogy elvégezze az engesztelés szertartását, rajta kívül senki más nem tartózkodhat ott. Nem is léphet be oda senki más, amíg Áron ki nem jön onnan — miután saját magáért, családjáért és Izráel egész közösségéért engesztelést szerzett. 18 Azután Áron menjen ki az oltárhoz, amely az Örökkévaló előtt van, és a bika meg a bak vérével kenje meg körös-körül az oltár szarvait — így tisztítsa meg azt. 19 Utána hintsen az oltárra hétszer a vérből az ujjával — így tisztítsa meg azt Izráel népe tisztátalanságától, és így szentelje meg azt.

20 Miután Áron befejezte a Szentek Szentjének, a Találkozás Sátorának és az oltárnak megtisztítását, vezesse elő a másik bakot, amely élve maradt. 21-22 Tegye mindkét kezét a bak fejére és vallja meg fölötte Izráel népének vétkeit, törvényszegéseit és egyéb bűnös tetteit — így helyezze azokat a bűnbakra. Azután egy arra kijelölt ember vigye ki a bűnbakot a lakatlan sivatagba, és ott engedje el. Így a bűnbak fogja viselni ezeket a bűnöket, és magával viszi azokat a kietlen pusztaságba.

23 Áron menjen be a Találkozás Sátorába, vesse le a szent öltözetet, amelyet akkor vett magára, amikor a Szentek Szentjébe bement, és hagyja ott. 24 Mossa meg egész testét vízzel a szent helyen, majd vegye fel a saját ruháit, és úgy menjen ki onnan. Azután mutassa be az égőáldozatokat saját magáért, azután a népért. Így szerezzen engesztelést magáért és a népért. 25 Égesse el az oltár tüzén a bűnért való áldozat zsíros részeit is.

26 Az az ember, aki az Ázázélnek szánt bakot kivitte a pusztába, mossa ki ruháit, fürödjön meg, és csak azután térjen vissza a táborba.

27 A levágott bűnért való áldozati bika és bak testét vigyék ki a táboron kívülre, és ott bőrükkel, húsukkal és ganéjukkal együtt égessék el teljesen. Ezeknek az állatoknak a vérét vitte be a főpap a Szentek Szentjébe, hogy azzal engesztelést szerezzen. 28 Az a személy, aki ezeket elégette, szintén mossa ki ruháit, fürödjön meg, és csak azután térjen vissza a táborba.

29-30 Örökké érvényes rendelkezés ez a számotokra: a hetedik hónap tizedik napján böjtöljetek és tartóztassátok meg magatokat[d]. Se ti ne végezzetek semmiféle munkát, se a közöttetek lakó idegenek, mert ezen a napon szerez számotokra engesztelést a főpap, hogy megtisztítson benneteket. Így fogtok az Örökkévaló előtt megtisztulni összes bűneitektől ezen a napon. 31 Ez a nap legyen nagyon szent a számotokra! Böjtöljetek, tartóztassátok meg magatokat, és egyáltalán ne végezzetek semmiféle munkát ezen a napon! Örök törvény legyen ez a számotokra.

32 Ugyanígy végezze az Engesztelő Áldozat szertartását az a főpap is, aki majd az apja, Áron helyébe lép, amikor felszentelik és fölkenik a szent olajjal. Ő is ugyanazt a szent lenvászon öltözetet viselje, 33 és így végezze el az engesztelés szertartását, vagyis a Szentek Szentjének, a Találkozás Sátorának és az oltárnak megtisztítását. Így szerezzen engesztelést a papokért és Izráel egész közösségéért. 34 Örökké érvényes rendelkezés ez számotokra: minden évben egyszer így kell megtisztítanotok a szent helyet, és engesztelést szereznetek Izráel népe számára.”

Mózes tehát elmondta ezeket Áronnak, aki mindent annak megfelelően úgy tett, ahogyan az Örökkévaló parancsolta.

Footnotes:

  1. 3 Mózes 16:1 ketten Lásd 3Móz 10:1–2.
  2. 3 Mózes 16:6 szerezzen engesztelést Az engesztelés, vagyis a bűntől való megtisztítás eredeti kifejezése azt jelenti: „letakarni”, „eltakarni”, „valakinek a bűneit eltörülni”. A 11., 16., 17. és 34. versekben is.
  3. 3 Mózes 16:8 Ázázél Ez azt jelenti: „bűnbak” vagy „az Istennek szánt bak” vagy „a démonnak szánt bak”. A 10. és 26. versben is.
  4. 3 Mózes 16:29 böjtöljetek… magatokat Szó szerint: „alázzátok meg magatokat.” A 31. versben is.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes