Budskapet om Sauls död

(A) Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka efter segern över Amalek, var han två dagar i Siklag.[a] (B) Och se, på tredje dagen kom en man från Sauls här, med kläderna sönderrivna och med jord på huvudet. När han kom in till David, föll han ner till marken och bugade sig. David frågade honom: ”Varifrån kommer du?” Han svarade: ”Jag har flytt från Israels här.” David sade till honom: ”Hur har det gått? Berätta för mig.” Han sade: ”Folket har flytt från striden och många har fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda.”

David frågade den unge mannen som berättade det för honom: ”Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?” (C) Den unge mannen som berättade det för honom svarade: ”Jag råkade vara där på berget Gilboa, och där stödde sig Saul mot sitt spjut medan vagnar och ryttare ansatte honom. När han vände sig om och fick se mig ropade han på mig, och jag svarade: Här är jag. Han frågade mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var amalekit.[b]

Då sade han till mig: Ställ dig över mig och ge mig dödsstöten. Dödsångesten griper mig[c], för livet är fortfarande kvar i mig. 10 Då gick jag fram till honom och dödade honom, för jag visste att han inte skulle överleva sitt fall. Och jag tog kronan som satt på hans huvud och ett armband som han hade på armen och tog med dem hit till min herre.” 11 Då grep David tag i sina kläder och rev sönder[d] dem. Detsamma gjorde alla som var hos honom. 12 De höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Saul och hans son Jonatan, och för Herrens folk och för Israels hus, därför att de hade fallit för svärd.

13 David frågade den unge mannen som hade berättat det för honom: ”Varifrån är du?” Han svarade: ”Jag är son till en amalekit som lever här som främling.” 14 (D) David sade till honom: ”Hur vågade du räcka ut din hand och förgöra Herrens smorde[e]?” 15 Och David kallade på en av de unga männen och sade till honom: ”Kom hit och hugg ner honom!” Och han stack ner honom så att han dog. 16 David sade till honom: ”Ditt blod ska komma över ditt eget huvud,[f] för din egen mun vittnade mot dig när du sade: Jag har dödat Herrens smorde.”

Sorgesång över Saul och Jonatan

17 David sjöng denna sorgesång över Saul och hans son Jonatan, 18 (E) och han bestämde att man skulle lära Juda barn ”Bågsången”, som finns nertecknad i ”Den redliges bok”:

19 ”Ditt majestät[g], Israel,
        ligger slaget på dina höjder.
    Hur har inte hjältarna fallit!
20 (F) Förkunna det inte i Gat,
    ropa inte ut det
        på Ashkelons gator,
    så att inte filisteernas döttrar
        gläder sig,
    de oomskurnas döttrar fröjdar sig.
21 Ni Gilboas berg,
    på er må det varken falla
        dagg eller regn
    och inte finnas fält för offergåvor,
        för hjältarnas sköld
            ligger nersölad där,
        Sauls sköld blir aldrig mer
            smord med olja.[h]
22 (G) Från slagnas blod,
        från hjältars hull
    vek inte Jonatans båge,
        vände inte Sauls svärd
            hungrigt tillbaka.
23 Saul och Jonatan,
    älskade och ljuvliga i livet
        och inte åtskilda i döden.
    De var snabbare än örnar,
        starkare än lejon.

24 Ni Israels döttrar, gråt över Saul,
    som klädde er
        i scharlakan och prakt
    och prydde era kläder
        med smycken av guld.
25 Hur har inte hjältarna
        fallit mitt i striden!
    Jonatan ligger slagen
        på dina höjder.

26 (H) Jag sörjer dig,
        Jonatan, min broder.
    Du var mycket ljuvlig för mig,
        din kärlek till mig var underbar,
            mer än kvinnors kärlek.
27 Hur har inte hjältarna fallit
    och krigets vapen förstörts!”

Footnotes

  1. 1:1 Siklag   Davids läger nära Beer-Sheba (1 Sam 30), nästan 15 mil söder om Sauls här.
  2. 1:8 amalekit   Israels arvfiender, en sydlig nomadstam som Saul hade bekämpat (se 1 Sam 15). De hade nyligen rövat bort Davids familj (1 Sam 30:1f).
  3. 1:9 dödsångest   Annan översättning: ”yrsel”, ”mörker” (så Septuaginta).
  4. 1:11 kläder … rev sönder   Uttryck för sorg (jfr 1 Mos 37:29, 34, Job 1:20).
  5. 1:14 HERRENS smorde   Guds utvalde, helgade kung, en förebild till Messias (Apg 10:38).
  6. 1:16 blod … över ditt eget huvud   Dvs ansvarig för sin egen död.
  7. 1:19 Ditt majestät   Annan översättning: ”Hjorten”.
  8. 1:21 smord med olja   Vård av sköldens läderöverdrag, samtidigt en anspelning på Sauls ställning som ”Herrens smorde”.

Bible Gateway Sponsors