Add parallel Print Page Options

At Timoteo, tambˈij chawe chiwch Kakaj Dios y Kakaj Jesucristo ri tibˈanow kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian ri aj yoˈltakna y ri camnaktakchak, ri tina pena nen or y titakon chibˈak juntir cristian. Bˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian. Rajwaxiˈ tabˈij cuando jamalcat o cuando taˈ jamalcat. Rajwaxiˈ tayeˈ jnoˈjak, kˈeltak cuando taˈ tzi trantak, yeˈ jcowil ranmak y tijojtak pi utzil.

Bˈan jilonli Timoteo jwiˈl tina tawna jun kˈij mak cristian taˈ chiquiˈ rajak tijtatak tzitaklaj cˈutuˈn. Rechak tijtoctak subˈlaj ajtijonl pire titijojtak lawiˈ raj rechak tijtatak y taˈ chiquiˈ rajak tijtatak tzˈetel cˈutuˈn, riˈ chiquiˈ kus tijtatak mak yoloj ri queneysalke jwiˈlak cristian.

Pero at Timoteo, il jcholajl nabˈe nen tabˈan. Ma yeˈ riqˈui awanm cuando tatij cˈax. Jach aybˈ chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y bˈan juntir ri takalcat chi jbˈanic jwiˈl Kakaj Dios.

Timoteo, raquitzchak raj titaw kˈij incamsajc, tibˈansaj chwe chapcaˈ jun awaj tisujsaj re Kakaj Dios y xtawiˈ kˈij imbˈe riqˈui Kakaj Dios. In xintijaˈ inkˈij chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal etzl y xinchˈeconiˈ chibˈ. Xinqˈuisaˈ jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan y taˈ xinquibˈaj wanm chirij Kakaj Jesucristo. Lajori riˈchak tijin twulbˈej titaw kˈij tiyeˈsaj intojbˈl jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri cˈolan pi we lecj jwiˈl sucˈuliˈ wanm chiwch y re riˈ jun kˈatbˈitzij ri sucˈul ranm. Y maˈ xitaˈke chwe in tijyeˈ intojbˈl, tina jyeˈna rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri nojel ranmak tijin trulbˈejtak tipe chic Kakaj Jesucristo.

Tiqˈuisaj jyeˈic jnoˈj Timoteo

Timoteo, coj achokˈbˈ quinyuk awileˈ laj or. 10 Demas xincaniˈ jyeˈ jwiˈl xeˈ mas ranm chirijak mak kelen ri reke wich ulew. Re xiˈ Tesalónica, Crescente xiˈ Galacia y Tito xiˈ Dalmacia. 11 Xichak Lucas wiˈ pi impach. Lajori toc lamas wiˈ Marcos y tacˈamch chawij jwiˈl re ticwiniˈ chi intˈoˈic chi jbˈanic lawiˈ ri rajwax tambˈan. 12 Tíquico xintakaˈbˈi Éfeso.

13 Cuando atpetc, tacˈamch witzˈik ri tankˈuˈj ri canal inwiˈl Troas laj richoch Carpo y mak imbˈotom wuj y mi sach chawe chi jcˈamicch mak bˈotom tzˈum ri tzˈibˈal jwich. 14 Alejandro man ajbˈanal jwaˈx chˈiˈchˈ, subˈlaj cˈax bˈanal chwe jwiˈl, pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl tibˈanow jqˈuixel re chirij ri xan chwe. 15 Timoteo, tike acwentij aybˈ chiwch Alejandro jwiˈl xxutaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri bˈil kawiˈl.

16 Cuando xincˈamsajbˈi nabˈe bˈwelt li kˈatbˈitzij chi jcolic wibˈ, ni jun xchˈaˈw chwij. Juntir xincan jyeˈtak wicˈan, pero chwaj chi ticuysaj jmacak jwiˈl Kakaj Dios. 17 Pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl taˈ xincan jyeˈ wicˈan. Riˈ re xintˈoˈw y xyeˈ jcowil wanm pire xincwin chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij re y yak maˈ rijajl taˈ Israel xtaˈtakaˈ tzilaj jtaquil li. Jilonli incolic xan Kakaj Jesucristo laj jkˈabˈ camic, nicˈ riqˈuil xinresaj laj chiˈ coj. 18 Y Kakaj Jesucristo inna resajna laj jkˈabˈ subˈlaj cˈax ri petzal chwij y inna jchajajna pire imbˈe waˈx riqˈuil lecj lamas titakonwiˈ. Jwiˈliˈli nimirsajok jkˈij Kakaj Jesucristo y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.

Qˈuisbˈire man wuj ri

19 Yeˈ rutzil jwichak Priscila, Aquila y juntir ri wiˈtak laj richoch Onesíforo. 20 Erasto xcaniˈ Corinto y Trófimo yajiˈn, xcan inyeˈ Mileto. 21 Cojch achokˈbˈ chi petem cuando ajquiˈ chi oc mak riqˈuil jabˈ.

Titaksajbˈi rutzil awch jwiˈl Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y juntir yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo.

22 Chwaj chi tiwaˈx Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj asantil y tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir.