A A A A A
Bible Book List

2 Timoteo 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ

Jo̱guɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, ˈnéˉ ñíˆbaˈ e mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ, eáamˊ huɨ́ɨngˊ nilíˋ. Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nilɨseengˋ ie˜ jo̱ lɨco̱ˈ nijmijíiñˉ jí̱i̱ˈ˜ yaam˜bre jo̱ joˋ jmijíiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋguɨ, jo̱guɨ eáamˊ nilíˋ dsináaiñˊ cuuˉ, jo̱guɨ nijmɨjløngˈˆ yaaiñ˜, jo̱guɨ eáangˊ nijmɨráangˉ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ. Jo̱guɨ gabˋ niféˈrˋ quiáˈˉ dseaˋ jo̱guɨ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱, jo̱guɨ jaˋ nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ sejmiirˋ, jo̱guɨ jaˋ nicuǿˈrˉ guiˈmáangˈˇ dseaˋ mɨ˜ eeˋgo̱ ngɨ́ɨiñˋ o̱ˈguɨ nijmɨˈgórˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱. Jo̱guɨ jaˋ nijmiˈneáaiñˋ o̱ˈguɨ nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ niféˈrˋ júuˆ adseeˋ e ˈnɨ́ɨiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jaˋ téengˉ yaaiñ˜ e iiñ˜ nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíirˊ, jo̱guɨ eáamˊ nijmérˉ saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ nijmérˉ e ˈníˈˋ níimˉbre lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóoˋ dseaˋ. Jo̱guɨ gabˋ niféˈrˋ e ˈnɨ́ɨiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ røøˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ eáangˊ nilɨteáˋ dsíirˊ e nijmérˉ jaléˈˋ e gaˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ, jo̱guɨ eáangˊ nijmérˉ e nijmɨjløngˈˆ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ e tɨ́ɨiñˉ, jo̱guɨ eáangˊguɨ niˈnóˈrˊ jaléˈˋ e jmiˈiáangˋ dsíirˊ e lafaˈ nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do, eáangˊ nijmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ dseángˈˉ jaˋ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱, co̱ˈ jaˋ jmóorˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ do.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jie˜ mɨˊ jmooˈˋ faˈ e niquɨnˈˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ lana. Dsʉco̱ˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ laˈíˋ lɨco̱ˈ jmóorˋ ta˜ ngɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jo̱ jmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ huɨ́ɨngˊ tøngˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ eáamˊ røøiñˋ dseeˉ, co̱ˈ lɨco̱ˈ jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaam˜bre, jo̱ contøømˉ tɨˊ dsíirˊ jmɨtɨ́ɨiñˋ mɨ˜ eeˋgo̱ júuˆ ˈmɨ́ɨˉ seaˋ, dsʉˈ dseángˈˉ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e ningáiñˈˋ e júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ e júuˆ la, e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ i̱ dseaˋ láangˋ gángˉ i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜ do i̱ siiˋ Janes có̱o̱ˈ˜guɨ Jambres ie˜ lamɨ˜ cajníiñˊ quiáˈˉ Moi˜, jo̱ lajo̱b cajo̱ nijméˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ, co̱ˈ nijnímˉbre quiáˈˉ e júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ jo̱guɨ i̱ nɨcajgiéengˉ dsíiˊ e teáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ huí̱i̱ˉ dsilíiñˉ có̱o̱ˈ˜ e jmɨgóorˋ do, co̱ˈ jalémˈˋ dseaˋ nilɨñirˊ guiʉ́ˉ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ ɨˊ dsíirˊ røøˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ siiˋ Janes có̱o̱ˈ˜guɨ Jambres ie˜ lamɨ˜ cajníiñˊ quiáˈˉ Moi˜ do.

Júuˆ e caˈɨ́ɨˉ Paaˉ quiáˈˉ Timoteo

10-11 Dsʉˈ ˈnʉˋ, Timoteo, guiʉ́bˉ nɨñíˈˆ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e éeˉe dseaˋ, jo̱guɨ jial seenˉ røøˋ laco̱ˈ seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiiˉ e nijmee˜e, jo̱guɨ jial jáˈˉ lɨ́ɨnˋn e nɨsínˈˉn teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e carˋ ngocángˋ dsiiˉ, jo̱guɨ jial féngˈˊ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱guɨ jial e ˈneáanˋn jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋn, jo̱guɨ jial nɨcateáˈˉa có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nɨcaˈíinˈ˜n. Jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ e cateáˈˉbaa có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcajmeángˈˋ dseaˋ jnea˜ fɨˊ Antioquía có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Iconio jo̱guɨ fɨˊ Listra; dsʉˈ cateáˈˉbaa, co̱ˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ caleáangˋ jnea˜ jee˜ jaléˈˋ e jo̱. 12 Dsʉˈ dseángˈˉ e jábˈˉ jaléˈˋ e la, e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ seengˋ e sɨˈnaaiñˋ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ nidsingɨ́ɨmˉbre iihuɨ́ɨˊ e jmóˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 13 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ gaˋ jo̱guɨ i̱ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, gaˋguɨb nidsijéeˊ quiáˈrˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jo̱guɨ eáamˊ nijmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmɨgǿøiñˋ yaaiñ˜.

14 Dsʉˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, teáˋ singˈˊ uøˈˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmooˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajmɨtɨ́ɨnˈˋ, co̱ˈ dseángˈˉ nɨñíˆbaˈ e dseángˈˉ jábˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ guiʉ́ˉ cajo̱ i̱˜ dseaˋ i̱ caˈeˈˊ ˈnʉˋ jaléˈˋ e jo̱, 15 co̱ e júuˆ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨñíˈˆ catɨˊ ie˜ lamɨ˜ jiuunˈ˜ do, e jo̱baˈ e nilɨˈíingˆ ta˜ quíiˈˉ e nilɨñíˈˆ jial e nileánˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ uøˈˊ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 16 Jo̱ lajɨbˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajmeˈˊ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈñiabˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ eáamˊ íingˆ ta˜ e eˈˊ jneaa˜aaˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e jáˈˉ, jo̱guɨ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e lɨne˜naaˈ mɨ˜ eeˉnaaˈ dseeˉ jo̱guɨ jial cuǿøngˋ e nisíngˈˉtú̱u̱ˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ eˈˊ jneaa˜aaˈ cajo̱ jial e nijmóˆooˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do. 17 Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ íingˆ ta˜ e laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ néeˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ nijmérˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes