Add parallel Print Page Options

Paulus ber om forbønn

En ting til, kjære søsken: Be for oss, slik at budskapet om Herren Jesus raskt når ut og menneskene kan vurdere det like høyt som dere gjorde. Be også til Gud at han må frelse oss fra onde og fiendtlige personer som nekter å ta imot budskapet. Det er ikke alle som tror på det vi sier. Herren Jesus er trofast mot det han har sagt! Han skal gjøre dere sterke og beskytte dere fra den onde[a]. Vi stoler på at Herren skal hjelpe dere både nå og i framtiden til å praktisere alt som dere lærer gjennom vår undervisning. Vi ber at Herren Jesus Kristus skal fylle dere med den kjærligheten som finnes hos Gud og den utholdenheten som han selv viste.

Advarsel mot dem som lever et uryddig liv

På oppdrag fra Herren Jesus Kristus oppfordrer vi dere, kjære søsken, å holde dere borte fra de troende som lever et uryddig liv og ikke vil å følge den undervisningen vi har gitt dere. Dere vet selv, at dere bør leve på samme måten som vi gjorde. Vi levde ikke noe uryddig liv da vi var hos dere. Vi forlangte aldri å få mat av noen, men betalte alle ting selv. Vi kjempet, slet og arbeidet dag og natt for at dere ikke skulle behøve å forsørge oss. Det hadde ikke vært galt av oss å be dere om hjelp, men vi ville gjennom handlingene våre gi dere et eksempel å følge.

10 Da vi var hos dere, ga vi dere følgende leveregel: ”Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise.” 11 Nå har vi hørt at det finnes slike blant dere som lever et uryddig liv. De arbeider ikke, men driver med helt andre saker. 12 På oppdrag av Herren Jesus Kristus gir vi derfor streng beskjed til disse personene om å slå seg til ro og begynne å arbeide, slik at de kan forsørge seg selv. 13 Dere andre, kjære søsken, bli ikke trett av å gjøre det som er godt.

14 Dersom noen nekter å være lydig mot det vi sier i dette brevet, opplys da alle om hvem det gjelder. Hold dere borte fra de personene, slik at de skammer seg. 15 Dere skal likevel ikke behandle noen som en fiende, men som en troende bror som trenger å bli vist til rette.

Et siste ønske

16 Vi ber at Herren Jesus, han som gir fred, skal fylle dere med sin fred uansett hva som enn skjer. Ja, Herren skal være med dere alle.

17 Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. Det gjør jeg i slutten av alle brevene mine, for å bevise at de virkelig kommer fra meg. Dette er min signatur.

18 Med ønske om at vår Herre Jesu Kristi godhet og kjærlighet må være med dere alle.

Footnotes

  1. 3:3 Eller: det onde.

For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

Vi har den tillit til eder i Herren at I både gjør og herefter vil gjøre det vi byder eder.

Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder,

heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde;

ikke fordi vi ikke har rett til det, men for å gi eder et forbillede i oss, forat I skulde efterfølge oss;

10 for da vi var hos eder, bød vi eder jo og dette at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete.

11 For vi hører at nogen iblandt eder vandrer utilbørlig og ikke arbeider, men gir sig av med ting som ikke kommer dem ved.

12 Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

13 Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

14 Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv,

15 og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

16 Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

17 Hilsen med min, Paulus' hånd; dette er et merke i hvert brev; således skriver jeg:

18 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle!