A A A A A
Bible Book List

2 Petrusbrevet 1 Svenska Folkbibeln (SFB)

Hälsning

Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Trons bevisning i livet

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. 14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. 15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

Inte myter utan gudomlig uppenbarelse

16 Det var inte några utstuderade myter[a] vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten:[b] "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. 19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan[c] går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Footnotes:

  1. 2 Petrusbrevet 1:16 myter Se not till 1 Tim 1:4.
  2. 2 Petrusbrevet 1:17 från den upphöjda Härligheten Från Gud i hans majestät.
  3. 2 Petrusbrevet 1:19 morgonstjärnan Kristus (4 Mos 24:17, Upp 22:16).
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

2 Petrusbrevet 1 Nya Levande Bibeln (SVL)

Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och utsänd av honom till alla som har samma tro som vi på Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare. Tänk på hur dyrbar denna tro är, och hur rättfärdig och god han är som ger samma tro till var och en av oss.

Utveckla er karaktär

Jag ber att ni ska få uppleva mer och mer av hans godhet och frid genom att lära känna honom mer och mer.

Eftersom vi känner honom har vi också genom hans gudomliga makt tillgång till allt som vi behöver för vårt liv och vår tjänst för honom. Ja, han delar med sig av sin egen härlighet och godhet till oss.

Han har också gett oss det fantastiska löftet att rädda oss från de begärelser och den ruttenhet som har infekterat den här världen och i stället ge oss sitt eget sinne.

Därför är det viktigt att er tro blir synlig genom att ni lever rätt, och ni måste lära känna Gud mer och mer och upptäcka vad han vill att ni ska göra.

Då förstår ni att ni inte får ge efter för era egna drifter och begär så att ni blir uthålliga och gudfruktiga och med glädje låter Gud leda er på det sätt han vill.

Det får i sin tur i resultat att ni börjar tycka om andra människor och uppskatta deras sällskap och slutligen älska dem med innerlig kärlek.

Ju mer det breder ut sig bland er, desto mer kommer ni att växa till i andlig styrka och bli användbara för vår Herre Jesus Kristus.

Den som inte är angelägen om att utvecklas på detta sätt är verkligen kortsynt, och har glömt att Gud har befriat honom från det gamla livet i synd, så att han nu kan leva ett sunt och rättfärdigt liv för Herren.

10 Jag ber er, mina kära bröder, att ni fattar ett klart beslut om att ni vill vara bland dem som Gud har kallat och utvalt, för då ska ni aldrig falla och gå förlorade.

11 Och Gud ska öppna himlens portar för er och ge er fritt tillträde till vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike.

Ge akt på profeternas ord

12 Jag tänker fortsätta att påminna er om detta, även om ni redan känner till alltsammans och också lever efter det.

13-14 Men Herren Jesus Kristus har visat mig att mina dagar här på jorden är räknade och att jag snart ska dö. Så länge jag är kvar här tänker jag fortsätta att påminna er om allt detta.

15 Jag hoppas att jag kan inpränta det så klart i ert medvetande att ni kommer ihåg det långt efter det att jag har gått bort.

16 Det var verkligen inga sagor vi berättade för er om Herrens, Jesu Kristi, kraft, och att han ska komma tillbaka. Jag har med egna ögon sett hans glans och härlighet.

17-18 Jag var där på det heliga berget, när han strålade av den härlighet som han fick från Gud, sin Far. Jag hörde Guds röst från himlen när han sa: Detta är min högt älskade Son, han är min stora glädje.

19 Vi har alltså sett och fått bevisat att det som profeterna sa för länge sedan verkligen också har gått i uppfyllelse. Ni gör väl i att med största uppmärksamhet studera allt som de har skrivit, för deras ord är som ljus i mörker. De hjälper oss att förstå mycket som annars skulle vara dunkelt och svårbegripligt och när ni tränger in i den underbara sanningen i profeternas ord, kommer ljuset från morgonstjärnan Kristus att upplysa er i ert inre.

20-21 Tänk på att de profetior som finns nertecknade i Skriften är ord från Gud. De kan varken framföras eller förstås av någon människa utan den helige Andes medverkan.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes