Răutatea oamenilor în zilele din urmă

Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni! Între aceştia sunt cei care se furişează în case, pun stăpânire pe femeile uşuratice, împovărate de păcate şi călăuzite de diferite pofte, care întotdeauna învaţă, dar nu pot ajunge la cunoaşterea adevărului. Aşa cum Iane şi Iambre[a] i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel şi aceşti oameni cu minţi pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificaţi în ce priveşte credinţa. Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10 Însă tu ai urmărit îndeaproape învăţătura mea, purtarea mea, scopul meu în viaţă, credinţa mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea, 11 persecuţiile şi suferinţele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra – toate persecuţiile pe care le-am îndurat; dar Domnul m-a scăpat din toate. 12 Toţi cei ce vor să trăiască o viaţă evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutaţi, 13 în timp ce oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi înşelându-se pe ei înşişi. 14 Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, fiindcă ştii de la cine le-ai învăţat. 15 Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care-ţi pot da înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

Footnotes

  1. 2 Timotei 3:8 Conform tradiţiei evreieşti, Iane şi Iambre au fost vrăjitorii lui Faraon care i s-au împotrivit lui Moise (vezi Ex. 7:11)