Add parallel Print Page Options

Jag befaller dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: förkunna budskapet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och uppmuntra, med stort tålamod och vägledning.

Det kommer en tid då människor inte längre ska acceptera den sunda läran. I stället ska de samla människor omkring sig som bara undervisar sådant de vill höra och som kliar dem i öronen. De ska vägra att lyssna till sanningen och vända sig till myter.

Men var lugn och sansad i alla lägen, var beredd att lida, sprid evangeliet. Gör allt det som du har fått i uppdrag att göra.

Själv håller jag redan på att offras som ett drickoffer för Gud, det är dags för mig att bryta upp. Jag har kämpat min kamp väl, jag har sprungit klart mitt lopp, och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter att han ska komma tillbaka.

Personliga anvisningar

Försök att komma hit så snart du kan. 10 Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11 Det är bara Lukas som är kvar hos mig. Ta med dig Markus, för han är till stor hjälp i mitt arbete. 12 Tychikos har jag skickat till Efesos. 13 När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpos i Troas. Ta också med dig böckerna och framför allt pergamentrullarna.

14 Smeden Alexandros har orsakat mig mycket ont, men Herren ska straffa honom för vad han har gjort. 15 Akta dig för honom, för han har gått till hård attack mot vårt budskap. 16 När jag försvarade mig för första gången, var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Jag hoppas att de inte ska bli straffade för det. 17 Men Herren var med mig och gav mig kraft, för att evangeliet genom mig skulle nå till alla folk. Och jag räddades ur lejonets gap. 18 Herren ska rädda mig från allt ont och föra mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i all evighet, amen.

Sluthälsning

19 Hälsa Prisca och Aquila och alla som tillhör Onesiforos hus. 20 Erastos stannade i Korinth, och Trofimos lämnade jag i Miletos, eftersom han var sjuk.

21 Försök att komma hit före vintern. Euboulos, Pudens, Linos, Claudia och alla de troende hälsar till dig.

22 Herren är med din ande.

Nåd åt er alla.