Add parallel Print Page Options

Se upp med falsk undervisning

Men det fanns också falska profeter bland folket, precis som det ska finnas falska lärare bland er. De ska smyga in destruktiva villoläror och till och med förneka Herren som har köpt dem fria. Så drar de ett snabbt fördärv över sig själva. Många kommer att följa dem i deras omoraliska liv, och för deras skull kommer sanningens väg[a] att få dåligt rykte.[b] I sin girighet ska de lura er med påhittade historier. Men deras dom har fällts för länge sedan och dröjer inte; deras fördärv slumrar inte.

Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan kastade ner dem i den mörka avgrunden, där de nu sitter fängslade i väntan på domen.[c] Han skonade inte heller den gamla världen men räddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, och sju andra när han lät den stora översvämningen komma över de ogudaktigas värld.[d] Gud dömde också städerna Sodom och Gomorra och lät dem förvandlas till askhögar. Han gjorde dem till exempel på vad som väntar de ogudaktiga. Men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades svårt av de laglösas omoraliska liv.[e] Denne rättfärdige man som bodde där fick nämligen dag efter dag se och höra deras laglösa gärningar och plågades av detta i sin rättfärdiga själ.

Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur frestelsen och förvara de orättfärdiga under straff ända fram till domens dag. 10 Det gäller särskilt dem som drivs av sina smutsiga begär av mänsklig natur och föraktar auktoritet[f]. De är trotsiga och högmodiga och drar sig inte för att håna himmelska väsen,[g] 11 trots att änglar, som är mycket starkare och mäktigare, inte vågar komma till Gud med några smädande anklagelser mot dem.

12 Dessa är som oförståndiga djur, som bara följer sina instinkter och är födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till. De går under, liksom djuren. 13 De ska själva få en lön för sin orättfärdighet. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är en skam och vanära där de sitter och äter med er, samtidigt som de ägnar sig åt sina njutningar. 14 De begår äktenskapsbrott med ögonen,[h] och de får aldrig nog av synden. De förleder instabila individer och är vältränade i girighet, dessa förbannade, 15 som har övergett den rätta vägen, gått vilse och följt samma väg som Bileam, Bosors son. Han älskade att få lön för orättfärdighet. 16 Men han fick en tillrättavisning för sitt brott: en åsna, ett stumt arbetsdjur, talade till honom med människoröst och förhindrade profetens dårskap.[i]

17 Dessa människor är uttorkade källor, dimmoln som jagas av stormvinden.[j] Det djupaste mörker väntar dem. 18 De talar stora, tomma ord, och med lustfyllda begär och sitt omoraliska liv lurar de till sig sådana som just har lämnat dem som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet. En människa är ju slav under det som behärskar henne. 20 Om de som har flytt från den här världens omoral genom att lära känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, än en gång blir infångade och besegrade, då är deras situation värre än förut. 21 Det hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rättfärdighetens väg, än att först lära känna den och sedan vända ryggen åt det heliga budet som de fått. 22 Det har gått med dem som det så sant står i ordspråket: ”Hunden vänder åter till sina spyor”[k], och ”Ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen.”

Footnotes

 1. 2:2 Tron på Jesus kallades ofta vägen, eller sanningens väg.
 2. 2:2 Petrus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
 3. 2:4 Jfr Jes 24:21-22.
 4. 2:5 Jfr 1 Mos 7:23.
 5. 2:7 Jfr 1 Mos 19:1-25.
 6. 2:10 Eller: föraktar Herrens välde.Jfr Jud 8.
 7. 2:10 Ordagrant: hånar härligheter.Jfr Jud 8.
 8. 2:14 Ordagrant: De har ögonen fulla av en äktenskapsbryterska.
 9. 2:16 Jfr 4 Mos 22-24.
 10. 2:17 Jfr Ords 25:14.
 11. 2:22 Se Ords 26:11.