Add parallel Print Page Options

Tinh Binh của Ðấng Christ

Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác. Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Ðức Chúa Jesus Christ. Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình; người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người đã tuyển mộ mình. Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải[a] nếu không tranh tài đúng theo luật. Người làm nông lao động vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên. Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự.

Hãy nhớ rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài thuộc về dòng dõi Vua Ða-vít, theo như Tin Mừng ta rao giảng. Vì rao giảng Tin Mừng đó mà ta chịu gian khổ, thậm chí bị xiềng xích như kẻ tội đồ, nhưng Ðạo[b] Ðức Chúa Trời không bị xiềng xích đâu. 10 Vì vậy ta cam chịu mọi sự vì cớ những người được chọn để họ cũng được ơn cứu rỗi trong Ðức Chúa Jesus Christ với vinh hiển đời đời.

11 Ðây là những lời đáng tin cậy: Vì

Nếu chúng ta đã chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài;
12 Nếu chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta sẽ trị vì với Ngài;
Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta;
13 Nếu chúng ta không thành tín, thì Ngài vẫn thành tín,
Vì Ngài không thể chối bỏ chính mình.

Ðầy Tớ Trung Kiên của Chúa

14 Con hãy nhắc nhở họ những điều ấy, và trước mặt Ðức Chúa Trời con hãy nghiêm khắc khuyên họ đừng bắt bẻ nhau về lời nói, vì làm như thế chẳng đem lại ích lợi gì, nhưng chỉ gây tổn hại cho những người nghe mà thôi. 15 Hãy làm hết sức để trình dâng chính con là một người được tôi luyện lên Ðức Chúa Trời, một công nhân không có gì hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân lý. 16 Con hãy tránh những chuyện báng bổ vu vơ, vì những chuyện như thế chỉ làm cho người ta càng giảm bớt lòng tin kính mà thôi. 17 Lời nói của họ sẽ ăn lan như ung độc bị nhiễm trùng, trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lê-tu, 18 những người đã lìa bỏ chân lý, bảo rằng sự sống lại đã xảy ra rồi, và họ phá đổ đức tin của một số người. 19 Tuy nhiên nền tảng vững chắc của Ðức Chúa Trời vẫn đứng vững; trên đó có dấu ấn này, “Chúa biết những người thuộc về Ngài,” và “Ai kêu cầu[c] danh Chúa thì phải lánh xa tội lỗi.”

20 Trong một tòa nhà lớn không phải chỉ có các vật dụng bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét; một số được dùng vào việc sang và một số được dùng vào việc hèn. 21 Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho Chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.

22 Con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình, cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch. 23 Con hãy từ chối tham dự vào những cuộc tranh luận điên rồ và dại dột, vì như con biết, chúng chỉ đưa đến cãi vã mà thôi. 24 Ðầy tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải hòa nhã với mọi người, có khả năng giảng dạy, nhịn nhục, 25 lấy đức nhu mì sửa dạy những kẻ chống đối; biết đâu Ðức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để nhận biết chân lý, 26 và họ có thể tỉnh ngộ mà thoát khỏi cạm bẫy của Ác Quỷ, vì họ đang bị Ác Quỷ bắt giữ để làm theo ý nó.

Footnotes

  1. II Ti-mô-thê 2:5 nt: mão chiến thắng
  2. II Ti-mô-thê 2:9 nt: Lời (Lógos)
  3. II Ti-mô-thê 2:19 ctd: Ai gọi danh Chúa hay Ai mang danh Chúa