A A A A A
Bible Book List

2 Sámuel 22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávid zsoltárt énekel az Örökkévalónak

22 Dávid ezt az éneket[a] akkor énekelte az Örökkévalónak, amikor ő megszabadította Dávidot minden ellenségétől, még Saultól is:

Az Örökkévaló az én Kősziklám,
    erős kőváram és szabadítóm!
Istenem a kősziklám,
    hozzá menekülök!
Ő véd meg engem!
    Benne van minden erőm,
    ő vezet győzelemre!
Ő a rejtekhelyem, menedékem, megmentőm!
    Te mentesz meg az erőszaktól!
Az Örökkévalóhoz kiáltok,
    aki dicséretre méltó,
    és megszabadulok ellenségeimtől.

Körülvettek a halál hullámai,
    megrémített a pusztító áradat.
Testemre fonódtak a Seol kötelei,
    megfogtak a halál csapdái.
De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam,
    Istenemet hívtam segítségül.
Templomában meghallotta hangomat,
    kiáltásom feljutott hozzá, meghallgatott!
Remegett a föld, és reszketett,
    még az egek alapja is remegett,
    mert az Örökkévaló haragra lobbant!
Füst szállt fel orrából,
    szájából emésztő tűz lövellt,
    tüzes szikrák repültek szerteszét.
10 Meghasította az eget, és leszállt az Örökkévaló,
    sötét viharfelhők voltak a lába alatt.
11 Kérubokon ülve repült,
    szelek szárnyain suhant.
12 Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött,
    körülvették vastag viharfellegek.
13 Dicsőségének ragyogó fénye
    egyszerre áttört a felhőkön,
    villámok cikáztak.
14 Mennydörgő szavával szólt az Örökkévaló,
    a Felséges zengett az egekből.
15 Kilőtte nyilait, és szétszórta az ellenséget,
    villámaival összezavarta őket.

16 Mikor az Örökkévaló megfenyítette a vizeket,
    haragja szélviharától
még a tenger feneke is meglátszott,
    feltárultak a föld alapjai.

17 Akkor lenyújtottad kezed a magasból,
    és felemeltél,
    kihúztál a rohanó, örvénylő vizekből!
18 Az Örökkévaló megszabadított
    hatalmas ellenségeimtől!
Bizony, megmentett gyűlölőimtől,
    akik erősebbek nálam!
19 Rám rohantak a veszedelem napján,
    az Örökkévaló mégis megmentett engem!
20 Tágas mezőre vitt ki engem,
    megmentett, mert kedvét leli bennem!
21 Megjutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint,
    jóval fizetett kezem tisztaságáért,
22 mert az Örökkévaló útjain jártam,
    és nem vétkeztem Isten ellen.
23 Törvényeit mindig szem előtt tartottam,
    parancsaitól el nem tértem.
24 Becsületesen és igazán éltem előtte,
    a bűnöktől távol maradtam.
25 Meg is jutalmazott az Örökkévaló
    ártatlanságom szerint,
    mert azt tettem, amit ő jónak tart.

26 Istenem, aki hűséges,
    ahhoz te is hűséges vagy!
Aki igaz,
    ahhoz te is igaz vagy!
27 Aki jó és tisztaszívű,
    ahhoz te is jó vagy és tisztaszívű!
De túljársz az eszén,
    annak, aki ravaszkodik!
28 Megszabadítod az alázatosakat,
    de szemmel tartod,
    és megalázod a büszkéket.
29 Örökkévaló, te vagy a mécsesem,
    Istenem, te világítasz nekem a sötétben!
30 Veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök!
    Istenemmel minden akadályon átjutok!

31 Isten útja tökéletes!
    Az Örökkévaló szava megbízható!
    Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak!
32 Kicsoda Isten, az Örökkévalón kívül?
    Kicsoda kőszikla, Istenünkön kívül?
33 Isten az én erős váram!
    Ő teszi tökéletessé utamat!
34 Olyan biztossá teszed lépteimet,
    mint a szarvasoké!
    Felvezetsz a magas sziklák csúcsaira is.
35 Megtanítod kezemet a harcra,
    és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse.

36 Szabadításod védelmez engem,
    újra meg újra megsegítesz, Istenem!
37 Megerősítetted lábamat és bokámat,
    hogy gyorsabban haladjak,
    és ne botladozzam.
38 Üldözöm ellenségeimet, utolérem őket,
    vissza se térek, míg nem végzek velük!
39 Összetöröm őket, fel sem kelnek többé,
    lábam alatt elterülnek.

40 Mert megerősítettél a harcban, Istenem,
    térdre kényszerítetted,
    akik ellenem támadtak.
41 Megadtad, hogy ellenségeimet leverhettem,
    és gyűlölőimet levágtam.
42 Segítséget kerestek,
    de nem találtak.
Kiáltottak még az Örökkévalóhoz is,
    de nem felelt nekik.
43 Ízzé-porrá zúztam őket,
    mint a föld porát,
széttapostam ellenségeimet,
    mint a sarat.

44 Istenem, megszabadítottál
    sok ezer ellenségemtől!
    Nemzetek fejévé tettél.
Olyan népek szolgálnak nekem,
    akiket nem is ismertem.
45 Idegenek hódolnak nekem,
    amint hallják, engedelmeskednek szavamnak.
46 Minden bátorságuk elszállt,
    váraikból remegve jönnek elő.

47 Él az Örökkévaló!
    Áldott az én Kősziklám, Istenem,
    aki győzelemre vezet!
48 Isten megbünteti ellenségeimet,
    és népeket rendel uralmam alá!
49 Megment ellenségeim kezéből,
    az ellenem támadók fölé emeli fejemet,
    megszabadít a kegyetlentől.
50 Ezért, Örökkévaló, dicsérlek téged,
    a nemzetek előtt dicséretet éneklek neked!

51 Mert te vagy az Isten,
    aki győzelmet adsz választott királyodnak,
megmutatod kegyelmed és hűséged felkentednek,
    Dávidnak, és utódainak mindörökké!

Footnotes:

  1. 2 Sámuel 22:1 éneket Ez az ének a 18. zsoltár. Csak apró eltérések vannak a kettő között.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes