Rugaţi-vă pentru noi!

În cele din urmă, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului şi să fie onorat, aşa cum este între voi, şi să fim izbăviţi de oamenii neascultători şi răi, căci nu toţi au credinţă. Însă Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. Avem încredere în Domnul că faceţi, şi veţi continua să faceţi, lucrurile pe care vi le-am poruncit. Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu şi răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

Vă poruncim, fraţilor, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtaţi de orice frate care trăieşte în lenevie şi nu după tradiţia pe care aţi[a] primit-o de la noi! Voi înşivă ştiţi că trebuie să urmaţi exemplul nostru; noi n-am fost leneşi când am fost la voi, n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă şi muncă grea, am lucrat zi şi noapte, ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi. Şi aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmaţi. 10 Atunci când eram la voi v-am dat această poruncă: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“ 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie; ei nu lucrează nimic şi sunt sâcâitori. 12 Unor astfel de oameni le poruncim şi îi încurajăm în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea, lucrând în linişte. 13 Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi făcând binele! 14 Dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, fiţi atenţi să nu aveţi nimic de-a face cu el, astfel încât să se simtă ruşinat. 15 Să nu-l priviţi ca pe un duşman, ci sfătuiţi-l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16 Însuşi Domnul păcii să vă dea pace întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17 Eu, Pavel, scriu această salutare cu mâna mea – acesta este semnul în fiecare dintre scrisorile mele. 18 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toţi! (Amin.)[b]

Footnotes

  1. 2 Tesaloniceni 3:6 Unele mss importante conţin: au primit-o
  2. 2 Tesaloniceni 3:18 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt