A A A A A
Bible Book List

2.list Timoteovi 2 Bible 21 (B21)

On zůstává věrný

Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.

Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých – to je mé evangelium. Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. 10 Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.

11 Toto je jistá pravda:

12 Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat.
13 Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný –
nemůže přece popřít sám sebe!

Boží základ stojí

14 Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova – nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. 15 Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 16 Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. 17 Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, 18 kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.

19 Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ [a] a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ 20 Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. 21 Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.

22 Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23 Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. 24 A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit 25 a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu 26 a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.

Footnotes:

  1. 2.list Timoteovi 2:19 Num 16:5
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes