A A A A A
Bible Book List

2 Samuel 22 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Cântecul de laudă al lui David

22 David I-a dedicat Domnului cuvintele acestui cântec în ziua în care Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis:

Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
    Dumnezeu este stânca mea în Care mă adăpostesc,
        scutul meu, cornul[a] mântuirii mele,
întăritura mea, scăparea mea şi mântuitorul meu!
    Tu mă scapi de asuprire!
Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă,
    şi sunt izbăvit de duşmanii mei.

Mă înfăşuraseră valurile morţii,
    mă copleşiseră şuvoaiele nimicirii!
Legăturile Locuinţei Morţilor[b] mă împresuraseră,
    mă prinseseră laţurile morţii.
Dar în necazul meu L-am chemat pe Domnul,
    L-am chemat pe Dumnezeul meu.
El mi-a ascultat glasul din Templul Său
    şi strigătul meu a ajuns până la urechile Sale.

Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul,
    temeliile cerurilor[c] s-au zgâlţâit,
        s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Fum se ridica din nările Lui
    şi foc mistuitor din gura Lui,
        cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
10 A aplecat cerurile şi a coborât;
    nori negri erau sub picioarele Lui.
11 Călărea pe un heruvim şi zbura;
    plutea[d] pe aripile vântului.
12 Întunericul Şi-l aşternuse drept acoperământ, iar împrejurul Lui
    erau grămezi de ape[e] şi nori deşi.
13 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa ieşeau cărbuni aprinşi.
14 Domnul a tunat din ceruri,
    Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul.
15 A aruncat săgeţi, risipindu-i pe duşmani,
    a trimis fulgerul şi i-a pus pe fugă.
16 La mustrarea Domnului,
    la suflarea nărilor Lui,
s-au văzut albiile apelor
    şi s-au descoperit temeliile lumii.
17 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat,
    m-a scos din apele cele mari,
18 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic
    şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine.
19 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu,
    dar Domnul mi-a fost sprijin.
20 El m-a scos la loc larg,
    m-a izbăvit pentru că El îşi găseşte plăcerea în mine.

21 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    mi-a făcut după curăţia mâinilor mele,
22 căci am păzit căile Domnului
    şi nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu;
23 toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
    şi nu m-am depărtat de hotărârile Lui;
24 am fost fără pată înaintea Lui
    şi m-am păzit de nelegiuire.
25 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    după curăţia mea[f] înaintea ochilor Săi.

26 Cu cel credincios, Tu Te arăţi credincios[g],
    cu cel drept, Tu Te arăţi drept;
27 cu cel curat, Tu Te arăţi curat,
    dar cu cel înşelător, Tu Te arăţi împotrivitor.
28 Tu mântuieşti poporul smerit,
    dar cu privirea Ta îl smereşti pe cel trufaş.
29 Tu eşti candela mea, Doamne!
    Domnul îmi luminează întunericul.
30 Cu Tine mă năpustesc asupra năvălitorilor,
    cu Dumnezeul meu sar peste zidul întărit.

31 Cât despre Dumnezeu, Calea Lui este desăvârşită,
    Cuvântul Domnului este încercat;
        El este un scut pentru toţi cei ce se încred în El.
32 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
    Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
33 Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare[h]
    şi El mi-a făcut desăvârşită calea.
34 El mi-a întărit picioarele ca ale ciutelor
    şi m-a aşezat pe înălţimi.
35 Îmi deprinde mâinile pentru luptă,
    astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
36 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale
    şi ajutorul Tău[i] mă face mare.
37 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei,
    ca să nu-mi alunece picioarele.

38 Îmi urmăresc duşmanii şi-i nimicesc,
    nu mă întorc până nu-i prăpădesc.
39 Îi distrug şi îi zdrobesc de nu se mai ridică;
    ei cad sub picioarele mele.
40 Tu mă încingi cu tărie pentru luptă
    şi-i smereşti pe vrăjmaşii mei sub picioarele mele.
41 Tu faci ca duşmanii mei să fugă dinaintea mea
    şi pe cei ce mă urăsc îi nimicesc.
42 Ei se uită în jur, dar nimeni nu-i izbăveşte,
    strigă către Domnul, dar El nu le răspunde.
43 Îi pisez ca praful pământului,
    ca noroiul de pe uliţe îi zdrobesc, îi strivesc.

44 Tu mă scapi de învinuirile poporului meu,
    mă păstrezi drept căpetenie a neamurilor;
        un popor pe care nu-l cunosc îmi slujeşte.
45 Fiii străinului mă linguşesc;
    de îndată ce mă aud, mă ascultă.
46 Fiii străinului îngălbenesc
    şi ies tremurând din fortăreţele lor[j].

47 Domnul este viu!
    Binecuvântată să fie Stânca mea!
        Mărit să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele!
48 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună,
    Cel Care îmi supune popoare,
49         Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei.
Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei;
    Tu mă scapi de omul asupritor.

50 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
    şi voi cânta laudă Numelui Tău!
51 El dă mari izbăviri regelui Său
    şi dă îndurare[k] unsului Său,
        lui David şi seminţei[l] lui în veac.“

Footnotes:

 1. 2 Samuel 22:3 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; prin urmare, putem traduce şi: mântuitorul meu puternic
 2. 2 Samuel 22:6 Ebr.: Şeol
 3. 2 Samuel 22:8 TM; VUL, Siriacă (vezi şi Ps. 18:7): munţilor
 4. 2 Samuel 22:11 Multe mss TM (vezi şi Ps. 18:10); cele mai multe mss TM: a apărut
 5. 2 Samuel 22:12 TM; LXX, VUL (vezi şi Ps. 18:11): ape întunecoase
 6. 2 Samuel 22:25 TM; LXX, VUL (vezi şi Ps. 18:24): curăţia mâinilor mele
 7. 2 Samuel 22:26 Vezi nota de la 7:15
 8. 2 Samuel 22:33 TM; Q, câteva mss LXX, VUL, Siriacă (vezi şi Ps. 18:32): Cel Care m-a încins cu tărie
 9. 2 Samuel 22:36 Lit.: răspunsul Tău (la rugăciunile mele)
 10. 2 Samuel 22:46 Câteva mss LXX, VUL (vezi şi Ps. 18:45); TM: se înarmează în fortăreţele lor
 11. 2 Samuel 22:51 Vezi nota de la 7:15
 12. 2 Samuel 22:51 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Samuel 22 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Cântarea lui David

22 David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul.

El a zis:
„Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.
Dumnezeu este stânca mea
la care găsesc un adăpost,
scutul meu şi puterea care mă mântuieşte,
turnul meu cel înalt şi scăparea mea.
Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!
Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
Căci valurile morţii mă înconjuraseră,
şuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră,
legăturile mormântului mă înconjuraseră,
laţurile morţii mă prinseseră.
În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul,
am chemat pe Dumnezeul meu;
din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui.
Atunci, pământul s-a cutremurat şi s-a clătinat,
temeliile cerului s-au mişcat
şi s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.
Fum se ridica din nările Lui
şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui:
cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
10 A plecat cerurile şi S-a pogorât:
un nor gros era sub picioarele Lui.
11 Călărea pe un heruvim şi zbura, venea pe aripile vântului;
12 era înconjurat cu întunericul ca şi cu un cort,
era înconjurat cu grămezi de ape şi cu nori întunecoşi.
13 Din strălucirea care era înaintea Lui
scânteiau cărbuni de foc.
14 Domnul a tunat din ceruri,
Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;
15 a aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei,
a aruncat fulgerul şi i-a pus pe fugă.
16 Fundul mării s-a văzut,
temeliile lumii au fost descoperite
de mustrarea Domnului,
de vuietul suflării nărilor Lui.
17 El Şi-a întins mâna de sus din înălţime, m-a apucat,
m-a scos din apele cele mari;
18 m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic,
de vrăjmaşii mei
care erau mai tari decât mine.
19 Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele,
dar Domnul a fost sprijinitorul meu,
20 El m-a scos la loc larg.
El m-a mântuit, pentru că mă iubeşte.
21 Domnul mi-a răsplătit după nevinovăţia mea,
mi-a făcut după curăţia mâinilor mele;
22 căci am păzit căile Domnului,
nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
23 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea
şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
24 Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.
25 De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia mea
după curăţia mea înaintea Lui.
26 Cu cel bun Tu eşti bun,
cu omul drept Te porţi după dreptate,
27 cu cel curat eşti curat,
cu cel îndărătnic Te porţi după îndărătnicia lui.
28 Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte,
şi cu privirea Ta
cobori pe cei mândri.
29 Da, Tu eşti lumina mea, Doamne!
Domnul luminează întunericul meu.
30 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste zid.
31 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite,
Cuvântul Domnului este curăţit;
El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.
32 Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul?
Şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
33 Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare
şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă.
34 El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor
şi El mă aşază pe locurile mele cele înalte.
35 Îmi deprinde mâinile la luptă
şi braţele mele întind arcul de aramă.
36 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale
şi ajung mare prin bunătatea Ta.
37 Lărgeşti drumul sub paşii mei
şi picioarele mele nu se clatină.
38 Urmăresc pe vrăjmaşii mei şi-i nimicesc,
nu mă întorc până nu-i nimicesc.
39 Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală;
cad sub picioarele mele.
40 Tu mă încingi cu putere pentru luptă,
răpui sub mine pe potrivnicii mei.
41 Faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea
şi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
42 Se uită în jurul lor şi nu-i cine să-i scape.
Strigă către Domnul, dar nu le răspunde!
43 Îi pisez ca pulberea pământului,
îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul de pe uliţe.
44 Mă scapi din neînţelegerile poporului meu;
mă păstrezi drept căpetenie a neamurilor;
un popor pe care nu-l cunoşteam îmi este supus.
45 Fiii străinului mă linguşesc; mă ascultă la cea dintâi poruncă.
46 Fiii străinului leşină de la inimă,
tremură când ies din cetăţuie.
47 Trăiască Domnul
şi binecuvântată să fie Stânca mea!
Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele,
48 Dumnezeu, care este răzbunătorul meu,
care-mi supune popoarele
49 şi care mă face să scap de vrăjmaşii mei!
Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei,
mă izbăveşti de omul asupritor.
50 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
şi voi cânta spre slava Numelui Tău!
51 El dă mari izbăviri împăratului Său
şi arată milă unsului Său:
lui David şi seminţei lui pentru totdeauna.”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes