A A A A A
Bible Book List

2 Tesalonicenses 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ quiáˈˉ mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la

1-2 Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nifɨ́ɨˆguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ mɨ˜ nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ mɨ˜ nijí̱ˈˊ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈr˜ cajo̱, jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨɨˈ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmɨsɨ́ɨngˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ óoˊnaˈ, o̱ˈguɨ fǿøngˈ˜naˈ mɨ˜ nijíngˈˉ dseaˋ e nɨcagüémˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Co̱ˈ seemˋ dseaˋ i̱ nijíngˈˉ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ. Jo̱guɨ seemˋbɨ dseaˋ i̱ féˈˋ e quiáˈˉ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱. Jo̱ seemˋbɨ dseaˋ cajo̱ e jíñˈˉ e jneab˜ cajméeˈ˜e fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe e júuˆ jo̱, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱ cajo̱. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ e nɨcagüéngˉtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ. Dsʉco̱ˈ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e jmɨɨ˜ jo̱, dseángˈˉ cabˈˊ niguiéngˉ dseaˋ Fidiéeˇ, jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱ nijmijnéengˋ ˈñiaˈˊ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ Fidiéeˇ dseángˈˉ nibíimˉbreiñˈ do fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do dseángˈˉ cabˈˊ niguiárˉ jaléˈˋ e jmiféngˈˊ dseaˋ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmiféiñˈˊ e quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ iing˜ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do faˈ e nijmiféngˈˊ dseaˋ írˋ cartɨˊ nijmérˉ e nigüeárˋ lɨ˜ siˈˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, jo̱guɨ nijmeángˈˋ ˈñiaˈrˊ e íˋbre ˈgøngˈˊguɨr laco̱ˈ Fidiéeˇ.

¿Jሠtó̱o̱ˋ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e la ie˜ lamɨ˜ cataang˜naaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na fɨˊ Tesalónica? Jo̱guɨ lana nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e˜ e nɨcajníingˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e laco̱ˈ jaˋ mɨˊ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ jéengˊguɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ jmɨɨ˜ e sɨˈíˆ e nijmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ lana fɨ́ɨmˊ dseaˋ nɨjmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéebˇ dseaˋ cuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e ngángˈˋnaaˈ jialɨˈˊ jmóoˋ dseaˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ do. Jo̱ lɨco̱ˈ ˈnéˉguɨ e jaˋ i̱i̱ˋ nijníngˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ do e laco̱ˈ nidsijéeˊ jaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na. Jo̱ mɨ˜ nijmijnéengˋ ˈñiaˈˊ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱b mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ e quiáˈˉ nijmiguiéeiñˋ quiáˈˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jɨiñˈˋ eáangˊ do jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ guíˋ e nijiʉ́ʉrˉ fɨˊ moˈoorˉ. Jo̱ mɨ˜ nijáaˊ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quiáˈˉ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Satanás, jo̱baˈ nijmɨgǿøiñˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e nijmérˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do. 10 Jo̱ nijmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨteáangˈ˜ fɨˊ e nidsilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jmérˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nɨteáaiñˈ˜ e fɨˊ jo̱, co̱ˈ jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ caˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 11 Jo̱ uiing˜ e jaˋ caˈíngˈˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cuøbˊ Fidiéeˇ fɨˊ e jábˈˉ lɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e o̱ˈ jáˈˉ e nijmɨgóoˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do. 12 Jo̱baˈ dseebˉ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, co̱ˈ calɨˈiiñ˜ e cajméerˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ do jo̱guɨ jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ jáˈˉ calɨ́iñˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jial guíngˈˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nileángˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ

13 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ jneaˈˆ, sojiébˈˊ ˈnéˉ cuǿøˈ˜naaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ caguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ e quiáˈˉ nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e cuøˊ e uíingˉnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ laˈeáangˊ e jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. 14 Jo̱ uiing˜ e labaˈ caguíngˈˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˋ jneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilíˈˋnaˈ nilɨseaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

15 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jaˋ tʉ́ˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaˈéeˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ cataang˜naaˈ co̱lɨɨng˜ o̱ˈguɨ jaléˈˋ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ e nɨcasiing˜naaˈ quíiˉnaˈ fɨˊ na cajo̱. 16-17 Jo̱ co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ, dsʉˈ cajmiˈneáamˋbre jneaa˜aaˈ jo̱guɨ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e tab˜ dsiˋnaaˈ lata˜ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ té̱e̱ˉe̱e̱ˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jmangˈˉ e guiʉ́ˉbaˈ sɨjeengˇnaaˈ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ e jmeeˉbaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e fóˈˋnaˈ jmangˈˉ júuˆ guiʉ́bˉ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes