Add parallel Print Page Options

Ri trantak cristian nen or

Timoteo, etemaj chi lak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak tina pena subˈlaj cˈax chibˈak juntir cristian. Tina tawna kˈij wiˈ cristian xike tijlokˈaj ribˈak ricˈanak, xichak tibˈe ranmak chirij jpwaakak, tijcoj jkˈijak, tiyokˈontak chirij Kakaj Dios, taˈ chiquiˈ ticojontak chiwch jkaj jchuchak, taˈ ticˈomowantak, taˈ tijcojtak jkˈij Kakaj Dios, taˈ rajak jwich cristian, taˈ triltak cˈur jwich cristian, mas tikˈabˈantak tzij, taˈ ticwintak chi jkˈelic ribˈak chi jbˈanic lawiˈ rajak, jor cˈaˈntak, tijcontrijtak juntir mak tzitaklaj noˈj, tijjachtakbˈi cristian laj jkˈabˈak mak jcontrak, taˈ tijchomorsajtak nabˈe nen trantak, subˈlaj tijcoj jkˈijak, riˈ tibˈe mas ranmak chi jbˈanic lawiˈ raj rechak trantak chiwch tibˈe ranmak chirij Kakaj Dios y tijcoj ribˈak pi ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, pero taˈ tijcojtak jkˈij jcwinel. Tos aybˈ chirijak mak cristian li.

Chijxoˈlak mak cristian li wiˈ jujun rechak mak winak tioctak lak ja chi jsubˈicak mak anm ri taˈ jbˈaak pi sak, ri subˈlaj jmacak bˈanal jwiˈlak y mas tzi tricˈajtak tijrayajtak jbˈanic lawiˈ rajak. Mak anm li tike tijin tretemajtak jaljojtak cˈutuˈn, jwiˈliˈli taˈ ticwintak chi jtaic jcholajl tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Chapcaˈ xantak mak ajitz, Janes pach Jambres ri xkˈatowtak jwich Moisés Egipto jilon trantak mak winak li chi jkˈatic jwich tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, taˈ tzi jchomorsaˈnak y taˈ cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Pero mak winak li taˈ ticwintak chi jsubˈic mas cristian, jwiˈl tina elna chi sakil chi sonstake jilon chapcaˈ xantak mak quibˈ ri xkˈatowtak jwich Moisés ojr.

Ri rajwax tran Timoteo

10 Pero at Timoteo, awetamiˈ juntir nen mo tijon tambˈan, nen mo tambˈan laj incˈaslemal, nen mo inchomorsaˈn, nen mo jcubˈar inchˈol chirij Kakaj Jesucristo, nen mo tambˈan chi cuyunc, nen mo lokˈin tambˈan y nen mo jcuyic juntir cˈax tambˈan. 11 At awetamiˈ chi xtakejiˈ jbˈanic cˈax chwe chapcaˈ cˈax xansaj chwe jwiˈlak mak cristian li tilmit Antioquía, Iconio y Listra. Pero onque xansaj cˈax chwe, Kakaj Jesucristo ri Kajawl xinjcolaˈ nojel bˈwelt laj jkˈabˈ cˈax. 12 Y kes tzˈetiˈn, juntir ri rajak trantak nen raj Kakaj Jesucristo trantak, tibˈansajiˈ cˈax rechak jwiˈl cristian. 13 Pero mak etzltak cristian y mak ajsubˈunl masna trantak chic etzl jnoˈjak chiwch ojr, tisubˈuntak y jilon rechak tisubˈsajtakaˈn.

14 Pero at Timoteo, ma quibˈaj awanm chi jtakej jbˈanic ri xatijojwiˈ aybˈ y awetamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈn, jwiˈl awetamiˈ nen xtijon awe. 15 Y at jun chˈijiˈ pi at aj acˈl xawetemaj nen tijbˈij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y riˈ li tiyeˈw anoˈj pire tawetemaj nen mo atcolmaj laj jkˈabˈ amac jwiˈl ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo.

16 Juntir ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, Kakaj Diosiˈ xin nen titzˈibˈaj y tichoconiˈ pire jtijoj jun cristian, pire jkˈelic wi mitaˈ tzi tran, pire tijcˈut chiwch lawiˈ ri tzi tran y tichoconiˈ pire jyeˈic jnoˈj pire tran lawiˈ ri pi jcholajl laj jcˈaslemal chiwch Kakaj Dios, 17 pire jun cristian ri re Kakaj Dios tiyuk mas jnoˈj pire tran utzil laj jcˈaslemal.