Add parallel Print Page Options

Jun tzilaj jsoldad Kakaj Jesucristo

Timoteo ri at incˈajol chirij Kakaj Jesucristo tambˈijbˈi chawe chi coj jcowil awanm laˈ rutzil ranm Kakaj Dios ri xyeˈ chawe jwiˈl atchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Y ri inyolj ri ximbˈij chawe chiwch subˈlaj cristian, bˈij rechak yak nicˈj cristian chic ri cubˈul achˈol chirijak, ri ticwintakaˈ chi jtijoj nicˈj cristian chic.

At cuy juntir cˈax ri tibˈansaj chawe jwiˈl at jun tzilaj jsoldad Kakaj Jesucristo. Jun tzilaj soldad taˈ tijcoj ribˈ chijxoˈlak mak ri maˈ soldadtak taˈn chi jbˈanic chapcaˈ trantak rechak pire tzi tiilsaj jwiˈl man jbˈabˈal ri titakon chibˈ.

Jilon jun ajitzˈ taˈ nen tijchˈec wi maˈ pi jcholajl taˈ tran. Y jun ajticonl riˈ re titoˈn nabˈe re jwich jticoˈn ri tijtij jkˈij chi jchacuj rij. Riˈ cuxtaj awiˈl juntir ri ximbˈij chawe y Kakaj Jesucristo tijyaˈ acwinel chi jtaic jcholajl juntir ri ximbˈij chawe.

Cuxtajok Kakaj Jesucristo awiˈl ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ ri rijajl David. Riˈ ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijin tambˈij rechak cristian, jwiˈliˈli tijin tantij cˈax y ximilquin laˈ caden li cars. Jilon xansaj chwe chapcaˈ in jun ajbˈanal cˈax, pero Jyolj Kakaj Dios taˈ ximil laˈ caden, xeliˈ jtaquil bˈak juntir tilmit.

10 Jwiˈlke yak cristian ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, tancuy juntir cˈax ri tibˈansaj chwe pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak y tiyeˈsaj jnimal jkˈijak ri taˈ jqˈuisic jwiˈl Kakaj Jesucristo.

11 Riˈ ri kes tzˈetel tzijiˈn, wi ojchak camnak pi jpach Kakaj Jesucristo jwiˈl taˈ chiquiˈ tikabˈantak mak etzltak noˈj, ojwaˈxiˈ riqˈuil lecj. 12 Wi tikacuytak cˈax, tiwaˈxiˈ takon laj kakˈbˈ pi jpach Kakaj Jesucristo. Wi tikabˈij chi maˈ oj taˈ re Kakaj Jesucristo, jilon Kakaj Jesucristo tijbˈijiˈ chi maˈ oj taˈ re. 13 Wi tikaquibˈaj kanm chirij Kakaj Jesucristo, pero re taˈ tijquibˈaj ranm chi kilic jwiˈl re taˈ ni jun bˈwelt tijqˈuex jnoˈj.

Jun tzilaj rajchac Kakaj Dios

14 Timoteo, chiwch Kakaj Dios rajwaxiˈ tabˈij rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi tijcwentij ribˈak, mi chˈoˈjintak chirij mak yoloj jwiˈl jbˈanic jilonli taˈ nen tichacuj, pireke tran cˈax rechak yak ri titawtak re.

15 Coj jcowil awanm chi jbˈanic lawiˈ rajwax tabˈan pire at jun tzilaj ajchac chiwch Kakaj Dios ri taˈ nen quiek jwiˈl atqˈuixibˈwiˈ y pi jcholajl jtijoj cristian tabˈan re tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 16 Ma coj aybˈ chi jbˈij mak etzltak yoloj y mak yoloj ri taˈ jcholajl tibˈijsaj, jwiˈl riˈ juntir mak yoloj li tibˈanow rechak cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios. 17 Mak yoloj li taˈ tzi ticojsaj chi jtijoj cristian, tike bˈe chi nim chapcaˈ tran jun chˈaˈcˈ. Chijxoˈlak mak cristian ri titijontak mak yoloj li, wiˈtakaˈ Himeneo pach Fileto, 18 ri xqˈuex jnoˈjak, taˈ tijbˈijtak tzˈetel tzij. Tijbˈijtak chi xkˈaxiˈ kˈij ri ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak. Y jwiˈl rechak wiˈ jujun tijquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo.

19 Pero tzˈetel Jyolj Kakaj Dios ri chapcaˈ jcowil jun ja ri taˈ tisilibˈ ri tijbˈij jilonri:
    Kakaj Dios ri Kajawl retamiˈ nen yak cristian ri re, ticheˈ. Y tijbˈij chic:
    Juntir yak cristian ri tijbˈijtak chi rechak ajtakeltak re Kakaj Jesucristotakaˈn, rajwaxiˈ tican jyeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj, ticheˈ.

20 Pero li jun nimlaj ja, maˈ xitaˈke wiˈ nejbˈ ri bˈanal laˈ oro y laˈ plata, wiˈ chiquiˈ nicˈj chic ri bˈanal laˈ cheˈ y laˈ ulew. Mak ri bˈanal laˈ oro y laˈ plata tosoltakaˈ jwiˈl man rajw ja, xike tijcoj pitak nimakˈij. Y mak nicˈj chic ri bˈanal laˈ cheˈ y laˈ ulew, riˈ li tijcoj nojel kˈij. 21 Wi wiˈ jono cristian ticwin chi jkˈelic ribˈ chi jbˈanic mak etzltak noˈj, tiwuxiˈ chapcaˈ man nejbˈ ri tichocon pire nimakˈij jwiˈl tosoliˈ pire Kakaj Dios, tichoconiˈ jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl y tosoliˈ pire jbˈanic juntir lawiˈ ri tzi.

22 Jwiˈliˈli Timoteo, tos aybˈ re mak etzltak noˈj ri tijrayajtak jbˈanic yak cˈojolbˈ y yak kˈapojtak anm. At riˈ bˈan juntir pi jcholajl, takej jcubˈaj achˈol chirij Kakaj Jesucristo, lokˈaj juntir cristian y waˈxok utzil laj awanm pi jpachak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri tosem ribˈak re mak etzltak noˈj y ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Dios. 23 Ma bˈij mak sonstaklaj yoloj y mak chomorsaˈn ri taˈ nen tichacuj, jwiˈl at awetamiˈ chi jwiˈlke mak noˈj li tipe chˈoˈj.

24 Jun rajchac Kakaj Jesucristo ri Kajawl, maˈ jcholajl taˈ chiquiˈ wi aj tichˈoˈjiniˈn, rajwaxiˈ tzi jnoˈj riqˈuilak juntir cristian, ticwin chi tijonc, rajwaxiˈ ticuyunc 25 y jtijoj pi utzil yak ri tixutuwtak re. Jilonli pent Kakaj Dios tijyeˈ luwar chi tijqˈuex jnoˈjak y tijcojtak ri tzˈetel tzij 26 y tiyuk jbˈaak pi sak pire tieltak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl ri quiek laj jkˈabˈ wiˈtak chapcaˈ prexil jwiˈl riˈ trantak juntir lawiˈ raj man jbˈabˈal etzl trantak.