Add parallel Print Page Options

Man ajcontril re Kakaj Jesucristo

Lajori atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, chikaj tikabˈij chic chawechak cuando tikˈajch Kakaj Jesucristo ri Kajawl, ojtak juntir tikamulbˈaˈtakaˈ kibˈ riqˈuil. Subˈlaj nojel kanm tikabˈijbˈi chawechak chi ma qˈuex achomorsaˈnak laj or y mat octak il wi tatak jtaquil chi jono cristian tijbˈij chi xijsajiˈ re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios o wiˈ jonok xta jtaquil o wiˈ jonok xiliw jwich jono wuj chapcaˈ rilic oj xojtakowbˈi ri tijbˈij chi xtawiˈ kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo, ma cojtak.

Ma yeˈ aybˈak chi subˈem re jono cristian jwiˈl cuando tichak taw kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo, nabˈe mak cristian tijkˈel ribˈak chirij Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tipe man ajcontril re Kakaj Jesucristo ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tibˈe li tijbˈi cˈax. Man ajcontril re Kakaj Jesucristo li tiyuk jcojeˈ jkˈij y tijcontrij juntir ri tibˈijsaj Dios rechak y juntir mak ri ticojsaj jkˈijak pire tibˈe cubˈarok li nimi richoch Kakaj Dios y man contre li tijcoj ribˈ pi Dios.

Atak cuxtaj awiˈlak juntir ri ximbˈij chawechak cuando ajwiniˈ aacˈlak.

Lajori atak awetamakchak nen kˈatowinak re man ajcontril re Kakaj Jesucristo pire maˈ tipe laj or, pero tina tawna jun kˈij cuando tipetc. Lajori subˈlaj cristianchak tibˈanow etzltak noˈj. Y mak etzltak noˈj li, jchacchak man ajcontril re Kakaj Jesucristo. Xichak tiesaj ri kˈatowinak re. Ajrucˈreˈ tiyuk cˈutunok man ajcontril re Kakaj Jesucristo, pero cuando tipe chic Kakaj Jesucristo ri Kajawl, laˈke ruxbˈ tijcamsaj y tijsach jwich laˈ jkˈakˈal jnimal jkˈij.

Cuando tipe man ajcontril re Kakaj Jesucristo li, tiyuk raneˈ juntir jwich cˈutbˈi jcwinel, retal y kelen ri sachom chˈolal rilic laˈ jcwinel man jbˈabˈal etzl pire tijsubˈ cristian. 10 Tranaˈ subˈlaj etzltak noˈj chi jsubˈic yak cristian ri tibˈetak li tijbˈi cˈax jwiˈl taˈ xcˈultak lokˈin ri tran tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 11 Jwiˈliˈli Kakaj Dios tijyeˈ luwar tisubˈsajtak y tijcojtak mak joˈstaklaj tzij ri tibˈijsaj rechak 12 pire tibˈetak li tijbˈi cˈax juntir yak cristian ri taˈ tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Xike rajak trantak mak etzltak noˈj.

Yak ri xchaˈsajtak pire ticolmajtak

13 Pero oj nojel kˈij tikacˈomowaj re Kakaj Dios chawijak atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri atlokˈajtak jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl, jwiˈl atak ojrtaktzijiˈ chaˈlcatakch jwiˈl Kakaj Dios pire atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak y jwiˈl xattosmajtak pire Kakaj Dios jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y jwiˈl xcubˈar achˈolak chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 14 Jwiˈliˈli xatsiqˈuijtak jwiˈl Kakaj Dios laˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xkabˈij chawechak pire tacˈultak jnimal akˈijak pi jpach Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

15 Lajori atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cowirsaj awanmak chi jbˈanic mak cˈutuˈn ri bˈil chawechak kawiˈl cuando xojwaˈx aacˈlak y ri xkatzˈibˈajbˈi li wuj ri xkatakbˈi aacˈlak.

16 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl pach Kakaj Dios ri xojlokˈinc, ri xyeˈw subˈlaj rutzil ranm chike, ri xyeˈw jun jcowil kanm ri taˈ jqˈuisic y ri xyeˈw jun tzilaj jcubˈarbˈ kachˈol, 17 riˈ re ticowirsan awanmak chi jbˈij y chi jbˈanic lawiˈ tzi tabˈantak laj acˈaslemalak.